ggg ggg ggg ggg

Innowacyjny projekt realizowany w Gminie Boguty-Pianki

Na podstawie porozumienia z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Gmina Boguty-Pianki od kilku miesięcy wdraża wśród swoich mieszkańców zespół innowacyjnych i modelowych działań interwencji społecznej, które to działania zostały opracowane w ramach projektu „Łagodzenie skutków pandemii wśród grup wysokiego ryzyka – osoby 60+”.

Wśród realizowanych działań są:

zajęcia z fizjoterapeutą,
warsztaty historyczne „w kręgu obrzędów”,
warsztaty kulinarne,
warsztaty wokalne,
zajęcia sportowe,
zajęcia komputerowe,
nordic walking,
warsztaty rękodzieła,
warsztaty malarskie,
zajęcia taneczne,
kino plenerowe,
wycieczki,
usługi doradców emerytalnych ZUS i KRUS,
szkolenia pracodawców w kierunku zatrudnienia osób 60+,
otwarte wykłady i warsztaty psychologiczne,
spotkania grup wsparcia,
psychologiczne konsultacje indywidualne,
konsultacje dla osób starszych i ich opiekunów,
szkolenia dla osób zbliżających się do wieku emerytalnego i emerytów.
Projekt jest realizowany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie we współpracy z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych. Oprócz Gminy Boguty-Pianki w projekcie biorą jeszcze udział Gmina i Miasto Wyszogród oraz Miasto Przasnysz.
Głównym zadaniem projektu jest zweryfikowanie faktycznych potrzeb populacji starszej w czasie pandemii w zakresie możliwości partycypacji społecznej oraz potencjalnego wpływu długotrwałego wykluczenia społecznego na stan zdrowia psychicznego, ryzyko depresji oraz stan zdrowia fizycznego seniorów.
Działania realizatorów projektu koncentrują się wokół wdrożenia takich mechanizmów interwencji, które spowodują zaaktywizowanie osób starszych przy jednoczesnym ograniczeniu procesu wycofywania się tej grupy z życia społecznego. Ochrona zdrowia i życia, jak również działania aktywizujące osoby starsze i przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu są istotne nie tylko w kontekście realizacji polityki naukowej państwa, ale także przyczyniają się do realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Ponadto testowane modelowe działania wpisują się w założenia Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu oraz w politykę zdrowotną Państwa.
Chcemy aby dzięki wdrożeniu Modelu Interwenci Społecznej wzmocniona została integracja społeczności lokalnych oraz aby stworzona została sieć współpracy na poziomie instytucjonalnym, dzięki czemu możliwym stanie się efektywna koordynacja działań skierowanych do grupy osób starszych, szczególnie w okresie pandemii i postpandemii. Efektem wdrożenia modelowych działań interwencji społecznej będzie więc poprawa jakości i poziomu życia grupy osób 60+, zamieszkałych na terenie obszaru naszej gminy, a docelowo w wyniku ewaluacji i aktualizacji Modelu przez realizatorów efektem może być poprawa jakości i poziomu życia osób starszych w Polsce.
/Info/

1 080 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
15 sierpnia w Gminie Małkinia Górna

102. rocznicę Bitwy Warszawskiej, Święto Wojska Polskiego oraz Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny mieszkańcy Gminy Małkinia Górna uczcili poprzez uczestnictwo...

Zamknij