ggg ggg ggg ggg

Goście z Belska Dużego z wizytą w Kobyłce

W Kobyłce, polityka społeczna jest jednym z wiodących tematów, co potwierdzają wdrażane w ostatnich latach projekty. Przekonali się o tym goście z Gminy Belsk Duży oraz samorządowcy z terenu Powiatu Grójeckiego, którzy niedawno gościli na kobyłkowskiej ziemi.

Polityka społeczna w Kobyłce jest jednym z wiodących tematów i wdrażane w ostatnich latach projekty są tego najlepszym dowodem.
Ostatnio dzieliliśmy się z gośćmi z Belska Dużego i innych samorządów powiatu grójeckiego doświadczeniami i rezultatami, jakie udało się osiągnąć w obszarze pomocy społecznej i współpracy z trzecim sektorem.
Wizyta studyjna odbyła się w czwartek, 9 marca. W wyjeździe do Kobyłki udział wzięli przedstawiciele belskiego Urzędu Gminy, Rady Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy, Starostwa Powiatowego, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu czy Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach.
Pierwszym punktem wizyty studyjnej było Centrum Integracji Społecznej w Markach. Następnie goście udali się do Kobyłki, gdzie przywitała ich wiceburmistrz Miasta Kobyłka Katarzyna Rostek.
Pani Wiceburmistrz podzieliła się z gośćmi doświadczeniami i rezultatami, jakie udało się osiągnąć w obszarze pomocy społecznej i współpracy z trzecim sektorem. Mówiła również o tym, że dzięki dobrej współpracy można naprawdę wiele zdziałać.
W Kobyłce odwiedzono Spółdzielnię Socjalną „Podkowa”. O działalności opowiadały Prezes Zarządu – Beata Jaroń, która jest również Rzecznikiem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Gminie Jadów oraz Marzena Ryszawy – mieszkanka Kobyłki z doświadczeniem w pracy w pomocy społecznej.
Spółdzielnia Socjalna, pomimo krótkiej działalności mogła już pochwalić się kilkoma ważnymi projektami. Dużo ważnych zmian społecznych wprowadziła także metoda Organizowania Społeczności Lokalnych, zaktywizowane zostały grupy seniorów, organizacje i podmioty działające w Kobyłce na rzecz mieszkańców. Niespełna milionowy projekt na integrację Uchodźców z Ukrainy oraz społeczność Kobyłki to kolejne narzędzie do integracji mieszkańców miasta.
Dużą rolę odegrał tu Ośrodek Pomocy Społecznej, a także MOK, Biblioteka i Stowarzyszenie Qźnia, (które prowadzi szereg innych działań w różnych zakresach) oraz lider Stowarzyszenie Ab Ovo z Tłuszcza. Podczas wizyty studyjnej mogliśmy więc pokazać gościom, jak wiele można zdziałać poprzez współpracę.
Stowarzyszenie Qźnia zajmuje się działaniem na rzecz rodzin i dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych. Jego założycielem jest Żaneta Rechnio – pedagożka, doradczyni zawodowa i kuratorka społeczna, która w 2021 została doceniona za swą pracę i przyznano jej tytuł laureatki XI Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman. O działaniach podejmowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej mówiła natomiast Izabela Drzazga.
Ostatnim punktem wizyty było zwiedzanie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Kobyłce, działającego na rzecz osób niepełnosprawnych. To jednostka powiatowa, która funkcjonuje od jesieni ubiegłego roku. Jest to największe centrum na Mazowszu z 45 osobową liczbą miejsc dla pobytu dziennego i całodobowego. Dziękujemy za otwartość i życzliwość Wicedyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agacie Żędzian – Andrzejczyk, dzięki której uczestnicy wyjazdu studyjnego do Kobyłki mogli obejrzeć siedzibę Centrum.

/opr. KW; źródło: UG Belsk Duży; UM Kobyłka/

355 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:

Zamknij