ggg ggg ggg ggg

Dofinansowanie na przebudowę drogi dla gminy Sadowne

17 czerwca 2020 r. Gmina Sadowne podpisała z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowę na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 420631 w Sadownem (ul. bł. ks. Edwarda Grzymały). Ponad 391 tys. zł dla Gminy trafi z dofinansowania w ramach realizowanego przez Samorząd Mazowsza „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego“.

17 czerwca 2020 r. umowę na przebudowę drogi gminnej nr 420631 na działce nr 626 w Sadownem – ul. bł. ks. E. Grzymały, podpisali przedstawiciele Samorządu Województwa Mazowieckiego: Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska (członkowie Zarządu Województwa Mazowieckiego) oraz wójt Sadownego Waldemar Cyran.
Wartość zadania wyniosła 652.951,59 zł., a kwota przyznanej dotacji z budżetu Mazowsza, to dofinansowanie w kwocie 391.770 zł.
Dzięki otrzymanemu wsparciu gmina Sadowne przebuduje ulicę bł. ks. E. Grzymały, m.in. wymieniona zostanie nawierzchnia ze żwirowej na bitumiczną, zostaną przebudowane pobocza oraz zamontowane oznakowanie pionowe. Droga gminna nr 420631 ma znaczenie ponadlokalne. Jej przebudowa przyczyni się do poprawy połączenia komunikacyjnego pomiędzy ulicami Kościuszki i Strażacką, a także dojazdu do gminnej oczyszczalni ścieków, PSZOK, bloków mieszkalnych, rozbudowującego się osiedla mieszkalnego oraz terenów inwestycyjnych, hal produkcyjnych i magazynów.

/oprac. KW/

1 687 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Prace nad organizacją zajęć w przedszkolach trwają

Obrady XVII sesji Rady Miasta zdominowała dyskusja na temat organizacji roku szkolnego 2020/2021 w miejskich przedszkolach. Wzięli w niej udział...

Zamknij