ggg ggg ggg ggg

Długo zapowiadany wóz bojowy dla OSP Lucynów trafił do jednostki (08.11.2011)

6 listopada jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Lucynowie Dużym odebrała uroczyście od władz samorządowych nowy wóz ratowniczo-gaśniczy marki MAN z napędem na cztery koła. Jak podkreślał prezes Eugeniusz Zaremba „Jest to jedyny nowy samochód, jaki nasza brać strażacka otrzyma w ciągu 76 lat swojej działalności”.
I rzeczywiście historia jednostki jest długa i bogata. Powstała w 1935 r. i dysponowała wówczas sikawką ręczną, a do pożaru zaprzęgano wóz konny rekwizycyjny na żelaznych kołach. W 1972 r. doczekali się samochodu marki Żuk, a od 2006 r. dysponują lekkim samochodem gaśniczym ratownictwa technicznego. Od listopada 2008 r. działają w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Mogą poszczycić się ofiarną pracą na rzecz mieszkańców, a o ich sprawności niech świadczą miejsca zdobywane podczas zawodów strażackich i udział w akcjach gaśniczych, aktywność oraz wysokie oceny sprawności bojowej jednostki.
Całkowity koszt zakupu auta wyniósł 669 600 złotych. Gmina Wyszków wygospodarowała na zakup samochodu 139 tysięcy złotych. Dotacji na zakup tego samochodu udzielili Gminie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Warszawie, w kwocie 150 tysięcy złotych. Dofinansowania udzieliło również Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie – w kwocie 150 tysięcy złotych, Samorząd Województwa Mazowieckiego – w kwocie 80 tysięcy złotych oraz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie – 150 tysięcy złotych.
Uroczystości rozpoczęto Mszą Świętą, którą poprowadził ks. dziekan Waldemar Krzywiński. Po odczytaniu aktu przekazania samochodu przez burmistrza gminy Wyszków Grzegorza Nowosielskiego samochód został poświęcony przez ks. Waldemara Krzywińskiego i proboszcza miejscowej parafii, ks. Andrzeja Niewęgłowskiego w obecności pełniących rolę rodziców chrzestnych: Barbary Bożuta wiceprezesa zarządu miejsko-gminnego OSP w Wyszkowie oraz komendanta głównego straży pożarnej generała Wiesława Leśniakiewicza. Oprócz wyżej wymienionych w uroczystości udział wzięli: powiatowy komendant OSP i starosta wyszkowski Bogdan Pągowski, szef powiatowy państwowej straży pożarnej Ignacy Woźniak, gminny szef OSP w Wyszkowie i wiceburmistrz Adam Mróz, przedstawiciele jednostek OSP z powiatu, mieszkańcy Lucynowa. Obecni przy przekazaniu i poświęceniu goście kierowali wiele ciepłych słów, wyrażali też uznanie dla wieloletniej i wcale niełatwej pracy strażaków. O uznaniu dla jednostki w Lucynowie Dużym świadczą również kolejne działania podjęte na rzecz jednostki. Burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski 18 października podpisał umowę z firmą „MODERATOR” Pawła Wojtkowskiego z Wyszkowa na realizację zadania – wykonanie kompletnego remontu remizy OSP w Lucynowie Dużym. Remont zaplanowany jest od 19 października do 18 listopada 2011 roku, koszt zadania wynosi 37.222,73 zł brutto. Zapewne od tej chwili warunki pracy strażaków – ochotników znacznie się poprawią.
/K.W./

Galeria zdjęć

4 014 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Taneczna gala w Wyszkowie (08.11.2011)

Weekend 29 i 30 listopada w Wyszkowie przebiegał mieszkańcom na przygotowaniach do 1 listopada, ale także… tanecznie. Ponad 300 par...

Zamknij