ggg ggg

Walka ze smogiem

– Ruszamy z programem termomodernizacji, niosącym zwiększenie możliwości ocieplania domów – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas zwołanego 12 kwietnia posiedzenia Komitetu Sterującego do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza. – Walka o czyste powietrze jest jednym z priorytetów rządu – podkreślił.

Zgodnie z zapowiedziami prace nad nowym programem antysmogowym mają się wkrótce zakończyć. Będzie on skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych na gruntowną termomodernizację z jednoczesną wymianą źródeł ciepła na te bardziej ekologiczne. W jego skład wchodzą również m.in. przepisy przygotowane w resorcie energii, a dotyczące wprowadzenia norm jakości dla sprzedawanego węgla.
– Chcemy oddać naszym dzieciom Polskę w stanie lepszym pod wieloma względami, również z czystszym powietrzem – zaznaczył premier Mateusz Morawiecki.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i resort Środowiska przygotowuje Program pt. „Krajowy Pakiet Czyste Powietrze”. Nowy program ma łączyć modernizację z wymianą źródła ciepła – właściciele domów otrzymają dotacje do pieców. To powinno zachęcić i przekonać do szybszej wymiany pieców.
Obecny na spotkaniu Minister Środowiska Henryk Kowalczyk zapowiedział, że ocieplenie domów będzie wiązało się z wymianą pieców; dla najuboższych – będą dopłaty, dla zamożniejszych – podatkowa ulga inwestycyjna. Budżet programu na 10 lat ma wynosić ok. 25 mld zł, większość środków – 18 mld zł – ma pochodzić z NFOŚiGW.

Z powodu smogu i powikłań wynikających ze złej jakości powietrza, w Polsce umiera 45-48 tys. osób rocznie. Za największe emisje zanieczyszczeń, w tym pyłów zawieszonych PM2,5, PM10 oraz benzo(a)pirenu odpowiada sektor bytowo-komunalny oraz transport.
Problematyka ubóstwa energetycznego jest nierozerwalnie związana ze smogiem – oczywiście z tą częścią zjawisk, które je wywołują: niskie standardy energetyczne zamieszkiwanych budynków oraz procesy nieekologicznego spalania (jakość palenisk oraz jakość paliw stałych, w tym zła jakość węgla i spalanie różnych substytutów – gum, przerostów, odpadów, mułów i flotokoncetrantów).
Celem programu będzie poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery przez istniejące budynki mieszkalne. Beneficjentami programu będą osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami budynków. NFOŚiGW poprzez fundusze wojewódzkie, będzie udzielał na realizację zadań wsparcia finansowego, również w formie dotacji; największe wsparcie uzyskają osoby obarczone ubóstwem energetycznym, u których to ubóstwowynika z niskich dochodów. Zadania termomodernizacyjne i pokrewne powinny być wykonywane z wykorzystaniem materiałów, urządzeń i instalacji (również OZE) spełniających wymagania techniczne określone w programie priorytetowym.
W czwartkowym posiedzeniu udział wzięła również wyszkowianka – Anna Ewa Król, która jako wiceprezes, reprezentowała Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – instytucję finansującą i wdrażającą program „Czyste Powietrze”.

/Anna Król/

1 805 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska znalazła się w gronie laureatów konkursu „Osobowość Roku 2018”

Wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska znalazła się w gronie nagrodzonych statuetkami „Osobowość Roku 2018”. To kolejne, po zdobytym wcześniej tytule „Kobiety...

Zamknij