ggg

Inwestycje w Ostrowi Mazowieckiej – realizacja i stan zaawansowania prac

13 kwietnia 2018 r. w Ratuszu Miejskim burmistrz Ostrowi Mazowieckiej Jerzy Bauer podzielił się najważniejszymi informacjami dot. inwestycje w mieście, ich stanu zaawansowania. Podał również podstawowe wskaźniki i podjęte działania, jakie przedsięwzięcia realizowane będą w najbliższym czasie i te, w których chciałby zaangażować jak najwięcej mieszkańców.

Omówił inwestycje, wykonane w roku 2017 oraz prace, które rozpoczęły się w roku bieżącym. – W stosunku do dwóch poprzednik kadencji na inwestycje drogowe przeznaczyliśmy dwukrotnie większe środki – powiedział burmistrz. – Średnia za poprzednie dwie kadencje wyniosła 3,8 mln złotych, w tej chwili sięga 8 milionów za rok 2017 – dodał burmistrz.
W konferencji udział wzięli również wspierający burmistrza Bauera współpracownicy. Pani skarbnik Anna Wilczyńska przedstawiła podstawowe informacje dot. budżetu roku 2017, a w trakcie konferencji budżetu roku 2018. Na temat inwestycji drogowych, przygotowanej dokumentacji i wykonanych przetargach mówił dyrektor Wydziału Rozwoju Daniel Choinka oraz zastępca burmistrza Zbigniew Chrupek.
W ubiegłym roku wykonane zostały ulice: Leśna, Lechonia, Gosiewskiego, Pogodna, Surowskiego, Zachodnia (I etap), Podstoczysko (I etap), osiedle Lubiejewska (jako część prac zagospodarowania terenu przy Jatkach). Ważne są rozwiązania kompleksowe. Ważna dla całej okolicy i sąsiadującego MOSiR, ZS Nr 1, okazała się budowa parkingów – przy ul. Rubinkowskiego, wspólnie z Powiatem Ostrowskim oraz przy ul. Wiśniowej, przy cmentarzu komunalnym. Zrealizowano nadbudowę budynków socjalnych przy Wołodyjowskiego uzyskując 12 nowych mieszkań oraz wyremontowane zostały 3 budynki komunalne. Zagospodarowano też otoczenie budynków. Miasto pozyskało na ten cel środki z Banku Gospodarstwa Krajowego. Jak stwierdził burmistrz Bauer – wielka pozytywna zmiana.
Dużą inwestycją była budowa boiska-lodowiska przy ul. Trębickiego. NIK nie spodziewał się, że będzie to tak trafiona inwestycja. – Odnotowaliśmy około 20 tys. wejść na lodowisko – powiedział burmistrz. Wypożyczonych zostało około 16,5 tys. łyżew. Z obiektu poza mieszkańcami skorzystało bardzo dużo osób z gmin ościennych.
Inwestycje w kulturę planowane były przez lata m.in. zapowiadano budowę domu kultury, ale zakładano sięgnięcie po środki zewnętrzne i niestety to się nie sprawdziło. Poparli, więc zagospodarowanie budynków zdewastowanych i na środki z budżetu UE Miasto zdecydowało się remont zabytkowych i poprzemysłowych budynków na cele kulturalne. Rewitalizacji poddawany jest budynek Jatek przy ul. Pocztowej (400 m2) i elektrownia przy ul. 11 Listopada (700 m2). W ten sposób miasto uzyska 1100 m2 na cele kulturalne.
– Kalendarz tych inwestycji jest niezagrożony – zapewnił burmistrz, i poinformował, że harmonogram prac jest realizowany zgodnie z planem. Rewitalizowany jest także rodzinny dom Marii Pileckiej (z domu Ostrowskiej), przy ul. Warszawskiej (120 m2). Inwestycja ta powstaje przy pełnym finansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Będzie też dobudowana dodatkowa część obok istniejącego domu, co w znacznym stopniu zwiększy powierzchnię na potrzeby Muzeum Dom Rodziny Pileckich, bo o ok. 600 m2.
– Niemal o dwa tysiące metrów kwadratowych powierzchni pod kulturę zwiększymy w tym roku i w przyszłym. To historyczna zmiana dla Ostrowi Mazowieckiej – podkreślał burmistrz. Kontynuowany jest remont kina i z dumą pochwalił się, że właśnie otrzymali informację o kolejnym wygranym konkursie na 224 tys. zł, a przy wkładzie własnym da to inwestycję na ok. 500 tys. zł. Będzie to III etap remontu kina „Ostrovia”, a dotacja pochodzi od Ministerstwa Kultury. Zostanie złożony też wniosek do Instytutu Książki na rozbudowę Miejskiej Biblioteki Publicznej (termin do 20 kwietnia).
– W tej kadencji inwestycje są bardzo bogate i rozwojowe” – stwierdził.
– Wielką i wiekopomną dla Ostrowi Mazowieckiej sprawą jest uregulowanie sprawy centrum komunikacyjno-handlowego. W wyniku wielomiesięcznych negocjacji Burmistrz Jerzy Bauer uregulował stan prawny budynku przy ul. Mieczkowskiego. Jak podał przedwstępna umowa z inwestorem zawarta była w 2005 roku, czyli sprawa znalazła swój finał po 12 latach. Miasto otrzymało za działkę, na którym stoi centrum 3,4 mln złotych. Jak przyznał burmistrz dzisiaj obiekt ten nosi nazwę „Galeria Mazowiecka” i dynamicznie się rozwija. – Doprowadziliśmy do rozkwitu centrum, które chyliło się ku upadkowi – powiedział podczas konferencji.
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się inicjatywa z ubiegłego roku – wymiana pieców u właścicieli domów, w celu ochrony powietrza.
Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta nie została rozpoczęta w ubiegłym roku, choć środki były zabezpieczone. Nie dało się rozstrzygnąć czterech dotychczasowych przetargów na realizację inwestycji. Projekt jest rozbudowany, a realizacja podzielona na 5 etapów, przy czym wykonane muszą zostać wszystkie z nich – informował Burmistrz. Miasto złożyło do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wniosek o wydłużenie realizacji tego zadania do końca 2019 roku. Jeśli odpowiedź będzie pozytywna, w ciągu najbliższych dwóch – trzech tygodni Miasto ogłosi piąty przetarg, mając nadzieję, na wyłonienie wykonawcy.
Burmistrz poinformował również o rozpoczętej procedurze zmiany miejscowego planu zagospodarowania miasta. Następnie został omówiony rok 2018 i kolejne działania podjęte przez samorząd.
Jak przedstawiła skarbnik miasta Anna Wilczyńska dochody na 2018 wyniosą 115 mln zł, zaś wydatki 135 mln złotych, z czego prawie 49 mln zł to wydatki majątkowe. W tej kwocie mieści się realizacja planowanych inwestycji, w tym drogowych.
Decyzja o budowie nowej szkoły została podjęta, jest na to zgoda Rady Miasta. Trwają prace nad ustaleniem jej lokalizacji. Wskazywana jest ul. Partyzantów oraz ul. Trębickiego. Rozpisany został przetarg na badania geologiczne przy ul. Trębickiego – informował Burmistrz.
Miasto pozyskało środki na termomodernizację trzech budynków w wysokości 2 mln złotych, przy udziale środków własnych w wysokości 1 mln złotych. Dzięki temu w ramach projektu „Ciepła strona miasta” wykonane zostaną prace w budynku MOSiR przy ul. Warchalskiego, w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 oraz w Centrum Usług Wspólnych (ul. Chopina).
Miasto zamierza wystartować w nowym programie rządowym na dofinansowanie budowy dróg lokalnych, ubiegając się o środki na budowę ciągu ulic Prusa – Lubiejewska. Wartość projektu to 7,2 mln złotych. Finansowanie wynosi do 80 % wartości projektu i o takie maksymalne środki Miasto zamierza się ubiegać. W tym roku planowane jest wybudowanie ronda na skrzyżowaniu ul. Prusa z Lubiejewską i Sikorskiego (przy Sądzie). Projekt zakłada też wybudowanie drugiego ronda na skrzyżowaniu ul. Prusa z Jagiellońską i Zwycięstwa.
Jak informował dyrektor Wydziału Rozwoju Daniel Choinka – wszystkie przetargi na dokumentację budowy dróg zostały już rozstrzygnięte. Trwają prace nad dokumentacjami na 16 ulic: Nocznickiego, Ptasia, Pasterska, Artyleryjska, Łączna (III etap), Wyspiańskiego (przedłużenie), Gajowa, Najmoły, Bajkowa, Bukowa, łącznik Pasterska – Warszawska, Dębowa, Działkowa, Olszynowa, Zielona, Kościuszki (od Duboisa do Armii Krajowej).
Rozstrzygnięte zostało 7 przetargów na budowę ulic: Wiatraczna, Podstoczysko, Matejki, Zachodnia (II etap), Miszewskiego, Morcinka (po obydwu stronach ul. Leśmiana), Piłsudskiego. Rozpoczęły się już prace na ulicy: Wiatracznej, Matejki i Podstoczysko. Zakończą się w tym roku.
– Planujemy jeszcze w tym roku zrealizowanie skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Ks. Sobotki i ul. Warchalskiego – powiedział zastępca burmistrza Zbigniew Chrupek. Realizacja będzie polegała na przebudowie skrzyżowania, wraz z lewo- i prawo skrętami oraz z zainstalowaniem sygnalizacji świetlnej. Trwa przebudowa ul. 63 Roku, której inwestorem jest Powiat Ostrowski (droga powiatowa). Zastępca burmistrza wspomniał o proteście mieszkańców, którym sposób budowania drogi nie odpowiada i zaznaczył, że Miasto wspiera ich w działaniach, formułując wnioski do inwestora. Miasto dofinansowuje tą inwestycję w kwocie 1 mln złotych.
Rafał Zęgota – dyrektor Wydziału Organizacji, Spraw Obywatelskich i Promocji omówił sprawę projektu, który będzie realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego, czyli placu zabaw przy SP 3. Zakończyła się procedura przetargowa na dokumentację, a po wykonaniu dokumentacji (zgodnie z umową do 16 maja br.) Miasto będzie mogło przystąpić do ogłoszenia przetargu na realizację tego zadania. Na przełomie czerwca i lipca będzie wiadomo, czy zagwarantowana w budżecie kwota 200 tys. złotych wystarczy na realizację dwóch kolejnych zadań przyjętych w ramach tegorocznego Budżetu. Trwają przygotowania do edycji 2019. Na bieżąco można śledzić informacje w tym zakresie na stronie https://ostrowmaz.budzet-obywatelski.org.
Co miesiąc tworzony jest plakat „Dzieje się w Ostrowi Mazowieckiej” z najważniejszymi wydarzenia kulturalno-sportowymi ogólnie dostępny i przekazywany w różnych formach i mediach.
22 grudnia ubiegłego roku rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań przez kluby sportowe na lata 2018-2020 – poinformowała dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Dorota Ambroziak. 6 klubów obiegało się o dotacje jednoroczne, na które Miasto przeznaczyło 125 tys. zł.
5 klubów na wieloletnie, a dotacja ogólna na każdy rok wyniosła 450 tys. złotych. 20 marca ogłoszony został konkurs na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe. Na konkurs wpłynęło 6 ofert (termin składania upłynął 11 kwietnia). Od przyszłego tygodnia rozpoczną się prace komisji.
O tym, co zaplanowane zostało wśród wydarzeń kulturalno-sportowych informował dyrektor MOSiR Bartłomiej Pieńkowski. Najważniejsze wydarzenia w najbliższym czasie: 28 kwietnia – Ostrowska Gala Sportów Walki, 3 maja – Bieg Konstytucji, 11 maja – inauguracja obchodów 90-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej, 12 maja – dwie imprezy Moda na Folklor i IV Mistrzostwa Polski Cheerleaders, 19 maja – Noc Muzeów, w tym pokazy ułańskie, wernisaż, teatr ognia, kino nocne oraz koncert
LAO CHE, 26 maja – Igrzyska Firm, 1 czerwca – Dzień Dziecka, 8-10 czerwca – Dni Ostrowi Mazowieckiej, w tym koncert zespołu VIDEO oraz kabaret Formacja Chatelet, Mazowiecki Jarmark Księżnej Anny, wesołe miasteczko, 16-17 czerwca Turniej kwalifikacyjny do Mistrzostw Polski w koszykówce 3×3 połączony z koncertem na powitanie lata. W wakacje szeroka oferta półkolonii przygotowana prze MOSiR i MDK oraz kino plenerowe.
Miasto złożyło wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie oświetlenia kortów tenisowych, a także wnioski na remont parkietu na hali sportowej w MOSiR przy ul. Trębickiego oraz remont plaży basenowej, a także nowe siłownie plenerowe wraz dodatkowymi urządzeniami w parku przy stawie. Planowane jest też nawodnienie stadionu miejskiego.
Na zakończenie konferencji burmistrz Jerzy Bauer przypomniał o dwóch nagrodach, które Miasto otrzymało w ostatnim czasie. Miasto zostało nagrodzone tytułem „Lider Zmian, Samorząd 2017”. W plebiscycie organizowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych Miasto uzyskało I miejsce w dwóch kategoriach – Najskuteczniejsi i Najaktywniejsi w subregionie ostrołęckim, jako beneficjenci środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Pozyskane środki to 1250 złotych na jednego mieszkańca, co daje nam drugie miejsce na Mazowszu. Druga nagroda to brązowe Godłem Quality International za produkt konferencyjny – Ostrowskie Forum Rozwoju.
Burmistrz poinformował, też, że wypełniając postanowienia ustawy o zakazie propagowania ustrojów totalitarnych, zdemontowany został obelisk przed Dębem Wolności. Jak zapewnił Burmistrz wróci on na swoje miejsce, po zastosowaniu stosownych zmian, przed 3 maja.
Po tej obszernej części przyszedł czas na pytania z Sali, ale jak wynikało z wcześniejszych bardzo szczegółowych wyjaśnię nie było ich zbyt wielu. Padło zapytanie m.in.: o przyczyny unieważnienia czterech przetargów na budowę ścieżek, termin oddania do użytku całej inwestycji oraz termin zakończenie prac przy Muzeum . W odpowiedzi Burmistrz informował, że trzy przetargi unieważniono z powodu nie złożenia ofert na wszystkie pięć etapów, zaś czwarty z uwagi na błędnie wystawione zabezpieczenie (wadium). Jeśli decyzja Wojewody o przesunięciu terminu realizacji zadania będzie pozytywna, zadanie zostanie skończone do grudnia 2019 roku. Otwarcie Muzeum planowane jest na kolejne Święto Rotmistrza Witolda Pileckiego – na maj 2019 roku. Obecnie trwa rewitalizacja istniejącego budynku. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na część nowoprojektowaną.

/ oprac. J.Cz./

 

3 339 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Walka ze smogiem

- Ruszamy z programem termomodernizacji, niosącym zwiększenie możliwości ocieplania domów – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas zwołanego 12 kwietnia posiedzenia...

Zamknij