ggg ggg

Straż Miejska w Radzyminie jednak zostaje… – Radni byli przeciwni pomysłowi jej likwidacji

W miniony piątek 30 stycznia radzymińscy radni na czele z przewodniczącym Zbigniewem Jabłońskim nie wyrazili zgody na zlikwidowanie funkcjonującej od 24 lat Straży Miejskiej. Tym samym jeden ze sztandarowych punktów programowych burmistrza Krzysztofa Chacińskiego nie doczekał się (na razie) realizacji.

Pobrana klatka 530

 

Zaraz po odczytaniu treści uchwały głos zabrał Komendant Straży Miejskiej w Radzyminie Grzegorz Wrzosek. – Do materiału na dzisiejszą sesję została dołączona informacja dotycząca zakresu zadań realizowanych przez straż. Mam nadzieję, że dała ona obraz czym tak naprawdę zajmuje się straż i pozwoli to na podjęcie dobrej decyzji. Zlikwidować jest zawsze łatwo. Odbudować później na nowo jest trudniej. Dopiero po jakimś czasie okazuje się czy straż jako instytucja dbająca o ład i porządek, wspomagająca policję, była potrzebna czy nie.
Głos zabrał burmistrz Krzysztof Chaciński. – W dniu dzisiejszym wpłynęła opinia Komendanta Stołecznej Policji w sprawie likwidacji straży miejskiej. Jak wynikało z treści pisma odczytanego przez burmistrza, Komendant KSP pozytywnie odniósł się do pomysłu likwidacji straży. – Likwidacja Straży Miejskiej spowoduje, że pewne obowiązki, będą musiały być realizowane przez inne podmioty. Stąd właśnie decyzja o budowie sieci monitoringu (I etap 0.5 mln zł), jak również wsparcie dla policji – mówił dalej burmistrz Chaciński. Wsparcie dla policji z informacji przekazanej przez burmistrza miałoby polegać na zakupie nowego radiowozu, przez co policjanci byliby bardziej mobilni i bardziej chętni do wyjazdu w teren.
Z kolei zdaniem burmistrza m.in. odławianiem bezdomnych zwierząt czy dbaniem o czystość w gminie miałby się zająć powołany w miejsce straży Miejskiej „Ekopatrol” na wzór takiego, jaki funkcjonuje np. w Markach.

– Gdzie będą rozmieszczone kamery- pytała sołtys wsi Nowy Jaków, zaniepokojona pomysłem likwidacji Straży Miejskiej. – Czy to będzie tylko miasto? Jakie będą koszty obsługi monitoringu? – padały kolejne pytania.

Pobrana klatka 531

Na żadne z pytań nie padła konkretna odpowiedź. Miejsca objęte monitoringiem i zdaniem burmistrza, powinny być skonsultowane z mieszkańcami. Monitoring nie będzie tylko w mieście ale także na terenach wiejskich. Zaplanowane w budżecie na 2015 rok środki to niewielka kwota na pierwszy etap budowy sieci. Komendant policji, jak poinformował burmistrz, wyraził chęć, aby mieć podgląd w monitoring, a gmina będzie tylko wspierała i nie będzie musiała całodobowo go obsługiwać. A koszt obsługi? Mniejszy niż utrzymanie Straży – odpowiedział burmistrz.
Głos zabrał również przewodniczący Rady Zbigniew Jabłoński. – W pełni popieram obawy pani sołtys odnośnie umiejscowienia monitoringu na wsiach. Wszędzie te kamery nie sięgną i na pewno nie zmonitorujemy aż tyle wszystkich miejscowości, ponieważ jest to praktycznie niemożliwe, a po drugie są to ogromne koszty. (…) Nie powiem, że jestem bardzo zadowolony z pracy Straży Miejskiej. Miałem wiele uwag, ale w wielu przypadkach skorzystałem też z ich pomocy.(…) Mam nadzieję Panie Burmistrzu, że ma Pan tyle werwy, że zmobilizuje Pan Straż Miejską, wytyczy konkretne zadanie, da im szansę na poprawienie się. W listopadzie świadomie podniosę rękę do góry jak będę widział, że panowie nic nie robią, pomimo, że daje im się szansę – skwitował pan Jabłoński.
– Straż Miejska istnieje od 91 roku i mówienie o daniu im szansy jest nie w czas- zaoponował wiceprzewodniczący Krzysztof Dobrzyniecki.

 

Pobrana klatka 532

 

Koniec końców w głosowaniu imiennym (na wniosek Krzysztofa Dobrzynieckiego) za likwidacją Straży Miejskiej głos oddało 9 radnych, 9 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.
Tym samym radni nie wyrazili zgody na jej likwidację. (Za pozostawieniem Straży Miejskiej głosowali radni: Zbigniew Jabłoński, Elżbieta Wołynko, Izabela Paciorek, Ewelina Kostrzewa, Wojciech Słomczewski, Małgorzata Dyniewicz, Tadeusz Radziszewski, Tadeusz Jędrasik i Wojciech Rybarczyk). – Odczytuję to głosowanie jako zielone światło dla działań burmistrza w zakresie polityki personalnej – dodał na koniec burmistrz Krzysztof Chaciński.

 

Pobrana klatka 533
Ubiegłopiątkowe głosowanie to z pewnością nie koniec boju o Straż Miejską w Radzyminie.
Niewątpliwie jednak i wbrew temu, co wynika z opinii wyrażanych przez część mieszkańców na pewnym internetowym forum, ewentualna likwidacja tej formacji w zaproponowanej przez burmistrza formie wydaje się mocno dyskusyjna. Po pierwsze, zabrakło szerokich konsultacji społecznych w tej sprawie, a po drugie nikt nie przedstawił oszacowania kosztów zlecenia zadań wykonywanych obecnie przez Straż Miejską firmom zewnętrznym i Ekopatrolom (czy to się faktycznie bardziej opłaca?). W tej sytuacji radnym, którzy opowiedzieli się za jej pozostawieniem należą się słowa uznania (bo czyż nie temu służyć miało imienne głosowanie? 🙂
/opr. R. S. Lewandowski
foto: J. Góral/

Pobrana klatka 534

3 311 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Przedstawiciele wyszkowskiego PiS-u na spotkaniach z Andrzejem Dudą, kandydatem PiS na Prezydenta RP, w Ostrołęce i Pułtusku

W dniu 1 lutego br. reprezentacja sympatyków i członków PiS Wyszków z przewodniczącym Zarządu Powiatowego PIS Waldemarem Sobczakiem oraz Eugeniuszem...

Zamknij