ggg ggg ggg ggg

III Forum Rozwoju w Ostrowi Mazowieckiej pod znakiem innowacji

Tematem III Ostrowskiego Forum Rozwoju, które odbyły się 28 listopada 2017 r. były rozważania dotyczące innowacji w samorządzie i biznesie.

W III Ostrowskim Forum Rozwoju, które odbyło się pod koniec listopada w Ostrowi Mazowieckiej wzięło udział ponad 160 uczestników. Wśród przybyłych na Forum był m.in. Maciej Małecki, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, samorządowcy z terenu kraju: gminy Lesznowola, Lublina, Włocławka, Warszawy, samorządowcy z Ostrowi Mazowieckiej, dyrektorzy i kierownicy instytucji państwowych oraz samorządowych, dyrektorzy jednostek z terenu miasta, właściciele, prezesi i menadżerowie firm z Ostrowi i regionu, dyrektorzy szkół i przedszkoli.
Organizatorem Forum było Miasto Ostrów Mazowiecka, współorganizatorami: Fabryka Mebli „Forte” S.A. oraz Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej. W związku z tym uroczystego otwarcia dokonali tradycyjnie: Jerzy Bauer – burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka, Maciej Formanowicz – Prezes Zarządu Fabryk Mebli „Forte” S.A., Bartosz Kublik – prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej. W ramach Forum odbyły się dwa panele dyskusyjne: pierwszy dotyczył innowacji w samorządzie, drugi innowacji w biznesie, a przedzieliła je wypowiedz gościa specjalnego dr Jarosława Górskiego – adiunkta w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego nt. „Innowacyjność: przestrzeń partnerstwa samorządu z biznesem”. Moderatorem paneli został Jacek Kozioł – zastępca redaktora naczelnego Forum Biznesu.
– Państwa obecność jest dla nas bardzo ważna (…) oznacza, że jesteście Państwo zainteresowani rozwojem miasta. – powiedział Burmistrz Jerzy Bauer otwierając Forum. – Państwa głosy to dla nas źródło wiedzy, bardzo liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo – dodał. Podziękował za udział i współpracę Maciejowi Formanowiczowi – prezesowi zarządu Fabryk Mebli „FORTE” S.A. oraz Bartoszowi Kublikowi – prezesowi zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej. Burmistrz podkreślał, jak ważne jest zakładanie partnerstw. Podał przykład Ostrowskiego Forum Rozwoju, ale także partnerstw samorządów na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców, jak współpraca z gminą Ostrów Mazowiecka czy Powiatem Ostrowskim. Burmistrz mówił o konieczności powołania w samorządzie komórki, która zajmowała się będzie obsługą biznesu. Odnosząc się do filmu, który na poprzednim Forum zaprezentował prezes Maciej Formanowicz, a przedstawiającego wizję miasta Ostrów za 20-30 lat, burmistrz Jerzy Bauer podkreślił, że stało się to niezwykle inspirujące dla samorządu. Podkreślał, że Ostrowskie Forum Rozwoju to poszukiwanie sposobów na rozwój lokalnej gospodarki i udział tak wielu osób świadczy, że jest sens organizowania forum.
Maciej Formanowicz, prezes zarządu Fabryk Mebli Forte S.A. rozpoczął od słów z Ewangelii św. Łukasza „Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie”, które przytaczał w ubiegłym roku i dalej rozwinął myśl o tym, jak jako prezesi i liderzy kształtują społeczeństwo, a przedsiębiorcy swoją działalnością finansują państwo, ale wszyscy powinni opierać się na kodeksie etycznym, przestrzegać katolickiej nauki społecznej. Mówił też o swojej fabryce i tej już piątej, ale tez podkreślił zmiany, jakie zachodzą. Zwracał uwagę na odczuwany brak pracowników i to, ze musimy otworzyć się na pracowników z zagranicy, bo rynek pracy w ciągu roku zmienił się diametralnie. Prowadzący Forum Jacek Kozioł, zastępca reaktora naczelnego Forum Biznesu wręczył Maciejowi Formanowiczowi tytuł „Siła Osobowości” w kategorii biznes, nagrodę przyznaną przez redakcję gazety.
Bartosz Kublik, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, swoje wystąpienie rozpoczął od zadania pytania: Czy innowacyjność to istotnie potrzeba czy tylko moda? Mówił o innowacjach oraz sile rynku i jego mechanizmach „Niezależnie od tego, kim jesteśmy, czekają nas ciągłe zmiany, na to wszystko musimy być przygotowani” – podkreślał. Mówił o sytuacji Polski i że tempo wzrostu gospodarczego słabnie, bo wyczerpały się proste rezerwy m.in. zmiana ustrojowa, wysoki kapitał ludzki, impuls fiskalny, wkład cywilizacyjny, prawny itp. i musimy zmierzyć się z wyzwaniami demograficznymi oraz z pokoleniem, które więcej wymaga od swoich pracodawców. Wpływ mają również trendy ogólnoświatowe. Jeśli chodzi o bank stwierdził, że muszą zmierzyć się z tą prawda, że zmniejsz się ilość klientów przybywających do banku, a obsługa przenosi się do sieci. Na rynkach lokalnych nieco jest inaczej, ale też dotrze do nas brak rąk do pracy. Wyraził nadzieję, że to forum wypracuje wnioski, co mamy robić w najbliższej przyszłości.
Gościem forum był wiceminister Maciej Małecki z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który w swoim przemówieniu przedstawiał, jakie szanse i zagrożenia stoją przed Ostrowią, która już za kilka lat znajdzie się na skrzyżowaniu dwóch ważnych tras komunikacyjnych: „Zadaniem polskiego państwa nie jest tworzenie innowacji, jego zadaniem jest dawanie możliwości i wspieranie wszelkich działań prowadzących do tego, aby z jednej strony polski biznes mógł zarabiać na marży, a nie tylko na niskiej płacy pracowników, a z drugiej strony, aby ten biznes i wszyscy obywatele mogli być obsługiwani przez niezwykle sprawną administrację – powiedział Maciej Małecki, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jak sam przyznał innowacje to nie tylko rzeczy przełomowe, ale to także usprawnienie procesów, optymalizacja zarówno w samorządzie i biznesie. Nawiązał także do inwestycji w Polsce wschodniej i położenia na tym obszarze Ostrowi Mazowieckiej. Z tego wynika, że miasto czeka za kilka lat rewolucja komunikacyjna, i jak przyznał Minister, to wielka szansa i wielkie wyzwanie dla Ostrowi. Dzięki możliwościom komunikacyjnym mniejsze miasta będą bardziej atrakcyjne niż duże aglomeracje i ich obrzeża. To od nas zależy jak tą szansę wykorzystamy.
Dr Jarosław Górski, ekonomista z Uniwersytetu Warszawskiego, przygotował wykład na temat istoty innowacyjności, zwłaszcza w miastach. – Innowacja ma odpowiadać na realne problemy, ona prowadzi do zmiany – mówił. Innowacja to po prostu wdrożony wynalazek. Za ważne uznał stworzenie miejsc, które pozwalają biznesowi i mieszkańcom spotkać się wymieniając wiedzę i poglądy uczyć się i zmieniać rzeczywistość dzięki m.in. takim spotkaniom jak Forum Rozwoju.
W dyskusji na temat innowacji w samorządzie głos zabrali przedstawiciele samorządów, zarówno lokalnych, jak i z dalszych rejonów Polski, a także przedstawiciel firmy współpracującej z samorządami. Byli to: Waldemar Brzostek, Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka, Zbigniew Chrupek, Zastępca Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka, Sebastian Kawałko, Doradca Prezydenta Miasta Lublin ds. wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, Krzysztof Koman, Prezes Zarządu Centrum Innowacji Społeczno-Gospodarczych CentroPolis S.A. oraz Andrzej Olbrysz, kierownik referatu przygotowania i realizacja inwestycji gminy Lesznowola.
W tym panelu omawiano wiele zagadnień związanych z innowacjami procesowymi, z poprawą jakości życia mieszkańców. Podawano też przykłady praktyk stosowanych w gminach w odniesieniu do konkretnych sytuacji. Generalnym wnioskiem powtarzanym w dyskusji było stwierdzenie, że trzeba słuchać głosu mieszkańców i odpowiadać na ich konkretne potrzeby, rozwiązywać problemy w terenie, inwestować w dzieci i młodzież, tworzyć administrację bardziej mobilną i dostępną, przyśpieszać obsługę interesantów, tworzyć centra obsługi inwestorów, rozwijać usługi cyfrowe, udostępniać mieszkańcom darmowe hotspoty.
Omawiano to na przykładem gminy, w której chętnie osiedlają się mieszkańcy i lokuje swój kapitał biznes jest podwarszawska gmina Lesznowola. Na 25 tys. mieszkańców zrejestrowanych jest 5 tys. podmiotów gospodarczych. Na obecny sukces gminy złożyło się wiele czynników, m.in. uchwalenie planów miejscowych, dostęp do infrastruktury, stworzenie warunków do inwestowania, współpraca z przedsiębiorcami i przeprowadzanie ich przez procesy inwestycyjne. Zastępca burmistrza Ostrowi Mazowieckiej Zbigniew Chrupek podał przykład zmian organizacyjnych w Urzędzie, tworzenie zespołów zadaniowych, co jak przyznał, daje wymierne efekty. Wszystkie głosy ekspertów w dziedzinie samorządowej pozwoliło spojrzeć na innowacyjność, jako proces doskonalenia pracy, usprawniania procesów, szukania rozwiązań do bardzie efektywnej pracy.
W drugim panelu udział wzięli przedstawiciele firm działających na rynku lokalnym, ale także poza nim: Ewa Brzozowska, Prezes Zarządu ALPLA sp. z o.o., Dominik Cichecki, właściciel firmy Imnat Sp. z o.o., Klaus Dahlem, Członek Zarządu Fabryk Mebli „FORTE” S.A., Marcin Pawłowski, Prezes Zarządu ROLSTAL sp. z o.o. oraz Jakub Giza, specjalista ds. współpracy z samorządami z firmy Nextbike S.A. Przedsiębiorstwa wprowadzają wiele nowych rozwiązań, jak zmiany organizacyjne, liczą się z opiniami pracowników i doceniają najciekawsze pomysły dot. rozszerzanie działalności na coraz to nowe rynki, a także personalizacja produktów. Jako przykład można podać własny dział badań i rozwoju, jaki powstaje w Fabrykach Mebli „Forte”, o czym w panelu mówił członek zarządu spółki Klaus Dahlem. Jak sam przyznał dyskutowano w firmie nad lokalizacją tego działu w Warszawie lub w Ostrowi Mazowieckiej. W tej konkurencji Ostrów wygrała, bo – jak usłyszeliśmy – tutaj bije serce firmy. Wszyscy przedsiębiorcy zwracali uwagę na to, jak dużą rolę w innowacyjności odgrywają pracownicy. Niektóre firmy prowadzą system wynagradzania pracowników za innowacyjne rozwiązania, często bardzo proste. Jedna z ciekawostek podczas Forum stał się przedstawiciel firmy Nextbike. Wjechał na salę rowerem elektrycznym, który chciał zaprezentować, bo firma jest zainteresowana uruchomieniem w Ostrowi Mazowieckiej wypożyczalni rowerów miejskich.
III Forum Rozwoju było bogate w wiadomości, przemyślenia, uwagi i spostrzeżenia obliczone na wymianę pomiędzy uczestnikami i współpracę.
Zapraszamy na stronę internetową naszej gazety www.kurier-w.pl, gdzie zamieścimy filmy z wypowiedziami organizatorów i gości oraz zdjęcia w galerii.
/J. Cz./

3 641 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Najpiękniejsza choinka w Tłuszczu!

W minioną niedzielę, 3 grudnia mieszkańcy gminy Tłuszcz, na czele z burmistrzem Pawłem Bednarczykiem wspólnie udekorowali choinkę, znajdującą się w...

Zamknij