ggg

DZIAŁO SIĘ W 2022 ROKU

Szanowni Państwo
Kilka tygodni temu zakończyliśmy kolejny, niezwykle trudny ze względu na okoliczności rok. Po dwóch latach paraliżu związanego z Covid19 na początku roku 2022 przyszedł kryzys energetyczny spowodowany brutalną napaścią Rosji na Ukrainę.
Wojna zmieniła wiele. Drastycznie spadło poczucie naszego bezpieczeństwa. Strach jednak nas nie sparaliżował i potrafiliśmy błyskawicznie się zorganizować w akcji pomocowej dla uchodźców, którzy schronienie przed wojną znaleźli w naszej gminie. Takich osób było ponad pół tysiąca. Jako gmina już kilka dni po 24 lutego utworzyliśmy trzy ośrodki dla gości z Ukrainy. Błyskawicznie uruchomiliśmy akcję zbiórki pomocy humanitarnej. Dzięki Państwa ofiarności udało się pomóc uchodźcom tu na miejscu oraz zorganizować we współpracy z Senator Marią Koc kilka transportów z darami bezpośrednio do walczącej Ukrainy. Te wydarzenia oprócz tego, że przypomniały nam o znaczeniu najważniejszych wartości w życiu miały bezpośredni wpływ na funkcjonowanie naszego samorządu. Wzrost cen produktów i usług przełożył się na rosnące wydatki. Podniesienie stóp procentowych zaowocowało zwiększeniem kosztów obsługi naszego zadłużenia. Sytuacja stała się nieprzewidywalna i niezwykle trudna do planowania. Samorząd nie może jednak czekać na lepsze czasy. Pomimo trudności cały czas realizujemy nasz program inwestycyjny ukierunkowany na rozwój gminy. Kolejny rok z rzędu z sukcesem pozyskujemy środki zewnętrzne, które pozwalają nam urzeczywistniać marzenia naszych mieszkańców. Każdy z nas dobrze wie, że nowe drogi, to zarówno komfort kierowców, ale też i znacząca poprawa bezpieczeństwa. W tym zakresie potrzeb mamy najwięcej. Na realizację 7 nowych odcinków dróg wydaliśmy w roku 2022 ponad 8 mln zł. Wspólnie z Powiatem Węgrowskim współfinansowaliśmy wkład własny do budowy drogi w Barchowie.
Z bardzo dużym wsparciem środków rządowych powstały: ul. Sadowa w Łochowie, Zwycięstwa i Leśna w Ostrówku, Lipowa i Sosnowa w Gwizdałach oraz drugi odcinek drogi asfaltowej we wsi Burakowskie. Wybudowaliśmy odcinek kanalizacji sanitarnej w ul. Myśliwskiej i dwa odcinki utwardzonego pobocza w Łojewie i przy ul. Żeromskiego w Łochowie. Niezwykle cieszy fakt oddania przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A kluczowego skrzyżowania dwóch dróg krajowych z linią kolejową w formie wiaduktu w Łochowie. Skończyły się wreszcie nasze problemy z korkami. Komunikacja w tym miejscu przebiega sprawnie i wzrosło bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Z końcem roku inna spółka kolejowa PKP S.A zakończyła budowę i oddała do użytku nowoczesny budynek dworca w Barchowie, który kosztował 4,3 mln zł.
Powiat Węgrowski zakończył rozbudowę Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie. Koszt całkowity to 5,2 mln zł. Dzięki tej inwestycji powstało nowe skrzydło z kilkoma klasami, szatnią i toaletami. Cała szkoła została ocieplona, wymieniono okna, kaloryfery i wykonano nowoczesną kotłownię zasilaną gazem ziemnym. Warto zauważyć bardzo duże o niespotykanej dotąd skali inwestycje grupy PGE Dystrybucja na terenie naszej gminy. Głównie są one związane z modernizacją linii średniego napięcia. Prace w terenie trwają, a ich wartość w ciągu dwóch lat wyniesie ponad 20 mln zł. Efektem tych prac będą: lepsze parametry energii i zdecydowanie mniejsza awaryjność sieci. Gmina to nie tylko inwestycje. W roku 2022 odbyły się duże wydarzenia kulturalne. Najważniejsze z nich to Dni Łochowa z zespołem Kombi oraz organizowany wspólnie z Polskim Związkiem Łowieckim Hubertus Węgrowski, którego gwiazdy – Zenon Martyniuk i zespół Bayer Full przyciągnęły do naszego miasta wielotysięczną publiczność. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku naszą gminę dwukrotnie odwiedził Premier Mateusz Morawiecki. W marcu wizytował ośrodek dla uchodźców w Łazach, a we wrześniu wiadukt w Łochowie.
Wojna ma różne oblicza. Oprócz rzeszy uchodźców spowodowała przeniesienie do Ostrówka ukraińskiej firmy „TRIOL”, której zakłady w Charkowie zostały zbombardowane. Firma w błyskawicznym tempie uruchomiła produkcję szaf sterujących platformami wiertniczymi i już dziś zatrudnia około 100 pracowników. Do końca tego roku planuje zwiększenie zatrudnienia do 300, a w przyszłości nawet do 400 osób. Okoliczności wojenne, które pojawiły się w ciągu ubiegłego roku wygenerowały kolejne wyzwania przed którymi jako samorząd musieliśmy stanąć. Gościom z Ukrainy przyznawaliśmy numer PESEL, a mieszkańcom, którzy ich gościli wypłacaliśmy wsparcie rządowe na ich utrzymanie. Wobec kryzysu energetycznego spowodowanego wojną uruchomiliśmy jako jedna z pierwszych gmin w regionie preferencyjną sprzedaż węgla. Dzięki temu stał się on dostępny, a finalnie po uwzględnieniu rządowego wsparcia w wysokości 3 tys zł jedna tona węgla kosztowała mieszkańców 1 tys zł.
To kolejny efekt bardzo dobrej współpracy pomiędzy rządem i samorządem. Takich przykładów mamy w naszej gminie bardzo dużo. Najlepiej widać to w zakresie inwestycji, które otrzymały wysokie dotacje sięgające nawet 98% z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu. Największą z nich jest rozbudowa oczyszczalni. Jej koszt to blisko 14 mln zł. Roboty w terenie ruszą wiosną, a zakończą się w roku następnym. Trwa remont remizy OSP w Brzuzie, a w najbliższych dniach podpiszemy umowę i rozpoczną się prace w budynku OSP Łochów
ul. Węgrowska. Wartość obydwu tych zadań to 4,1 mln zł. Wyremontujemy budynek komunalny w Łochowie przy ul. Fabrycznej 3 i wybudujemy parking przy Bibliotece i Domu Kultury. Dzięki temu w centrum miasta przybędzie 68 nowych miejsc parkingowych. Z dotacją z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich powstanie odcinek drogi w Majdanie łączący tę miejscowość z Ogrodnikami. Z nadzieją czekamy na rozstrzygnięcie naboru w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, gdzie zgłosiliśmy potrzebę dofinansowania budowy ul. Modrzewiowej. Liczymy też na to, że w ciągu tego roku pojawią się nowe możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację kolejnych inwestycji.
Wszystkie te dobra, które powstają, to efekt dużego zaangażowania i bardzo dobrej współpracy wielu osób i instytucji. Dziękuję za to Panu Premierowi, naszym parlamentarzystom: Senator Marii Koc i Posłowi Maciejowi Górskiemu, Wojewodzie Mazowieckiemu, Samorządowi Województwa Mazowieckiego, Zarządowi Powiatu Węgrowskiego, Radzie Miejskiej w Łochowie, pracownikom Urzędu Miejskiego, Sołtysom , lokalnym Przedsiębiorcom i Mieszkańcom. Planujemy następne przedsięwzięcia, które będą służyć naszym mieszkańcom w kolejnych latach i pozwolą na dalszy rozwój naszej gminy.
Szanowni Państwo w nowy rok wchodzimy bogatsi i silniejsi nowymi doświadczeniami. Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy do tej pory wspierali nasze wspólne działania. Wiem, że zawsze mogę na was
liczyć.

Burmistrz Łochowa
Robert Gołaszewski

/Info Gmina Łochów – „Echo Łochowa”/

271 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Uroczysta sesja Rady Powiatu inaugurująca obchody 160. rocznicy Powstania Styczniowego

19 stycznia 2023 r. w Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie odbyła się LX uroczysta Sesja Rady Powiatu Węgrowskiego inaugurująca obchody...

Zamknij