ggg ggg ggg ggg ggg ggg

Ponad milion złotych na remont strażnic

Zapewnienie strażakom jak najlepszego komfortu pracy jest naszym priorytetem. Składa się na to zarówno odpowiednie umundurowanie, zakup sprzętu, odbyte szkolenia, nowoczesne zmotoryzowanie, jak również komfortowe warunki przebywania w strażnicach. Strażacy- ochotnicy są zawsze tam, gdzie ich potrzebujemy. Nie ulega więc żadnej wątpliwości, że musimy dbać zarówno o ich bezpieczeństwo, jak i odpowiednie warunki ich siedzib.

Burmistrzowi Tłuszcza Pawłowi Bednarczykowi szczególnie bliskie są wartości strażackie, gdyż pełni on także drugą kadencję funkcję Prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Wołominie. Miał przyjemność przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Haliny Kusak podpisać dziś umowę z Panem Łukaszem Krawczykiem prowadzącym działalność pod nazwą COMFORT- THERM na termomodernizacje strażnicy OSP Chrzęsne oraz OSP Tłuszcz. W podpisaniu umowy uczestniczyli także Pan Marcin Budek- Prezes OSP Chrzęsne oraz Pan Witold Sycik- Prezes OSP Tłuszczu. Całkowita wartość zadań wynosi 1,064 mln zł (414 453,42 zł na strażnicę w Tłuszczu i 650 055,00 zł na OSP Chrzęsne), z czego 482 tys. Gmina Tłuszcz pozyskała w ramach środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2014-2020.
Już w najbliższych miesiącach strażnice w OSP Chrzęsne oraz OSP Tłuszcz zyskają nowy blask i lepszą funkcjonalność. Poprzez realizację prac termomodernizacyjnych- ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę okien, drzwi zewnętrznych i kotłów na gazowe kotły kondensacyjne, zastosowanie odnawialnych źródeł energii- 2 instalacje fotowoltaiczne oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne, budynki zmienią się nie do poznania. Dodatkowo w OSP Chrzęsne wymienione i ocieplone zostanie poszycie dachu oraz ocieplona podłoga.
– Termomodernizacja strażnic jest kolejnym przykładem mądrze wykorzystanej okazji uzyskania dofinansowania oraz dowodem na to, że współpraca na linii gmina Tłuszcz- Samorząd Województwa Mazowieckiego układa się wzorowo. Głównymi korzyściami jest poprawa standardu strażnic oraz zmniejszenie kosztów utrzymania budynków, co przy wysokich opłatach za gaz i energię ma niebagatelne znaczenie. Jednocześnie, jest to kolejna inwestycja, która przyczyni się do poprawy jakość powietrza w Gminie Tłuszcz poprzez redukcję emisji powierzchniowej, tzw. niskiej emisji – powiedział Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk
/Info UM Tłuszcz/

560 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
W hołdzie Powstańcom Styczniowym poległym w boju pod Boruczą i Kątami Czernickimi

W niedzielę, 27 marca w Boruczy (Gm. Strachówka) przedstawiciele władz samorządowych oraz mieszkańcy Powiatu Wołomińskiego spotkali się przy mogiłach Powstańców...

Zamknij