ggg ggg ggg ggg

Jadów chce odzyskać prawa miejskie

W poniedziałek, 28 marca odbyła się uroczysta, trzydziesta ósma Sesja Rady Gminy Jadów, podczas której radni, w obecności licznie przybyłych gości jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie wystąpienia do władz państwowych z wnioskiem o nadanie statusu miasta, miejscowości Jadów.

Miasto Jadów – to brzmi dumnie. A raczej brzmiało do 1869 roku, kiedy to na mocy ukazu cara Aleksandra II, w ramach represji po Powstaniu Styczniowym, Jadów utracił prawa miejskie.
Po 153 latach od wydania tej krzywdzącej decyzji, jadowscy samorządowcy nareszcie postanowili upomnieć się o prawa miejskie odebrane przez zaborcę.
W ostatni poniedziałek marca, w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie, odbyła się XXXVIII Sesja Rady Gminy Jadów, która miała niezwykle uroczysty charakter.
Obrady swoją obecnością zaszczycili licznie przybyli goście i przedstawiciele instytucji publicznych, a wśród nich m.in.: Wiceminister Rozwoju i Technologii Piotr Uściński, Posłanka na Sejm RP Bożena Żelazowska, Radny Sejmiku Woj. Mazowieckiego Konrad Rytel, Starosta Wołomiński Adam Lubiak wraz z Wicestarostą Piotrem Borczyńskim, Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Adam Pietrzak wraz z Radnymi Powiatowymi: Magdaleną Suchenek, Robertem Szydlikiem, Robertem Roguskim i Sławomirem Klockiem. Obecni byli włodarze sąsiednich miast i gmin, a wśród nich: Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk, Burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski, Wójt Strachówki Piotr Orzechowski.
W najważniejszym punkcie obrad, Wójt Gminy Jadów Dariusz Kokoszka przedstawił zebranym prezentację multimedialną oraz projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Premiera RP o nadanie statusu miasta miejscowości Jadów.
Załącznikiem do projektu uchwały był wniosek o nadanie statusu miasta miejscowości Jadów, w którym szczegółowo uzasadniono, dlaczego Jadów powinien ponownie zostać miastem.
Wniosek zawiera m.in. podsumowanie konsultacji społecznych, przeprowadzonych w 2021 roku, podczas których 87,76% głosujących, na pytanie „Czy Jadów powinien zostać miastem?”, udzieliło odpowiedzi twierdzącej. We wniosku zawarto także opis historii miasta, przesłanki społeczne i gospodarcze, szczegółowy opis usług i infrastruktury publicznej.
Po analizie treści projektu uchwały oraz wniosku, Przewodnicząca Rady Gminy Regina Sadlik zarządziła głosowanie w wyniku, którego projekt wójta uzyskał poparcie wszystkich 15 radnych. Tym samym, historyczna Uchwała Rady Gminy Jadów nr XXXVIII/30722 z dnia 28 marca 2022 r.
w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Jadów została podjęta jednomyślnie.
(Kolejny krok stanowi przekazanie uchwały wraz z wnioskiem, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. O tym czy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie dowiemy się na początku przyszłego roku).
W dalszej części obrad głos zabrali zaproszeni goście, którzy pogratulowali szczytnej inicjatywy i życzyli powodzenia w realizacji ambitnego zamierzenia, jakim jest odzyskanie praw miejskich.
– Wszystkim mieszkańcom Gminy Jadów oraz przedstawicielom władz samorządowych, życzę powodzenia i sprawnej realizacji tego szczytnego przedsięwzięcia – powiedział Starosta Adam Lubiak, w którego ocenie „przywrócenie historycznego tytułu miasta, niewątpliwie pozytywnie wpłynie na wizerunek, zwiększy prestiż oraz pozwoli na wskrzeszenie i rozwój utraconych tradycji miejskich. Otworzy to nowe możliwości rozwoju – nie tylko Jadowa, ale również całej gminy. Pozwoli na pozyskanie nowych inwestorów, jak również sięgnięcie po dodatkowe fundusze zewnętrzne związane m.in. z rozwojem obszarów miejskich i rewitalizacją”.
W podobnym tonie wypowiedział się Wiceminister Piotr Uściński, który życząc mieszkańcom i przedstawicielom samorządu powodzenia w ubieganiu się o prawa miejskie przypomniał, że mogłyby one przynieść nowe możliwości – nowe inwestycje i dofinansowania, dzięki którym skorzystają mieszkańcy Gminy Jadów.
„Prawa miejskie to dla gminy z potencjałem i ambitnymi samorządowcami szansa na szybszy rozwój. Aby uniknąć migracji ludności do Warszawy, czy innych większych miast, zwiększyć przyrost naturalny i zapewnić lepsze warunki do osiedlania się na stałe poprzez rozwój infrastruktury technicznej i społecznej, nadanie praw miejskich będzie najlepszym rozwiązaniem. Jest potencjał, jest pomysł i strategia rozwoju, są dobrzy gospodarze. Teraz należy dodać tylko prestiżu, możliwości i środków. Dla małego miasta byłaby szansa korzystania z dwóch źródeł pomocowych środków unijnych -skierowanych dla miast i wsi. Jadów mógłby dalej i w większym stopniu się rewitalizować, zyskać mieszkańców i przyciągnąć inwestorów” – oceniła Posłanka Bożena Żelazowska.
Warto przypomnieć, że początki Jadowa datuje się na przełom XIV/XV wieku. Dzięki położeniu na skrzyżowaniu szlaków handlowych w 1475 r. Jadów otrzymał przywilej targowy i prawo organizowania jarmarków. Osada uzyskała prawa miejskie
w 1823 roku. Jednakże jak już wspomniano w wyniku carskich represji po Powstaniu Styczniowym, w 1869 r. Jadów utracił status miasta.
W dawnym Powiecie Radzymińskim były dwa ośrodki powszechnie uznawane przez okoliczną ludność za miasta – Radzymin i Jadów. Najwyższy czas, aby naprawić historyczną niesprawiedliwość, jaką wyrządzili Jadowowi rosyjscy zaborcy odbierając miejscowości status miasta.
Mamy nadzieję, że Rząd niepodległej Rzeczypospolitej przychyli się do słusznych postulatów władz samorządowych Gminy Jadów i już niebawem (a najlepiej w 2023 roku, kiedy przypadać będzie 200. rocznica pierwszego nadania praw miejskich Jadowowi) w obecnym Powiecie Wołomińskim będziemy mieli już nie siedem, lecz osiem miast!
/opr. KW; foto: GOK Jadów/

847 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Ponad milion złotych na remont strażnic

Zapewnienie strażakom jak najlepszego komfortu pracy jest naszym priorytetem. Składa się na to zarówno odpowiednie umundurowanie, zakup sprzętu, odbyte szkolenia,...

Zamknij