ggg ggg ggg

Prace nad organizacją zajęć w przedszkolach trwają

Obrady XVII sesji Rady Miasta zdominowała dyskusja na temat organizacji roku szkolnego 2020/2021 w miejskich przedszkolach. Wzięli w niej udział rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli, radni miejscy oraz burmistrz miasta i kierownictwo Urzędu.

Niepokój rodziców wywołała informacja, że od 1 września nie wszystkie grupy w oddziałach przedszkolnych będą prowadzone w trybie 8-godzinnym, część przejdzie na tryb 5-godzinny.
Od kilku tygodni trwają rozmowy, w których biorą udział przedstawiciele rad rodziców, dyrektorzy przedszkoli oraz przedstawiciele Urzędu Miasta, nad jak najlepszą organizacją zajęć w przedszkolach. Problemy z finansowaniem edukacji obserwujemy w całym kraju. Epidemia spowodowała, że doświadczamy pierwszych objawów kilkumiesięcznego spowolnienia gospodarki. Jest ono zauważalne choćby poprzez mniejsze wpływy do budżetu miasta, a to zmusza samorząd do optymalizacji wydatków we wszystkich obszarach. Przed kilkoma tygodniami burmistrz Jerzy Bauer zakomunikował, że konieczne jest wdrożenie planu oszczędnościowego. Podkreślił, że obowiązkiem samorządu jest utrzymanie stabilnej sytuacji finansowej w długiej perspektywie czasowej.
Obecni na sesji rodzice zgłaszali swoje uwagi n/t trybu pracy przedszkoli od 1 września. Wyjaśnień udzielali: burmistrz oraz Dorota Ambroziak, dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej. Podkreślali, że oświata w Ostrowi jest bardzo ważnym składnikiem budżetu Miasta, a wydatki na ten cel to ponad 30 mln zł. Przez ostatnich kilka lat obserwujemy znaczący wzrost wydatków w tym zakresie. Zapewnia to dzieciom i młodzieży dobre warunki pracy. Miejskie jednostki oświatowe są doinwestowane w zakresie nowoczesnego wyposażenia edukacyjnego. W perspektywie mamy budowę szkoły i przedszkola.
Przedmiotem dyskusji była możliwości kontynuowania wszystkich oddziałów przedszkolnych w trybie 8-godzinnym. Czy jest to jednak obecnie możliwe? Były głosy radnych, że nie jest to możliwe, a składa się na to wiele czynników. Dane z przedszkoli potwierdzają, że nie wszystkie dzieci korzystają z zajęć 8-godzinnych. Stąd się bierze m.in. propozycja, by część grup pracowała w trybie 5-godzinnym.
Warto przy tym nadmienić, że przedszkola miejskie czynne są od 6:30 do 17:00, a jedno z nich do 18:00. Na przyszły rok przedszkolny zgłoszonych zostało o 50 dzieci więcej niż w obecnym, co daje łącznie 760 przedszkolaków. Aby temu sprostać planowane jest od września otwarcie 31 oddziałów z czego 10 to oddziały 8-godzinne, proporcjonalnie rozłożone na 3 miejskie przedszkola.
Burmistrz zadeklarował, że tryb pracy przedszkoli będzie nadal analizowany i samorząd zrobi wszystko, aby pomóc rodzicom w zorganizowaniu opieki nad dziećmi w istniejących przedszkolach i obecnych warunkach. Zapewnił, że samorząd cały czas pracuje nad tym, aby jak największa liczba dzieci była objęta opieką przedszkolną, w tym zajęciami 8-godzinnymi. Chodzi przede wszystkim o jak najlepszą obsługę przyjętych do przedszkoli dzieci i dostosowanie opieki nad dziećmi do potrzeb rodziców.
/Ostrów Mazowiecka/

855 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Skuterem po Powiecie Ostrowskim

Ruszyła trzecia edycja projektu wynajmu skuterów elektrycznych na terenie powiatu ostrowskiego. Od dziś ze skuterów firmy blinkee.city można korzystać w...

Zamknij