ggg
ggg ggg
Stypendyści spółki „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o. o. w Zespole Szkół im. S. Staszica w Małkini Górnej
Lut09

Stypendyści spółki „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o. o. w Zespole Szkół im. S. Staszica w Małkini Górnej

Grono stypendystów wśród uczniów technikum transportu kolejowego w Zespole Szkół im. S. Staszica w Małkini Górnej powiększyło się o kolejne 10 osób. Dzięki współpracy ze spółką „Koleje Mazowieckie – KM” Sp z o. o. dziesięcioro uczniów klas drugich i trzeciej technikum transportu kolejowego w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej otrzymało stypendia ufundowane przez pracodawcę. Stypendia będą wypłacone w kwotach...

Więcej
Początek roku 2021 to idealny czas na podsumowanie roku ubiegłego
Lut02

Początek roku 2021 to idealny czas na podsumowanie roku ubiegłego

Rok 2020 był rokiem szczególnym. Pandemia COVID-19 spowodowała dużą liczbę utrudnień i powiązanych z nimi wyrzeczeń. Mimo to w powiecie ostrowskim zostało zrealizowanych wiele z zaplanowanych zadań. Dzięki dofinansowaniom, o które powiat wnioskował oraz pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego, przez które przebiegają poszczególne drogi, udało się z sukcesem wykonać poniższe inwestycje. Przebudowano drogę powiatową nr...

Więcej
Harmonogram obioru odpadów na luty 2021
Lut02

Harmonogram obioru odpadów na luty 2021

W związku z trwającym postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka przedłużono termin obowiązywania umowy z dotychczasowym Wykonawcą Zakładem Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z...

Więcej
Nowy sprzęt w naszym Szpitalu
Sty26

Nowy sprzęt w naszym Szpitalu

Nowoczesny i pachnący świeżością sprzęt medyczny za ponad 4 mln zł został kupiony do Szpitala w Ostrowi Mazowieckiej. Wszystkie najbardziej pilne zakupy dla naszego Szpitala były możliwe dzięki dotacji z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Zakup sprzętu medycznego udało się zrealizować dzięki złożonemu wnioskowi do Wojewody Mazowieckiego o udzielenie dotacji celowej ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa, będącej w dyspozycji Prezesa...

Więcej
Pamięć o bohaterach Powstania Styczniowego
Sty26

Pamięć o bohaterach Powstania Styczniowego

22 stycznia mineła 158 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Było to największe polskie powstanie narodowe wywołane przeciwko Rosji. W walkach za Ojczyznę śmierć poniosło wówczas kilkadziesiąt tysięcy Polaków. Jeden z regionów formowania się oddziałów stanowiła Puszcza Biała położona w widłach Bugu i Narwi po Ostrów Mazowiecką i Brok. Mieszkańcy powiatu ostrowskiego wzięli udział w bitwach i potyczkach powstańczych, min. pod...

Więcej
Informacja dotycząca budowy ul. B. Prusa
Sty26

Informacja dotycząca budowy ul. B. Prusa

W związku z pytaniami mediów dotyczącymi budowy ulicy B. Prusa informujemy, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego od 2004 r. pas drogowy na tym odcinku miał miejscowe przewężenie (Rys.1). W 2012 roku w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dokonano zmiany polegającej na przesunięciu linii zabudowy w głąb działek z myślą o konieczności poszerzenia pasa drogowego poprzez podział i wykup własności. W chwili...

Więcej