ggg ggg ggg
Terminale płatnicze w Urzędzie Gminy Andrzejewo
kw.24

Terminale płatnicze w Urzędzie Gminy Andrzejewo

Gmina Andrzejewo zawarła umowę świadczenia usług przyjmowania płatności w terminalu przy użyciu instrumentów płatniczych dla podmiotów sektora publicznego uczestniczących programie Polska Bezgotówkowa. Stronami umowy poza Gminą Andrzejewo jest Bank Polskiej Spółdzielczości oraz Planet Pay Sp. z o.o. (zwanymi łącznie dostawcami). Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Bank na rzecz Gminy Andrzejewo usługi polegającej na umożliwieniu...

Więcej
Mała architektura sakralna
kw.16

Mała architektura sakralna

Przydrożne krzyże i kapliczki od wieków wpisują się w krajobraz wsi polskiej. Zwykle stawiane na rozstajach lub rozwidleniach dróg, przed wjazdem do wsi i na terenie prywatnych posesji, ale też w szczerym polu lub w lesie. Miały one chronić od wszelkich plag i nieszczęść, które na przestrzeni dziejów dotykały mieszkańców. Krzyże lub też małe kapliczki stawiane przy domostwach były najczęściej wyrazem dziękczynienia danej rodziny...

Więcej
Zagospodarowanie centrum Andrzejewa
kw.09

Zagospodarowanie centrum Andrzejewa

W dniu 02.04.2019 r. Pani Beata Ponichtera – wójt gminy Andrzejewo podpisała umowę na realizację zadania pod nazwą: „Zagospodarowanie centrum miejscowości Andrzejewo”. W ramach dofinansowania ze środków PROW na lata 2014-2020 w andrzejewskim parku powstanie nowy plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna. Plac zabaw wyposażony będzie w pojedyncze elementy oraz zestawy sprzętu rekreacyjnego, pozwalające na prowadzenie z dziećmi różnorodnych...

Więcej
Trwają prace remontowe Stacji Uzdatniania Wody w Królach Małych
mar26

Trwają prace remontowe Stacji Uzdatniania Wody w Królach Małych

Modernizacja największej na terenie Gminy Andrzejewo hydroforni została podzielona na dwa etapy. Wszystko za sprawą bardzo szerokiego zakresu robót budowlanych, jakie zostały przewidziane podczas remontu. Realizacja I etapu już trwa, natomiast II etap zaplanowano na pierwszą połowę 2020 r. Hydrofornia w Królach Małych zaopatruje w wodę ponad połowę obszaru gminy. Poza gruntowną modernizacją budynku hydroforni i wykonaniem nowych...

Więcej
„Niech żyje bal”
mar19

„Niech żyje bal”

Z okazji Święta Kobiet Biblioteka Publiczna Gminy Andrzejewo przy współpracy z grupą teatralną „Kop” z Krakowa, zorganizowała w dniu 7 marca 2019 r. program rozrywkowy pt. „Niech żyje bal”. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, członkowie Klubu Seniora oraz Kół Gospodyń Wiejskich, a także zaprzyjaźnieni czytelnicy biblioteki. Artyści zaprezentowali humorystyczny program, który rozbawił zgromadzoną publiczność...

Więcej
Wizyta Marszałka Województwa w gminie Andrzejewo
mar12

Wizyta Marszałka Województwa w gminie Andrzejewo

W dniu 1 marca 2019 r. odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Andrzejewo, na którą przybył Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik oraz Wicestarosta Ostrowski Pan Józef Rostkowski. W sesji uczestniczyła także Wójt Gminy Andrzejewo Pani Beata Ponichtera wraz z Sekretarzem Gminy Panem Robertem Rosiakiem oraz Skarbnikiem Gminy Panią Ewą Godlewską. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również sołtysi z terenu Gminy Andrzejewo...

Więcej