ggg ggg ggg ggg

Dzień Patrona w Zespóle Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie

W uroczystych obchodach Dnia Patrona w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie udział wzięła Przewodnicząca Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Dorota Subda oraz Starosta Ostrowski Zbigniew Chrupek. Starosta został uhonorowany Medalem „Za Zasługi dla Zespołu Szkół CKR”.

Uroczyste obchody Dnia Patrona i podsumowanie corocznie organizowanego Internetowego Konkursu Wiedzy o Szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie odbyło się 15 marca 2022r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie.
Ten dzień rozpoczął się Mszą świętą w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Ostrowi Mazowieckiej, którą sprawował ks. prałat dr Jan Okuła proboszcz parafii. Następnie delegacja złożyła kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego i w Mauzoleum im. Piotra Wysockiego w Komorowie.
Dalsza część uroczystości kontynuowana była w Zespole Szkół CKR w Starym Lubiejewie. W akademii udział wzięli władze powiatu, gminy, dowództwo jednostki wojskowej, liczne instytucje współpracujące ze szkołą, dyrektorzy okolicznych szkół podstawowych i średnich z młodzieżą i z nauczycielami, którzy przygotowali ich do konkursu.
Ceremonia rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu państwowego .
Pan dyrektor Roman Malicki, aby podkreślić doniosłość chwili wystąpił w mundurze Związku Piłsudczyków RP, którego jest członkiem. W swoim wystąpieniu przedstawiającym historię szkoły Podchorążych Piechoty wspomniał jak ważną datą był 6 czerwca 1998 r. gdy nasza szkoła związała swój program wychowawczy przyjmując imię Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie z jej wartościami. Odniósł się również do niedawno odsłoniętego muralu, który pokazuje najważniejsze elementy będące wzorcem dla młodzieży i nas wszystkich. Nawiązał też do trudnej sytuacji na Ukrainie, docenił szlachetne zachowanie narodu polskiego w obliczu tej niespotykanej tragedii. Przedstawił liczne sukcesy szkoły i młodzieży jak: staże zagraniczne, stypendia naukowe kursy, liczne szkolenia dla młodzieży, wyniki z egzaminów zawodowych, matur i konkursów ogólnopolskich.
Druga część uroczystości to wystąpienia zaproszonych gości:
Pierwszy głos zabrał ks. Prałat Jan Okuła, który w swoim wystąpieniu nawiązał do wartości jakie zostały zawarte w słowach kard. Stefana Wyszyńskiego umieszczonych na tablicy „Szkoła musi być narodowa! Szkoła musi dać dzieciom i młodzieży miłość do Ojczyzny, do kultury domowej, rodzinnej i narodowej. I musi wychować w tym duchu” . I stwierdził, że te wartości z dumą krzewi szkoła w Lubiejewie.
Pan Starosta w swoim wystąpieniu nawiązał do aktualnej sytuacji, wskazał na bardzo dużą rolę młodzieży. Zwrócił uwagę na dynamiczny rozwój szkoły, która stwarza trwałe fundamenty pod przyszłe życie młodego człowieka. Wyraził również swoje zadowolenie z dotychczasowej współpracy.
Dowódca 22 Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie płk Leszek Iwaniec powiedział, iż szkoła z zaangażowaniem kultywuje wśród młodzieży tradycje oręża polskiego. Wymienił absolwentów, którzy swe życie związali ze służbą w Wojsku Polskim tj. byłego szefa Sztabu generalnego WP Pana generała Leszka Surawskiego czy też dzisiejszego Dowódcę 16 pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej Pana gen. dyw. Krzysztofa Radomskiego. Dziękując za wysiłek wychowawczy i dydaktyczny oraz szerzenie wiedzy o Szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie wręczył dyrektorowi Romanowi Malickiemu List Gratulacyjny.
Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka Waldemar Brzostek w swojej wypowiedzi nawiązał do długoletniej i owocnej współpracy ze szkołą, życząc dalszego tak wszechstronnego rozwoju.
Kolejny gość Pani Dorota Subda Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i przewodnicząca Rady Powiatu podziękowała za zaproszenie i życzyła dyrekcji, nauczycielom i wszystkim pracownikom dalszych sukcesów w pracy z młodzieżą.
Następnie p. kierownik p.n.z Marta Falbowska, która prowadziła uroczystość poprosiła Pana dyrektora Romana Malickiego, starostę Pana Zbigniewa Chrupka, Dowódcę Jednostki Pana płk. Leszka Iwańca i ks. dr Jana Okułę o wręczenie nagród uczniom, a opiekunom i dyrektorom szkół podziękowań.
W kategorii: szkoły średnie nagrody otrzymali:
1-miejsce Karolina Palkowska z Zespołu Szkół CKR w Sichowie Dużym opiekunem uczennicy była Pani Zofia Kańska
2- miejsce Dominika Brzezicka z Zespołu Szkół CKR w Okszowie opiekunem była pani Jadwiga Wosk
3-miejsce Eliza Podleś z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej
Wyróżnienie w kategorii szkól ponadpodstawowych otrzymał Nikodem Bąk z Zespołu Szkół CKR w Sichowie Dużym
W kategorii szkoły podstawowe nagrody otrzymali:
za 1 miejsce –Amelia Śladewska z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Pułk Ludwika Bociańskiego w Komorowie
A wyróżnienia: Julia Sadowska i Bartłomiej Łukaszewski z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Pułk Ludwika Bociańskiego w Komorowie.
Szczególną częścią uroczystości były podziękowania dyrektora Romana Malickiego osobom, które wspierają szkołę w jej działaniach i na które zawsze możemy liczyć. Medalem „Za Zasługi dla Zespołu Szkół CKR” uhonorowany został Starosta Pan Zbigniew Chrupek, a pamiątkowe podziękowania otrzymali: ks. prałat dr Jan Okuła, Dowódca Jednostki płk. Leszek Iwaniec oraz Pan Michał Chojnowski dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. 18. Pułku Artylerii Lekkiej w Ostrowi Mazowieckiej.
Podsumowaniem uroczystości był montaż słowno – muzyczny poświęcony Patronowi Szkoły, przygotowany przez Panią Annę Wierzbowską i Panią Małgorzatę Gajewską z młodzieżą.

/Info A. Sobotka, B. Książek
Foto: A. Barchanwicz/

978 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
„Być kobietą i nie zwariować” – inspirujące spotkanie z Katarzyną Miller

W niedzielne popołudnie, 13 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kobyłce, odbyło się spotkanie z Katarzyną Miller – psycholożką, psychoterapeutką,...

Zamknij