ggg
ggg

Błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński ustanowiony został patronem Powiatu Ostrowskiego

Ustanowienie Błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego Patronem Powiatu Ostrowskiego odbyło się 27 maja 2022 r. uroczyście i uwzględniając najważniejsze miejsca związane z Kardynałem, Jego rodziną oraz Jego działalnością na terenie powiatu w: Andrzejewie, Zuzeli, Szulborzu Wielkim.

Prymas Tysiąclecia urodził się w Zuzeli, a młodzieńcze lata spędził w Andrzejewie. To tu, na ostrowskiej ziemi, stawiał swoje pierwsze kroki, uczył się miłości do Boga i Ojczyzny, tu przystąpił do Pierwszej Komunii Świętej oraz otrzymał Sakrament Bierzmowania, tu otrzymał powołanie do kapłaństwa.
Inicjatorką ustanowienia Błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego Patronem Powiatu Ostrowskiego była przewodnicząca Rady Powiatu Dorota Subda, która dokładnie rok temu, podczas XXXVI sesji Rady Powiatu, zgłosiła wniosek o ustanowienie bł. kard. Stefana Wyszyńskiego Patronem Powiatu. 28 października 2021 r. radni przyjęli stanowisko, w którym poparli wniosek. Zgodnie z normami ustanawiania patronów, biskup Diecezji Łomżyńskiej Jego Ekscelencja Janusz Stepnowski prawnie zaaprobował wybór błogosławionego Stefana Wyszyńskiego na Patrona Powiatu Ostrowskiego, a następnie zwrócił się do Ojca Świętego Franciszka o aprobatę wyboru Błogosławionego Stefana Wyszyńskiego na Patrona Powiatu. Na tę wyjątkową i niecodzienną uroczystość na zaproszenie starosty ostrowskiego Zbigniewa Chrupka, przewodniczącej Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Doroty Subdy oraz kustosza Sanktuarium Bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego przybyli dostojni goście: Andrzej Karp i Anna Rzepecka przedstawiciele rodziny Bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, wiceprezes Rady Ministrów Henryk Kowalczyk, posłowie na Sejm RP Krzysztof Tchórzewski, Arkadiusz Czartoryski, Maciej Górski. Był również w imieniu posłanki na Sejm RP Anny Siarkowskiej – dyrektor Biura Tomasz Ruciński, a w imieniu marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika przybył radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Krzysztof Winiarski. Wojewodę Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła reprezentował kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce Marcin Grabowski. Na uroczystości obecni byli również: radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosław Augustyniak, wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Kamila Mokrzycka, kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach Anna Kaszuba, która reprezentowała również senator Marię Koc. Uczestniczyli także starostowie powiatów ościennych, członkowie Zarządu i Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej, burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu ostrowskiego, przewodniczący Rad Miast i Gmin z terenu powiatu ostrowskiego, dyrektorzy i kierownicy instytucji rządowych i samorządowych, kierownicy powiatowych i miejskich jednostek, służb, inspekcji i straży, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz kadra kierownicza Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. Uroczystości rozpoczęto w Andrzejewie od złożenia kwiatów na grobie Julianny Wyszyńskiej – matki Prymasa Tysiąclecia na cmentarzu parafialnym oraz przed pomnikiem Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Następnie po przejeździe do Sanktuarium Bł. Stefana Wyszyńskiego w Zuzeli zaproszeni goście, w asyście pocztów sztandarowych powiatowych instytucji, szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski oraz szkół podstawowych, których patronem jest bł. kard. Stefan Wyszyński, złożyli kwiaty przed pomnikiem Prymasa Tysiąclecia. Została odprawiona uroczysta Msza Święta, sprawowana pod przewodnictwem prof. Stanisława Dziekońskiego – nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który wygłosił również okolicznościową homilię. Podczas Mszy poświęcony został obraz Błogosławionego Kardynała, który zostanie powieszony w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego. Kolejnym punktem uroczystości była XLVIII Sesja Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej, która odbyła się w sali bankietowej „Tango” w Szulborzu Wielkim. Uroczyste obrady Rady Powiatu, rozpoczęto od przedstawienia uchwał oraz stanowisk Rad Miast i Gmin z terenu Powiatu Ostrowskiego, które popierały wybór Błogosławionego Kardynała Wyszyńskiego na Patrona Powiatu Ostrowskiego. Jednym z najważniejszych momentów sesji było odczytanie przez kustosza Sanktuarium Błogosławionego Stefana Wyszyńskiego w Zuzeli Jerzego Krysztopę dekretu wydanego przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przy Stolicy Apostolskiej. Ksiądz kustosz następnie wręczył dokument staroście ostrowskiemu Zbigniewowi Chrupkowi. Po jednogłośnym podjęciu przez radnych Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej uchwały w sprawie ustanowienia Błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego Patronem Powiatu Ostrowskiego, powiat stał się pierwszym w Polsce samorządem, który przyjął na swojego patrona i orędownika naszego wielkiego Polaka. Obecni na uroczystości goście wielokrotnie z wielkim wzruszeniem dziękowali i gratulowali podjęcia tak wspaniałej inicjatywy. Jak zaznaczył wiceprezes Rady Ministrów Henryk Kowalczyk „ (…) jest to nie tylko zaszczyt, ale i zobowiązanie, aby w swoich działaniach, w swoich decyzjach kierować się naukami Prymasa oraz jego wskazówkami”, a podczas uroczystej sesji Rady wspomniał o bardzo cennej dla niego i jego bliskich wieloletniej znajomości z Prymasem Tysiąclecia. Uczestnicy uroczystości mogli obejrzeć wystawę poświęconą bł. Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, która została zorganizowana pod patronatem Starosty Ostrowskiego, a także wpisać się do pamiątkowej księgi. Wydarzenie zakończył koncert okolicznościowy w wykonaniu zespołu „ZAYAZD”.
/oprac. KW/

569 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Trzy (niezwykle udane) Dni Miasta Kobyłka 2022 !!!

Za nami niezwykle imprezowy i obfitujący w różnorodne wydarzenia weekend w Kobyłce. Od piątku, 3 czerwca aż do niedzieli, 5...

Zamknij