ggg ggg ggg ggg

Dożynki Gminno– Parafialne w Starych Lipkach

28 sierpnia w Starych Lipkach (gm. Stoczek) odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne, podczas których miało miejsce nadanie i poświęcenie sztandaru OSP Stare Lipki oraz poświęcenie i oddanie do użytku przebudowanej drogi gminnej w Starych Lipkach.

 

FB_IMG_1472499283902

 

Uroczystość rozpoczęli Starostowie dożynek- państwo Aldona i Marian Kozanka-Lipka, którzy prosili Jego Ekscelencję ks. Biskupa Antoniego Dydycza o odprawienie Mszy św. w intencji rolników. Podczas nabożeństwa Biskup poświęcił wieńce dożynkowe, sztandar OSP Stare Lipki i odmówił krótką modlitwę dziękczynną za nową drogę, nie zapominając w niej o bezpieczeństwie kierowców.
Po nabożeństwie Komisja konkursowa w składzie: Elżbieta Lanc- Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Ks. kan. Zbigniew Grabowski oraz Sylwia Tryc – Zastępca Wójta Gminy Stoczek wręczyła wspólnie z Wójtem puchary i dyplomy za najpiękniejszy wieniec dożynkowy. I miejsce zajął wieniec sołectwa Kałęczyn, II – wieniec Stowarzyszenia Seniorów Gminy Stoczek „Pogodni”, III miejsce zajęło sołectwo Stare Lipki.
Następnie odbyła się uroczystość nadania sztandaru OSP Stare Lipki, która rozpoczęła się od odczytania kroniki jednostki. Pamiątkowe gwoździe w specjalnie przygotowane na tą okazję tablo wbili między innymi: J.E. Ks. Biskup Antoni Dydycz, Elżbieta Lanc- Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Krzysztof Fedorczyk – Starosta Węgrowski, Paweł Stelmach – członek Zarządu Powiatu Węgrowskiego, Waldemar Cyran – Wójt Gminy Sadowne, Dh Ireneusz Królik – Viceprezes ZOPZ OSP RP, St. Bryg Dariusz Maciąg – Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie, nadkomisarz Andrzej Dziewulski – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Węgrowie, Michał Postek – Dyrektor ODR w Węgrowie, Adam Kowalczyk- dyrektor KRUS w Węgrowie, Prezesi OSP z terenu Gminy Stoczek oraz przedsiębiorcy i przyjaciele jednostki.
Po odczytaniu aktu nadania fundatorzy sztandaru Wójt Gminy oraz Proboszcz Parafii w Stoczku przekazali sztandar Viceprezesowi Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych – dh Ireneuszowi Królikowi, który przekazał sztandar Prezesowi OSP Stare Lipki – Piotrowi Wszołczyk-Lipka. Sztandar został udekorowany Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Podczas ceremonii zostały również wręczone medale dla członków jednostek OSP z terenu gminy.
Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali:
1. Dh Polikarp Gago
2. Dh Bogusław Gago
3. Dh Krzysztof Giziński
4. Dh Krzysztof Klimek
5. Dh Zenon Kowalczyk
6. Dh Marian Ojdana
Srebrnym Medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali:
1. Dh Krzysztof Gołębiewski
2. Dh Piotr Cymer
3. Dh Piotr Fedorczyk
4. Dh Jarosław Giziński
5. Dh Józef Grądzki
6. Dh Andrzej Kowalik
7. Dh Kamil Krym
8. Dh Jarosław Maleszewski
9. Dh Krzysztof Pasek
10. Dh Jan Tyszka
11. Dh Andrzej Żołnik
Brązowym Medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali:
1. Dh Rafał Chudzik-Lipka
2. Dh Szymon Dzieciątko
3. Dh Jakub Giziński
4. Dh-na Kamila Dziubiela
5. Dh-na Magdalena Kalniuk
6. Dh Grzegorz Kałuski
7. Dh. Witold Kozanka-Lipka
8. Dh. Krzysztof Kujawa
9. Dh-na Małgorzata Lipka -Chudzik
10. Dh Piotr Wójcik
11. Dh Piotr Wszołczyk-Lipka
12. Dh Dawid Zawadzki.
Po złożeniu przez dowódcę uroczystości dh Tomasza Urbankowskiego meldunku o zakończeniu uroczystości nadania sztandaru, zebrani zostali poproszeni o udział w przemarszu na przebudowaną drogę.
Kolumnę gości poprowadziła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tłuszcza, która pod batutą kapelmistrza- Sławomira Łagockiego uświetniła uroczystości wspaniałą oprawą muzyczną. Za orkiestrą ustawiły się pododdziały jednostek OSP, następnie zabytkowy wóz strażacki ciągnięty przez nowoczesny traktor i eskortowany przez trzy rącze konie, ujeżdżane przez piękne amazonki, za nimi podążyli pozostali goście.
Pod kapliczką, przy której zaczyna się nowa droga wójt mówił:
„Udało nam się wyasfaltować 557 metrów bieżących drogi, może nie była to inwestycja wielomilionowa i jako samorząd realizowaliśmy bardziej spektakularne projekty, ale po odbytych w miesiącach lipcu i sierpniu zebraniach z mieszkańcami wiem, że z ogromną niecierpliwością czekają oni na każdy nowy metr nawierzchni. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, ale mając również ograniczone fundusze wystąpiliśmy z wnioskiem o dofinansowanie przedsięwzięcia z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Dotacje ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych”. Otrzymaliśmy 76 295, 61 złotych dotacji, gmina z własnych środków wygospodarowała kwotę 81 295.62 zł i tak oto przekazujemy mieszkańcom inwestycję wartą 157 591,23 zł.
Serdecznie dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia, a szczególnie gorąco pragnę podziękować pani Marszałek Elżbiecie Lanc, która zawsze czuwa nad wnioskami składanymi przez Gminę Stoczek, dziękuję Prezesowi spółki MIKST- panu Waldemarowi Sitkowi za rzetelne wykonawstwo i dobrą współpracę. Gorąco dziękuję również panu Robertowi Rosińskiemu, który pełnił funkcję inspektora nadzoru. Dziękuję pracownikom urzędu, którzy prowadzili dokumentację i czuwali nad realizacją inwestycji.”
Po przecięciu wstęgi Wójt zaprosił gości na poczęstunek do remizy OSP Stare Lipki, a potem do wspólnej zabawy na festynie, podczas którego można było spróbować regionalnych potraw przygotowanych przez p. Martynę Częścik z Żulina. Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się miasteczko „Świadomy Kierowca”, w którym można było skorzystać z symulatorów zderzeń. Podczas festynu nie zabrakło licznych atrakcji dla dzieci, wesołego miasteczka, gier i zabaw prowadzonych przez profesjonalny zespół animatorów. Do późnego wieczora gości bawił zespół Sami Swoi.

2 530 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Za trud, za wytrwałość, za obfite plony…

Dożynki tegoroczne w gminie Wyszków odbyły się w ubiegłą niedzielę 28 sierpnia 2016 r. w jednej z podwyszkowskich wsi - Tulewo....

Zamknij