ggg ggg ggg

Kolej Zegrze – Przasnysz na właściwych torach

W środę, 17 marca Rada Miejska w Serocku podjęła uchwałę o zmianach w budżecie Miasta i Gminy Serock, które umożliwiają zawarcie umowy na wykonanie Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego (WSPP) dla linii kolejowej Zegrze – Przasnysz.

Ten niezwykle istotny krok rozpoczyna proces opracowania pierwszego dokumentu strategicznego dedykowanego tej inwestycji. W następstwie opracowanego dokumentu, (który powinien powstać do 29 X 2021 r.) poznane zostaną m.in. potencjalne warianty trasy przyszłej linii kolejowej.
Opracowanie dokumentu będzie stanowiło podstawę do prowadzenia dalszego procesu inwestycyjnego, a w konsekwencji – miejmy nadzieję, na nieodległą perspektywę budowy linii kolejowej.
Przypomnijmy, że inicjatywa realizacji nowej linii kolejowej jest wspólnym przedsięwzięciem samorządów reprezentujących region północnego Mazowsza oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego. Projekt został zgłoszony do krajowego programu „Kolej+”, w którym pozytywnie przeszedł pierwszy etap rekrutacji. Opracowanie WSPP dla nowej linii kolejowej jest natomiast elementem II etapu rekrutacji, który trwał będzie do końcówki listopada bieżącego roku. Decyzją wszystkich samorządów zaangażowanych w proces liderem projektu jest Miasto i Gmina Serock. Opracowanie WSPP, jako wspólne przedsięwzięcie grupy samorządów wiąże się z uzyskaniem przez Miasto i Gminę Serock dotacji na ten cel ze środków poszczególnych partnerów. Do grupy samorządów, które podjęły już uchwały niezbędne do zabezpieczenia środków finansowych w formie dotacji dla Miasta i Gminy Serock zaliczają się: Województwo Mazowieckie, powiaty: przasnyski, makowski i pułtuski, gminy i miasta: Pokrzywnica, Winnica, Pułtusk, Karniewo, Maków Mazowiecki, Szelków, Krasne, Płoniawy-Bramura, Przasnysz (miasto).
Część samorządów zaangażowanych w proces, jest jeszcze na etapie wprowadzania niezbędnych korekt w obrębie własnych uchwał budżetowych, dlatego przedstawione wyliczenie ma charakter otwarty. Kwota dotacji założona w budżecie Miasta i Gminy Serock wynosi 1,345 mln zł. Co godne odnotowania, podczas sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Samorząd Województwa uchwałą Sejmiku Nr 27/21 z dnia 16 marca 2021 roku zadecydował o przyznaniu wsparcia na potrzeby opracowania WSPP w kwocie nie większej niż 1 mln zł (60% kosztów całości przedsięwzięcia). Dotacja Samorządu Województwa stanowi dodatkowe i niezwykle istotne wsparcie, które umożliwi znaczne obniżenie finansowe poszczególnych samorządów powiatowych i gminnych, w tym Miasta i Gminy Serock, niezbędne do opracowania dokumentacji.
– Zakończenie pierwszego etapu gromadzenia środków niezbędnych do przygotowania Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego linii kolejowej Zegrze – Przasnysz to bardzo ważny krok, który umożliwia podjęcie kroków zmierzających do podpisania umowy z wykonawcą tego dokumentu. Tym cenniejsze jest wsparcie, które na obecnym etapie Miasto i Gmina Serock otrzymuje od partnerów samorządowych również zaangażowanych w ten proces – przyznaje burmistrz Serocka Artur Borkowski.
Jak informuje Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju UMiG w Serocku, zawarcie umowy na opracowanie studium, najprawdopodobniej nastąpi już na przełomie marca i kwietnia br.

/źródło: UMiG Serock/

957 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Wielkanocny zajączek dla Kombatantów i Seniorów!

Niedawno minął rok, odkąd koronawirus zamknął ludzi w domach. Izolacja jest szczególnie uciążliwa dla ludzi starszych i samotnych, którzy kolejne...

Zamknij