ggg
ggg ggg

KAPITAŁ WYSZKOWA. KAPITAŁ ZIEMI WYSZKOWSKIEJ.

23 października 2014 r. przedstawiciele komitetów: Wspólnoty Samorządowej, Razem dla Ziemi Wyszkowskiej i Platformy Obywatelskiej rozmawiali o przedsiębiorczości.

DSCF1940

Spotkanie w ubiegły czwartek odbyło się w siedzibie CECH-u przy ul. Białostockiej w Wyszkowie. Prowadzącymi tym razem byli liderzy: Grzegorz Nowosielski i Adam Mróz oraz przedstawiciel rzemieślników i prezes Izby Rzemieślniczej Jarosław Lesiak. CECH wytypował dwoje kandydatów ze środowiska kupieckiego do rady powiatu: Jadwigę Stokarską kandydatkę komitetu „Razem dla Ziemi Wyszkowskiej” oraz Zbigniewa Bedeckiego. Do rady miejskiej kandydować będą Marek Giziński i Zenon Frąckiewicz. Jak stwierdził prezes Jarosław Lesiak, oczekują otwartej dyskusji na temat przedsiębiorczości. Człowiek to kapitał, jak przedsiębiorca w dzisiejszych czasach. Mówił również o powstaniu w Wyszkowie Izby Rzemieślniczej, do której obecnie weszło 200 pracodawców rzemieślników. Przedstawił dane na temat konieczności posiadania określonej ilości przedsiębiorców, aby miasto mogło się rozwijać. Niepokoją przede wszystkim inwestycje w handel, czyli tzw. pasywne. Zysk jest zwykle transferowany poza miasto i tworzy miejsca pracy poza miastem. Należy jego zdaniem ściągać taki kapitał, który będzie produkował tj. kapitał prorozwojowy. W Wyszkowie za dużo jest kapitału pasywnego i to chcieliby zmienić. Potrzebny jest również przyjazny urząd i otoczenie wokół przedsiębiorców. Przedstawił pomysł na tworzenie stref ekonomicznych, ale w mieście, co ściągnie do nas przedsiębiorców z zewnątrz.
Na temat potencjału Wyszkowa obszernie mówił burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski. Takim potencjałem jest niewielka odległość od Warszawy i bardzo dobry dojazd na kołach, a po modernizacji linii kolejowej, pociągami. Przedstawił działania dot. rozwoju miasta: dynamicznie budownictwo wielorodzinne i jednorodzinne, porządkowanie przestrzeni publicznej, więcej nakładów na estetykę otoczenia, polepszanie się stanu dróg, budowa i rozbudowa ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, itp. Przedstawił działania nakierowane na gospodarkę i przedsiębiorców m.in. Przedsiębiorczy Wyszków, współpraca z lokalnymi firmami, promocja, scalanie gruntów, kompleksowa obsługa. Co najważniejsze i mało dotąd eksponowane przez burmistrza padło stwierdzenie o wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości. W Wyszkowie zarejestrowanych jest około 3000 firm, z tego działających ocenia się na 1500. Mówił, że należy skupić się nie tylko, jak dotychczas na prowadzonej od 10 lat polityką niskich podatków. Wyraźne zadeklarował zmianę polityki wobec przedsiębiorców: „… żeby nasi przedsiębiorcy mieli jak najlepsze warunki, bo tu są i nie odejdą z naszego miasta”. Zapowiadał politykę nakierowaną na tych, tu działających w Wyszkowie.

DSCF1938
Z kolei Adam Mróz skupił się na samorządzie powiatowym i wprowadzeniu innych standardów tj.: współpraca, a nie rywalizacja, spójna wizja i strategia, współpraca i lobbowanie na rzecz rozwiązań dla całego regionu, przyjazna polityka wspierania małych i średnich przedsiębiorstw. Wprowadzanie np. w działaniach z zakresu infrastruktury drogowej porozumienia kilku gmin. „Mamy odwagę powiedzieć, że bywa różnie z działaniami w samorządzie powiatowym, a tu w gminnym – chcemy podzielić się swoją wiedzą”. – stwierdzał. Podał też inne przykłady działań, które należałoby podjąć dla ułatwienia istnienia firm i dla mieszkańców.
Następnie kandydaci przedstawili się, a potem rozpoczęła się dyskusja na omawiane wcześniej tematy. Spotkanie odkryło jedną z bolączek wyszkowskich przedsiębiorców i rzemieślników – nie odpowiednie kształcenie zawodowego, brak odpowiednich szkół zawodowych, niski poziom nauczania. Brak szkoleń i praktyk zawodowych podniósł jeden z młodych przedsiębiorców, nauczyciele zawodu mówili o niskiej renomie i poziomie. Nauczania w szkołach zawodowych, braku wyposażenia klas. Bolączką jest również postawa młodych ludzi, którzy idą na bezrobocie, a jeśli nawet podejmą pracę nie są do niej przygotowani i nic nie potrafią. Dyskusja była długa i ciekawa. Wydaje się, że zmiana w stosunku do działających na terenie Wyszkowa i gminy firm dałaby bardzo dobre efekty, z korzyścią dla mieszkańców, młodych bezrobotnych oraz samych przedsiębiorców.
/Janina Czerwińska/

DSCF1957

1 397 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
„Wyszków dobro wspólne”

Będziemy realizować zasadę ciągłości władzy. Nie będziemy się oglądali wstecz i oceniali naszych poprzedników. Daje gwarancję, że od naszych przedstawicieli...

Zamknij