ggg
ggg ggg

Aktualności z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańszczyku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brańszczyku, oprócz swej działalności statutowej, od listopada 2020 r. do sierpnia 2021 r. realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ), który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Ośrodek uczestniczy w programie jako Organizacja Partnerska Lokalna Caritas Diecezji Łomżyńskiej Partnera Regionalnego Caritas Polska. Program ten przewiduje wsparcie osób najbardziej potrzebujących poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej w formie paczek.
Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej:
• 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
• 1161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Przepis ten stosuje się od dnia 26 listopada 2020 roku. Podane kwoty są maksymalne a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną do przyznania pomocy.
Osoby, które chcą wziąć udział w programie, powinny zgłosić się telefonicznie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu zakwalifikowania i otrzymania skierowania do programu ze wskazaniem, gdzie pomoc będzie wydawana. Podprogram 2020, z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju realizowano nieco inaczej, niż zwykle. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej sporządzali zdalnie skierowania oraz oświadczenia osób zainteresowanych na podstawie wywiadów w formie telefonicznej, nie wymagając od uprawnionych ich własnoręcznego podpisu.
GOPS zajmuje się bezpośrednią dystrybucją żywności dla 200 osób. Dla tych osób w dniu 3 lutego 2021 roku została przywieziona pierwsza część żywności w ilości 5800 produktów o wadze 1906,00 kg o wartości 10 633,91zł. Ponadto w ramach programu ośrodek wydał 69 skierowań dla 155 osób do odbioru żywności w Parafialnym Caritas w Porębie oraz wydał 116 skierowań dla 263 osób do odbioru w Parafialnym Zespole Caritas w Brańszczyku.

/Sporządziła:
Elżbieta Kobylińska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańszczyku
Brańszczyk dnia 08.02.2020 r. /

202 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Sekretarz Stanu Waldemar Kraska rozmawiał ze starostą wyszkowskim Jerzym Żukowskim o rozwoju powiatowego szpitala

Jerzy Żukowski - starosta Powiatu Wyszkowskiego, przewodniczący Rady Waldemar Sobczak oraz dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie Tomasz Boroński spotkali się z...

Zamknij