ggg ggg

Budżet Powiatu Wołomińskiego na 2022 rok – ambitny, ale możliwy do zrealizowania

W poniedziałek, 20 grudnia 2021 r. Rada Powiatu Wołomińskiego uchwaliła budżet na 2022 rok. – To już kolejny rok z rzędu z zaplanowanymi rekordowymi wydatkami na inwestycje, realizowane przez Powiat – podkreśla Starosta Adam Lubiak.

W 2022 r. planowane dochody wyniosą: 267 503 443 zł, w tym blisko 98 mln złotych z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT. Zaplanowano wydatki w kwocie: 322 986 024 zł, w tym wydatki majątkowe: 83 620 770 zł.
„To już kolejny rok z rzędu z zaplanowanymi rekordowymi wydatkami na inwestycje realizowane przez Powiat. Oznacza to, że co czwarta złotówka z budżetu zostanie przeznaczona na nowe i realizowane już inwestycje” – podkreślił Starosta Adam Lubiak, przybliżając mieszkańcom szczegóły tegorocznego budżetu:
„W stosunku do 2018 roku, budżet powiatu wzrósł o ponad 100 mln złotych, a wydatki inwestycyjne o 39 mln złotych.
Ponad 66 mln złotych przeznaczymy na oświatę: utrzymanie szkół specjalnych oraz szkół średnich, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołomiński.
W ochronie zdrowia zaplanowaliśmy wydatki w wysokości blisko 48 mln zł, zostaną one przeznaczone m.in.: na rozbudowę, niezbędne remonty oraz zakup wyposażenia dla Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.
Kolejnym ważnym zadaniem realizowanym przez Powiat jest pomoc społeczna, na którą przeznaczymy 17,7 mln zł m.in.: na utrzymanie Domów Pomocy w Radzyminie i Zielonce; pomoc osobom niepełnosprawnym i rodzinom w potrzebie; prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.
Na zadania z zakresu wsparcia rodzin i dzieci przeznaczymy blisko 12 mln zł z przeznaczeniem na utrzymanie Domów Dziecka w Równem, rodzinnych domów dziecka, pieczy zastępczej oraz usamodzielnienie się wychowanków.
Na wsparcie kultury i sportu oraz dofinansowanie projektów organizacji pozarządowych oraz działalności Pałacu w Chrzęsnem, Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka i Powiatowej Biblioteki – zabezpieczyliśmy kwotę 4 mln złotych.
Z kolei, 33,1 mln zł przeznaczamy na rozbudowę i modernizację dróg powiatowych, w tym m.in.: poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych i skrzyżowaniach, przebudowę DP Nr 4329W w msc. Białki gm. Tłuszcz; przebudowę DP Nr 4422W w Urlach gm. Jadów; przebudowę drogi Nr 4367W w msc. Ostrowik, gm. Poświętne; przebudowę drogi powiatowej Nr 4332W na odcinku od msc. Miąse do msc. Franciszków gm. Tłuszcz; rozbudowę DP Nr 4352W ul. Mareckiej w Kobyłce na odcinku od skrzyżowania z ul. Niecałą do rowu poprzecznego na dz. ew. Nr 14; rozbudowę DP Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce; rozbudowę DP Nr 4363W ul. Batorego w Ząbkach; rozbudowę drogi powiatowej Nr 4304W w msc. Cegielnia, Gm. Radzymin; rozbudowę drogi powiatowej Nr 4316W Al. Niepodległości w Wołominie (na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do skrzyżowania z ul. Graniczną) wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową; rozbudowę drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką i budową nowego mostu w msc. Kury gm. Tłuszcz; rozbudowę drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku od msc. Zabraniec, gm. Poświętne do granic Powiatu (Zielonka na odcinku – 2.200mb; Poświętne na odcinku – 370 mb); rozbudowę drogi powiatowej nr 4366W ul. Lipowa i ul. Wolności w Zielonce; rozbudowę skrzyżowania DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego z ul. Skrajną w Ząbkach.
Kwotę 15 mln zł przeznaczymy również na niezbędne remonty bieżące dróg, w tym nowe nakładki asfaltowe oraz na zimowe utrzymanie i niezbędne remonty dróg.
W przyszłym roku planujemy również sfinalizować inwestycje kubaturowe: budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kobyłce; adaptację budynku przy ul. Wileńskiej 29A w Wołominie na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz z zakresu sportu i oświaty: budowę boiska, placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy ZSS w Wołominie; budowę parkingu przy ZSS w Ostrówku; zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem dodatkowych miejsc postojowych przy Zespole Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85; remonty dachów Zespołów Szkół w Wołominie i Zielonce.
Niewątpliwie ważną pozycją w przyszłorocznym budżecie powiatu jest wsparcie dla Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności na budowę Hospicjum dla dzieci w Wołominie, w wysokości 1 mln zł.
To ambitny, ale możliwy do realizacji plan na 2022 rok” – ocenił Starosta Adam Lubiak dziękując za wytężoną pracę i zaangażowanie przy tworzeniu budżetu członkom Zarządu: wicestaroście Piotrowi Borczyńskiemu, Izabelli Dziewiątkowskiej, Pawłowi Dąbrowskiemu i Grzegorzowi Siwkowi, radnym Rady Powiatu na czele z przewodniczącym Adamem Pietrzakiem, a w szczególności Pani Skarbnik Agnieszce Adam wraz z całym zespołem finansowym Starostwa.

/opr. KW; źródło: Powiat Wołomiński/

95 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
W 2022 roku ruszy budowa kolejnej nowoczesnej hali sportowej w Ząbkach! Trwa również projektowanie nowego przedszkola!

W tym roku planowane jest rozpoczęcie budowy nowoczesnej hali sportowej przy SP nr 2 w Ząbkach. Burmistrz Miasta Ząbki Małgorzata...

Zamknij