ggg ggg ggg ggg

Kolejne inwestycje wodno – kanalizacyjne

Za nami podpisanie pierwszych umów inwestycyjnych w tym roku. Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk spotkał się z 3 wykonawcami, którzy w najbliższych miesiącach na terenie naszej gminy wybudują blisko 4,5 km sieci wodociągowej oraz 56 m kanalizacji sanitarnej.

 • Przedsiębiorstwo Budowlane Dariusz Nalewajk wybuduje sieć wodociągową w miejscowość Szczepanek etap II o długości 1 403,5 m oraz sieć wodociągową w ul. Kazimierzów w Postoliskach o długości 1 430,3 m
 • Lider- WODBUD KARPIŃSKI Sp. z o.o. Partner WOD-BUD Jarosław Karpiński wybuduje sieć wodociągową w miejscowości Waganka o łącznej długości 1 592,2 m
 • Zakład Inżynieryjno- Budowlany Przyborowski Sp. z o.o. wybuduje odcinki sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Łąkowej w Tłuszczu o łącznej długości 56 m
  Łączna wartość prac opiewa na kwotę 1 362 475,55 zł.
  Każda podpisana umowa na budowę sieci wodociągowej cieszy, bo jest równoznaczna z tym, że kolejni mieszkańcy będą mogli korzystać z dobrej jakości wody pitnej. W naszej gminie są miejsca, w których latem podczas suszy brakuje wody lub jest ona bardzo złej jakości i budowa w tych miejscach wodociągów jest jedynym rozwiązaniem – powiedział Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk
  Projekt współfinansowany w ramach realizacji operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”
  w ramach działania poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

/Info UM Tłuszcz/

357 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
„Tak KGW RÓWNE kręci się dalej”

W niedzielne popołudnie, dnia 12 marca br. w świetlicy wiejskiej w Równem odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Gospodyń Wiejskich...

Zamknij