ggg ggg ggg ggg

Dobra woda dla Łochowa

W ubiegły czwartek 6 listopada 2014 r. na terenie gminy uroczyście oddano zmodernizowaną stację uzdatniania wody w Łosiewicach, a w Łochowie przecięto wstęgę na nowej drodze dojazdowej (za CPN).

Kolejny raz przekonaliśmy się jak wiele dla Łochowa i gminy Łochów robią obecne władze samorządowe na czele z burmistrzem Marianem Dzięciołem. Chociaż obie uroczystości przekazania inwestycji odbyły się w niezbyt licznym gronie osób, ale z wielką radością wszystkich zainteresowanych. Obiekt stacji uzdatniania wody po modernizacji wygląda wyjątkowo pięknie, co podkreślali gospodarze i goście uroczystości. W otwarciu udział wzięli m.in.: wicemarszałek Elżbieta Lanc, zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ds. PRO UM Grzegorz Świętorecki, starosta węgrowski Krzysztof Fedorczyk, radni gminni wraz z przewodniczącym komisji Mirosławem Mikiciukiem, burmistrz Łochowa Marian Dzięcioł, wiceburmistrz Łochowa Urszula Kalinowska, przedstawiciele firm wykonujących tj. FUNAM Sp. z o.o. z Wrocławia i nadzoru, inż. Stefan Strąk, kierownik Wojciech Jabłoński, Beata Mech, Jarosław z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie, łochowscy przedsiębiorcy Michał Nowakowski, Robert Marczak (największy odbiorca), pracownicy Urzędu Miejskiego w Łochowie odpowiedzialni za inwestycje i projekty, pracownicy stacji, itp. Po przedstawieniu historii inwestycji i przywitaniu gości, którego dokonał burmistrz Marian Dzięcioł nastąpiło przecięcie wstęgi. Odprawienia modlitwy i poświęcenia obiektu dokonał ks. proboszcz Marek Dąbrowski z parafii w Jerzyskach, a zebrani odbyli krótką wycieczkę po terenie stacji wysłuchując informacji na temat wprowadzonej tu amerykańskiej technologii. Jak informował zebranych burmistrz Marian Dzięcioł inwestycja na początku wydawała się kosztowna – 7 mln zł, ale jak się okazało VT od sumy głównej został przez gminę odzyskany i finansowanie wyszło w proporcji 50/50, czyli gmina wydatkowała 50% z całkowitej sumy ponad 5,7 mln zł.
Inwestycja pn. „Rozbudowa i modernizacja technologii uzdatniania wody dla istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Łosiewice w gminie Łochów” została wykonana w ramach operacji „Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich w gminie Łochów” Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Prace związane z modernizacją stacji zostały rozpoczęte już w 2009 r., kiedy to firma INSTALAND Andrzej Białecki z Warszawy wykonał projekt. Następnie burmistrz Łochowa zdecydował o aplikowaniu o środki z PROW na lata 2007-2013 i w efekcie została podpisana 5 listopada 2012 r. umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizacje operacji „Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich w gminie Łochów” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Kolejnym krokiem było podpisanie w dniu 14 lutego 2013 r. umowy pomiędzy Gminą Łochów a firmą FUNAM Sp. z o.o. z Wrocławia na rozbudowę i modernizację technologii uzdatniania wody dla istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łosiewice w Gminie Łochów. Nad całością prac sprawowany był nadzór -Powiernictwo Kordek Biuro Obsługi Budownictwa Stanisław Kordek.

dscf2233

Prace modernizacyjne obejmowały:

• budowę żelbetowego zbiornika naziemnego wody surowej, V= 200 m3
• rozbudowę podziemnego odstojnika wód popłucznych, pojemność 4 0m3, po rozbudowie 70 m3,
• budowę rurociągów podziemnych wodno-kanalizacyjnych;
• rozprowadzenie nowych kabli elektrycznych i sterowniczych;
• instalację generatora prądotwórczego zewnętrznego wolnostojącego, w obudowie wyciszonej;
• remont i modernizacja budynku stacji;
• wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie w miejscu wjazdu bramowego oraz na terenie działki pomiędzy budynkiem stacji a zbiornikami wody popłucznej;
• konserwacja istniejącego ogrodzenia stalowego – oczyszczenie ze starej farby i malowanie farbą antykorozyjną.

Prace zakończyły się z końcem października 2014 roku. Wartość całkowita inwestycji to 5 729 590 zł.
Do wysłuchania i obejrzenia filmu z uroczystego otwarcia zapraszamy na stronę internetową naszej gazety www.kurier-w.pl
Kolejna inwestycja, to projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działanie 1.3 „ Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Dotyczyła kompleksowego uzbrojenia terenu, a tym samym przygotowanie go pod działalność gospodarczą. Wiązało się to z doprowadzeniem sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej, a także zapewnieniem dojazdu do terenów zabudowy usługowej znajdujących się na terenie gminy Łochów. Dojazd jest możliwy dzięki budowie drogi dojazdowej położonej pomiędzy drogą krajową nr 50 Mińsk Mazowiecki – Ostrów Mazowiecka a drogą nr 62 Węgrów – Wyszków, oraz drogi równoległej do dróg krajowych pozwalających dojechać do terenów usługowych.

Projekt złożony był z następujących etapów:

– Budowa sieci kanalizacyjnej – zaprojektowano 1438,1 m = 1,4 km kanałów grawitacyjnych wraz z kanałem tłoczonym o długości 0,3 km.
– Budowa sieci wodociągowej – o długości 1731,1 m = 1,7 km
– Budowa ul. Al. Pokoju i równoległej do dróg krajowych wraz z kanalizacją deszczową 934,78 m – 0,9 km.

W zakres rzeczowy projektu wchodziło wykonanie: nawierzchni ulic z kostki brukowej, chodników z kostki brukowej, miejsc parkingowych (ok. 60 – 70).
Wykonana Al. Pokoju ma długość 294,91 m. Kanalizacja deszczowa dotyczyła odwodnienia projektowanych ulic: przedłużenia Al. Pokoju oraz ulic równoległych do Al. Łochowskiej i ul. Węgrowskiej o łącznej długości L=777,50 m. Wartość całej inwestycji 2 977 471,82 zł, w tym środki unijne – 2 485 771,32 zł oraz środki własne – 491 700,50 zł.
Na uroczyste otwarcie drogi i przecięcie wstęgi przybyli goście, którzy brali wcześniej udział w otwarciu stacji uzdatniania wody w Łosiewicach oraz wykonawcy, przedstawiciele ulicy firma MIX. Nie zabrakło również przedsiębiorców działających wzdłuż nowej ulicy. W przecięciu wstęgi m.in. udział wziął Adam Oniszk, a w imieniu przedsiębiorców podziękowania i bukiet kwiatów wręczyła burmistrzowi Łochowa Marianowi Dzięciołowi – Agnieszka Puchta. Dużo słów uznania dla działalności burmistrza wyraziła wicemarszałek Elżbieta Lanc. Podkreślała, że oddawane inwestycje są przykładem pięknego i mądrego wykorzystania środków unijnych, które zmieniają Łochów. Gratulowała burmistrzowi, że został niekwestionowanym liderem w pozyskiwaniu środków, a mieszkańcom kolejnych inwestycji polepszających życie społeczności. Modlitwę i poświęcenie ulicy dokonał ks. proboszcz parafii Łochów Ryszard Nicpoń.
Gratulujemy kolejny raz mieszkańcom Łochowa udanej i potrzebnej inwestycji. Życzymy, aby 16 listopada przy urnie mądrym wyborem pozwolili swojemu wyjątkowo dobremu gospodarzowi, jakim jest burmistrz Marian Dzięcioł, kontynuować zmiany na lepsze.
/Janina Czerwińska/

Galeria zdjęć

2 815 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Nowoczesna szkoła – wielki sukces powiatu i spełnienie marzeń uczniów z niepełnosprawnością.

1 września 2014 r. został oddany do użytku nowoczesny i przestronny budynek dydaktyczny Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Marii...

Zamknij