ggg
Nowe drzwi garażowe w OSP w Andrzejewie
lis13

Nowe drzwi garażowe w OSP w Andrzejewie

Gmina Andrzejewo w 2019 r. uzyskała pomoc finansową ze środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2019”. ... Głównym celem tego programu stawianym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego jest poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego poprzez udzielenie pomocy finansowej na prace remontowe budynków użytkowanych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Wójt Gminy Andrzejewo...

Więcej
Zasłużony dla Gminy Andrzejewo
lis05

Zasłużony dla Gminy Andrzejewo

W tym roku, po raz pierwszy zostały przyznane tytuły „Zasłużony dla Gminy Andrzejewo” przez Wójta Gminy Andrzejewo Beatę Ponichterę. ... W roku 2019 tytuły zostały przyznane: – Panu Andrzejowi Krzysztofowi Grzywnie za wieloletnią pracę w zawodzie weterynarza; – Panu Edwardowi Wardaszce za wielkie oddanie, nieocenioną pomoc i trud włożony w pracę w zawodzie dyrektora, nauczyciela dla dobra szkoły oraz na rzecz rozwoju i...

Więcej
Zakończenie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Zaręby Choromany
paź30

Zakończenie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Zaręby Choromany

Dnia 15 października 2019 r. zakończyła się realizacja przebudowy drogi gminnej w miejscowości Zaręby Choromany od km 0+000 do km 0+230. Wykonawcą robót, w wyniku przeprowadzonego przetargu był P. W. WIKRUSZ Miedzna reprezentowany przez Pana Adama Witkowskiego. Całkowity koszt przebudowy drogi gminnej wyniósł 243 987,97 zł brutto. Na daną inwestycję gmina Andrzejewo otrzymała dofinansowanie w ramach dotacji ze środków finansowych...

Więcej
Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Andrzejewo
paź22

Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Andrzejewo

W dniu 15 października 2019 r. w Gminie Andrzejewo odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej. ... Pierwsza część uroczystości rozpoczęła się Mszą Św. w Kościele parafialnym w Andrzejewie, gdzie podczas kazania została poruszona kwestia istotnej roli autorytetu. Nauczyciel powinien być wzorcem wychowawczym, a zarazem mistrzem w swoim zawodzie. Następnie, wydarzenie było kontynuowane w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w...

Więcej
II Rajd Rowerowy „PAMIĘTAMY”
paź15

II Rajd Rowerowy „PAMIĘTAMY”

Dnia 22 września 2019 r. w związku z obchodami 80. rocznicy bitwy stoczonej pod Łętownicą i Andrzejewem odbył się II Rajd Rowerowy pn. „PAMIĘTAMY”. Trasa rajdu wynosiła około 25 km i łączyła ze sobą kilka miejscowości: Andrzejewo – Łętownica Parcele – Nowy Borek – Srebrna – Łętownica – Andrzejewo. Wydarzenie miało na celu upamiętnienie wydarzeń bitwy wrześniowej 1939r., przybliżenie uczestnikom miejsc historycznych oraz historię...

Więcej
Fundusz Dróg Samorządowych – dofinansowanie dla Gminy Andrzejewo
paź08

Fundusz Dróg Samorządowych – dofinansowanie dla Gminy Andrzejewo

W dniu 23 września 2019 r. w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce Wójt Gminy Beata Ponichtera otrzymała dofinansowanie dla Gminy Andrzejewo w kwocie 385 409,00 zł pochodzące z rządowego programu – Funduszu Dróg Samorządowych. ... Dofinasowanie przekazał Minister Środowiska Henryk Kowalczyk w obecności Wicewojewody Sylwestra Dąbrowskiego, posła Arkadiusza Czartoryskiego oraz Dyrektora Delegatury Marcina...

Więcej