ggg ggg ggg ggg ggg

49 laptopów przekazanych do szkół gminnych

W dniu 23.03.2023 r. Burmistrz Łochowa na podstawie zarządzenia Nr 34/2023 przekazał dyrektorom jednostek oświatowych z terenu Gminy Łochów 49 laptopów zakupionych w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Przekazany sprzęt o łącznej wartości 131.689,95 zł stanowić ma wsparcie dla uczniów w pracowniach komputerowych oraz nauczycieli do obsługi dziennika elektronicznego. Ponadto przekazany sprzęt komputerowy podlegał będzie procedurze monitorowania utrzymania efektów projektu przez okres 2 lat od zakończenia projektu tj. od daty zaakceptowania przez Operatora końcowego rozliczenia projektu.

/Info Gmina Łochów/

242 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Oficjalne oddanie dobudowanej części Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie

24 marca 2023 r. odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi i oficjalne otwarcie nowo dobudowanej części budynku szkoły ZSP w Łochowie...

Zamknij