ggg ggg ggg ggg

Oficjalne oddanie dobudowanej części Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie

24 marca 2023 r. odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi i oficjalne otwarcie nowo dobudowanej części budynku szkoły ZSP w Łochowie z udziałem Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, posłów, samorządowców i całej społeczności szkolnej.

W ubiegłym tygodniu w Łochowie uroczyście otwarto nowy budynek powiększający bazę lokalową Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i znacznie polepszający warunki dla uczniów z Łochowa i Powiatu Węgrowskiego. Organem prowadzącym szkołę jest Starostwo Węgrowskie, więc gospodarzem uroczystości była starosta węgrowski Ewa Besztak oraz dyrektor szkoły Agnieszka Ludwin. Ten wyjątkowy dzień dla gości i młodzieży podzielono na kilka części. Odśpiewano Hymn Narodowy i uroczyście wprowadzono sztandar szkoły.
Zebranych na oficjalnym otwarciu w hali sportowej gości powitały dyrektor szkoły Agnieszka Ludwin oraz wicedyrektor Monika Słowik wprowadzając nietypowy efekt akustyczny – bicie serca, które symbolizowało wielką radość z ukończonej inwestycji i podkreślenie jak bardzo to wyjątkowy i historyczny moment dla społeczności szkolnej.
Jak mówiła Pani Dyrektor z kraju marzeń przyszła rzeczywistość, a wszystko to nie byłoby możliwe bez działania Powiatu Węgrowskiego.
W wydarzeniu uczestniczyli: minister edukacji narodowej – Przemysław Czarnek, senator – Maria Koc, posłowie – Teresa Wargocka i Maciej Górski, Mazowiecki Kurator Oświaty – Dorota Skrzypek, kierownik Delegatury MUW w Siedlcach – Anna Kaszuba, starosta węgrowski – Ewa Besztak, wicestarosta – Marek Renik, ksiądz prałat Tadeusz Osiński, samorządowcy z terenu powiatu węgrowskiego, w tym: radni Rady Powiatu na czele z przewodniczącym Leszkiem Redoszem i członkowie Zarządu Powiatu, burmistrz Łochowa – Robert Gołaszewski, wiceburmistrz – Małgorzata Łotarska i radni Rady Miejskiej Łochowa wraz z przewodniczącym Sławomirem Ryszawą, dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie – Agnieszka Ludwin wraz z kadrą pedagogiczną, pracownikami i uczniami a także przedstawiciele Rady Rodziców, generalny wykonawca inwestycji prezes Firmy Akpol – Bartłomiej Kuć, nadleśniczy Nadleśnictwa Łochów – Bogusław Piątek wraz z z-cą, przedstawiciele jednostek organizacyjnych powiatu i gminy, w tym komendanci, dyrektorzy i kierownicy jednostek, absolwenci ZSP Łochów, pracownicy Starostwa Powiatowego w Węgrowie i Gminy Łochów, media a także przedstawiciele innych szkół, placówek i firm zaprzyjaźnieni z ZSP Łochów.
Słowa radości, podziękowań i uznania skierowała do zebranych starosta węgrowski Ewa Besztak, przybliżając historię budowy oddawanego do użytku nowego wielofunkcyjnego skrzydła szkoły i dziękując wszystkim zaangażowanym w projekt rozbudowy szkoły, na co czekano od wielu lat. Szczególnie ciepłe słowa skierowała ku tym, dzięki którym realizacja tego zadania stała się możliwa, w tym przedstawicielom rządu, a w szczególności: premierowi RP Mateuszowi Morawickiemu i senator Marii Koc. To była ogromna kwota ponad 5 mln złotych, gdzie otrzymano 4 mln dofinansowania rządowego, więc starostwo węgrowskie mogło przeznaczyć 1 mln 290 tys. zł. Starosta podkreślała, że głównym celem, który przyświecał rozbudowie budynku ZSP w Łochowie, była poprawa warunków edukacji i pracy. Przestronne sale lekcyjne, funkcjonalna szatnia, udogodnienia dla uczniów z niepełnosprawnościami – wszystko to, aby młodzież wybierająca łochowską szkołę ponadpodstawową zdobywała wiedzę w warunkach na miarę XXI wieku.
W swoim wystąpienia minister edukacji Przemysław Czarnek, przytoczył informacje o innych inwestycjach i naprawdę wielomilionowych, które obecnie otwiera się w oświacie. Podsumował, że jest wyjątkowo „w czepku urodzony”, gdyż przez okres jego pracy do oświaty trafiło 5 miliardów 200 milionów złotych rządowych środków. Gratulował tak pięknej inwestycji, jaką jest rozbudowa szkoły w Łochowie i zapewnił, że inwestycje zaczęte za rządów Prawa i Sprawiedliwości będą kontynuowane pomimo wojny na Ukrainie i innych problemów. Na zakończenie Minister wręczył Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznany dyrektor ZSP w Łochowie Agnieszce Ludwin.
W związku z uroczystym otwarciem inwestycji senator Maria Koc gratulowała osobom, które odegrały ogromną rolę w budowie placówki i wspomniała jak społeczność Łochowa, i samorządy na czele z Powiatem Węgrowskim zabiegały latami o poprawę warunków dla młodzieży. Dziś 668 uczniów wybrało naukę w ZSP w Łochowie. Odczytała list gratulacyjny, który do uczestników wydarzenia i łochowskiej społeczności szkolnej skierował premier Mateusz Morawicki. Głos zabrali także: poseł Teresa Wargocka, poseł Maciej Górski, burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski, którzy gratulowali samorządowcom, uczniom i pedagogom. Poseł Teresa Wargocka wręczyła na ręce dyrektor szkoły prezent – drzewko, które symbolizuje szkołę, o czym pięknie opowiedziała. Poseł Maciej Górski podkreślił wielką rolę radnych samorządu węgrowskiego i Pani Starosty oraz współpracę z gminą Łochów. Zwrócił uwagę na widoczny rozwój Łochowa. „Mam nadzieję, że ta szkoła będzie wzrastać” dzięki zmianom i takiej inwestycji, jaką obecnie zakończono. Burmistrz Łochowa składając podziękowania i gratulacje mówił, że „marzenia się spełniają” i wspomniał, że występuje tu w dwóch rolach: burmistrza i absolwenta tej szkoły, a do tej szkoły chodził jego syn, żona i być może chodzić będą jego wnuki.
Następnie wręczono kwiaty gościom przybyłym na uroczystość i dyrekcji szkoły oraz zaproszono do przejścia w miejsce, gdzie stykają się obie części szkoły na przecięcie wstęgi. Symbolicznego otwarcia nowego budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie dokonali: minister edukacji i nauki prof. Przemysław Czarnek, senator Maria Koc, posłowie na Sejm: Teresa Wargocka i Maciej Górski, starosta węgrowski Ewa Besztak, dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie Agnieszka Ludwin, generalny wykonawca inwestycji prezes Firmy Akpol Bartłomiej Kuć, przedstawiciel młodzieży, tegoroczny maturzysta ZSP w Łochowie Mateusz Racki. Następnie goście mieli możliwość zwiedzania nowo dobudowanej części, w tym sal lekcyjnych i innych pomieszczeń. Inwestycję poświęcił ks. prałat Tadeusz Osiński.
Młodzież ZSP przygotowała część artystyczną, podczas której wystąpili: Zespół Tańca Ludowego Sadzewiczowa w uroczystej asyście gości, starszych mistrzów Zespołu Pieśni i Tańca „Sokołowianie”. Wzruszających chwil dostarczył uczestnikom wydarzenia również spektakl patriotyczny „Bohaterom 1863”, upamiętniający obchodzoną w tym roku 160. rocznicę Powstania Styczniowego. Należy podkreślić, że „żywy obraz” powstańców z okresu przygotowań do walki, a montaż słowno – muzyczny upamiętniający tę walkę o wolność pokazał, że młodzież z ZSP w Łochowie jest utalentowana. Spektakl zakończono wspólnym odśpiewaniem pieśni „Boże coś Polskę”.
/J.Cz./

349 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Trzy nowe inwestycje z dofinansowaniem z rządowych programów

23 marca 2023 r. w gminie Sadowne odbyło się oficjalne otwarcie trzech inwestycji. Udział w otwarciu wraz z samorządowcami z...

Zamknij