ggg ggg ggg ggg
Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza Tłuszcza Pawła Bednarczyka!
cze26

Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza Tłuszcza Pawła Bednarczyka!

25 czerwca Rada Miejska w Tłuszczu jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Tłuszcza Pawłowi Bednarczykowi z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Tłuszczu po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie oraz informacji o stanie mienia Gminy, pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu i...

Więcej
Podpisanie deklaracji Obszaru Metropolitarnego!
cze19

Podpisanie deklaracji Obszaru Metropolitarnego!

18 czerwca Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk podpisał wielostronną deklarację współpracy gmin i powiatów Obszarów Metropolitarnego Warszawy w zakresie współpracy na rzecz włączającego i zrównoważonego rozwoju społeczno- gospodarczego i realizacji innowacyjnych rozwiązań, w tym w szczególności w ramach mechanizmów współpracy metropolitarnej dostępnych w polityce spójności Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2020+. Podział...

Więcej
XXII Dni Tłuszcza za nami!
cze19

XXII Dni Tłuszcza za nami!

16-17 czerwca na Stadionie Miejskim w Tłuszczu odbyło się tłuszczańskie święto. Przez dwa dni na mieszkańców gminy i ościennych miejscowości czekała moc występów i atrakcji. Oficjalnego otwarcia XXII Dni Tłuszcza dokonał Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Tłuszczu Krzysztofem Gajcym oraz Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Włodzimierzem Fydryszkiem. Występy rozpoczęły się VI Przeglądem Piosenki...

Więcej
Podpisanie umowy na budowę drogi Jaźwie- Grabów!
cze12

Podpisanie umowy na budowę drogi Jaźwie- Grabów!

7 czerwca 2018r. Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk przy kontrasygnacie Moniki Konarskiej działającej z upoważnienia Skarbnik Gminy, podpisali umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego, reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Wiesława Raboszuka na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Jaźwie – Grabów na odcinku od km 0+000,00 do km 0+995,97”. Gmina otrzyma 100 000,00 zł...

Więcej
W Gminie Tłuszcz walczą ze smogiem i dopłacają do przyłączy gazowych
cze12

W Gminie Tłuszcz walczą ze smogiem i dopłacają do przyłączy gazowych

11 czerwca 2018 r. ruszył nabór wniosków na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Tłuszcz dla osób fizycznych na przedsięwzięcia polegające na trwałej zmianie systemu ogrzewania z paliwa stałego na paliwo gazowe w tym: 1) wykonanie instalacji i podłączenie do sieci gazowej; 2) wykonanie instalacji i podłączenie do własnego zbiornika LPG. Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów kwalifikowanych zadania, do...

Więcej
Złoty medal dla Burmistrza Tłuszcza Pawła Bednarczyka!
maj29

Złoty medal dla Burmistrza Tłuszcza Pawła Bednarczyka!

Podczas uroczystości Dnia Emerytów, Rencistów i Inwalidów Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk został odznaczony złotą Odznaką Honorową za wybitne zasługi dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W imieniu Burmistrza Pawła Bednarczyka medal odebrał jego Zastępca Waldemar Banaszek. /Info/...

Więcej