ggg ggg

15 sierpnia w Gminie Małkinia Górna

102. rocznicę Bitwy Warszawskiej, Święto Wojska Polskiego oraz Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny mieszkańcy Gminy Małkinia Górna uczcili poprzez uczestnictwo w uroczystej Mszy Świętej sprawowanej w intencji umiłowanej Ojczyzny.

Uroczystości gminne rozpoczęto od zapalenia zniczy i złożenia wiązanek kwiatów przez władze gminy Małkinia Górna oraz delegacje reprezentujące instytucje gminy, społeczne oraz stowarzyszenia pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz na cmentarzu Żołnierzy Polskich w Małkini Górnej.
O godzinie 1200 w parafii pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła rozpoczęła się uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny, którą sprawował Proboszcz parafii ksiądz kanonik Jan Marek Wróblewski. Homilię wygłosił ksiądz wikariusz Wojciech Uściński, który podkreślił, że powinniśmy prosić o wstawiennictwo Matki Bożej, by tak jak przed laty – podczas Bitwy Warszawskiej, dzisiaj również była opiekunką naszego Narodu. Ksiądz wikariusz zaznaczył również, że Ojczyzna będzie tym silniejsza, im silniejsi obywatele będą ją tworzyć.
Tę okolicznościową Mszę Świętą koncelebrował również Proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej ksiądz kanonik Piotr Legacki.
Doniosłość wydarzenia podkreśliła obecność pocztów sztandarowych ochotniczych straży pożarnych, szkół oraz stowarzyszeń i klubów działających na terenie gminy Małkinia Górna.
W oprawę Mszy Świętej włączyli się również przedstawiciele Urzędu Gminy w Małkini Górnej. Sekretarz Gminy Józef Bogucki oraz Urszula Rytel – Zastępca Kierownika Referatu OKP odczytali pierwsze i drugie czytanie.
Na zakończenie Eucharystii Wójt Gminy Pani Bożena Kordek wygłosiła wystąpienie okolicznościowe. Pani Wójt podkreśliła, że w dzisiejszych czasach najważniejsze jest to, aby kraj nie dał się podzielić. Pani Wójt zaznaczyła, że należy dbać o kompromisy nie tylko na płaszczyźnie społecznej, ale również w tej najważniejszej sferze – rodzinnej, bo tylko dzięki kompromisom panuje szczęście w rodzinach i również może panować szczęście w kraju.
Wójt Gminy Pani Bożena Kordek podziękowała księżom za celebrę Mszy Świętej,
a wszystkim zgromadzonym na Eucharystii: mieszkańcom, radnym, sołtysom, kierownikom jednostek gminnych, dyrektorom szkół, pocztom sztandarowym i zaproszonym gościom za uczestnictwo w tegorocznych obchodach i przykład postawy patriotycznej.

/Info UG Małkinia Górna/

655 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
W kręgu ginących zawodów

Wszystko, co dobre kiedyś się kończy. Fundacja Akomodacja zakończyła realizację projektu „W kręgu ginących zawodów” dofinansowanego ze środków z budżetu...

Zamknij