ggg ggg ggg ggg

Akt Erekcyjny rozbudowy Szpitala w Wołominie

W poniedziałek 24 maja br. odbyła się uroczystość wmurowania i podpisania Aktu Erekcyjnego rozbudowy Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, inwestycji realizowanej przez Powiat Wołomiński i dofinansowanej ze środków budżetu państwa w wysokości ponad 37 mln złotych.

W obecności przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, lokalnych środowisk oraz zaproszonych gości, na terenie budowy Szpitala MBNP w Wołominie odbyła się uroczystość podpisania i wmurowania Aktu Erekcyjnego, którego sygnatariuszami byli: Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Adam Pietrzak, Starosta Wołomiński Adam Lubiak, Dyrektor Szpitala Grzegorz Krycki oraz Prezes Zarządu WARBUD S.A. Jerzy Werle.
Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł odczytał list przesłany z okazji uroczystości przez Premiera RP Mateusza Morawieckiego: Pragnę pogratulować Państwu tego przedsięwzięcia. Cieszę się, że z sukcesem wykorzystują Państwo rządowe środki finansowe przeznaczone na rzecz ochrony zdrowia. Efektywne funkcjonowanie tego niezwykle ważnego obszaru wymaga wysiłku wielu stron. Dziękuję więc Państwu za okazane w tej sprawie aktywność i i zaangażowanie. Jestem przekonany, że nasze wspólne działanie dla dobra pacjentów przyniesie pozytywne rezultaty – napisał Premier RP.
Jest to największa inwestycja zaplanowana i realizowana przez władze powiatu wołomińskiego w kadencji 2018-2023, której realizacja w obecnym kształcie nie byłaby możliwa bez zewnętrznego wsparcia finansowego. W dniu 17 lutego br. Starosta Adam Lubiak podpisał z Wojewodą Mazowieckim Konstantym Radziwiłłem umowę o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie” w łącznej kwocie 37 679 724,00 zł, w tym: 13 582 743,00 zł (w 2021 r.), 13 025 388,00 zł (w 2022 r.), 11 071 593,00 zł (w 2023 r.). Wartość realizowanego zadania inwestycyjnego wynosi 50 780 075,00 zł.
Dzięki rządowemu wsparciu Powiat znacząco ograniczy emisję obligacji, które miały być głównym źródłem finansowania I etapu inwestycji, czyli budowy budynku „B” pod „klucz” oraz budynku „A” w stanie surowym zamkniętym, w których zlokalizowane zostaną m.in. nowoczesny Odział Ratunkowy (SOR) oraz poradnie specjalistyczne. Realizacja inwestycji pozwoli na uwolnienie przestrzeni w dotychczasowym budynku szpitala i rozwój świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu wołomińskiego.
– Dzisiejsza uroczystość wmurowania Aktu Erekcyjnego ma symboliczny charakter, dzięki któremu pragniemy wyrazić swoją radość z finalizacji wieloletnich starań o rozbudowę naszego powiatowego szpitala w Wołominie. Dzięki realizacji tej inwestycji wychodzimy tym samym naprzeciw stale rosnącym potrzebom mieszkańców powiatu wołomińskiego w zapewnieniu najwyższego standardu świadczenia usług medycznych. Potrzeby te wynikają między innymi ze zmian demograficznych, które na przestrzeni lat obejmowały tereny powiatu. W momencie, kiedy szpital w Wołominie był budowany w latach siedemdziesiątych – dokładnie w 1975 roku, powiat wołomiński liczył ok. 150 tys. mieszkańców. Aktualnie powiat liczy blisko 300 tys. mieszkańców i ta liczba stale rośnie – powiedział Starosta Wołomiński Adam Lubiak.
Wykonawca rozpoczął prace budowlane na początku 2021 roku, a zakończenie inwestycji zaplanowane jest na rok 2023. – Dotychczas zrealizowaliśmy stan surowy budynku B do I piętra, w którym znajdą się przychodnie i gabinety specjalistyczne oraz administracja szpitala. Na przełomie czerwca i lipca rozpoczniemy roboty wykończeniowe tego obiektu. Rozpoczęliśmy także wykonywanie płyty fundamentowej budynku A, w którym docelowo usytuowany będzie m.in.: Szpitalny Oddział Ratunkowy z pełną diagnostyką obrazową i endoskopową, blok z 4 nowoczesnymi salami operacyjnymi, OIOM oraz Centralna Sterylizatornia – powiedział Dariusz Matulski, Kierownik Budowy z Dyrekcji Zamówień Publicznych Warbud SA.
– Dziękując za zaufanie jakim obdarzył nas Zamawiający, chciałbym podkreślić partnerską współpracę, obopólne zaangażowanie oraz dobrą atmosferę, co gwarantuje terminowe i jakościowe zakończenie tej – niezwykle potrzebnej dla regionu – inwestycji. – dodał Jerzy Werle, Prezes Zarządu Warbud SA
W uroczystości wzięli również udział m.in. posłowie na Sejm RP Zdzisław Sipiera i Piotr Uściński, radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego Katarzyna Lubiak i Konrad Rytel, radni powiatowi i gminni oraz przedstawiciele kadry medycznej Szpitala.

/Starostwo Powiatowe
w Wołominie/

3 486 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku i Św. Jana Pawła II w Radzyminie otwarte dla zwiedzających!

W ubiegłą niedzielę, 23 maja w obecności rekonstruktorów, pasjonatów i badaczy historii m.in. ze Stowarzyszenia „Wizna 1939” oraz młodzieży szkolnej,...

Zamknij