ggg ggg ggg ggg ggg ggg

200 tysięcy na modernizację boiska

Decyzją Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Gmina Tłuszcz otrzymała 200 000 zł na modernizację stadionu miejskiego. Jest to bardzo ważne wsparcie, bowiem stadion wraz z sąsiadującym z nim obiektem „Orlik 2012” stanowi miejski kompleks sportowo-rekreacyjny, który w wyniku rozwoju Tłuszczańskiego Klubu Sportowego „Bóbr” oraz akademii TOF jest bardzo intensywnie eksploatowany.

Budynek i trybuny wymagają modernizacji z uwagi na zmieniające się potrzeby użytkowników oraz poprawę warunków i zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa, a także przystosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, które obecnie ze względu na liczne bariery architektoniczne mają do nich ograniczony dostęp.
W ramach prac w budynku zostaną przeprowadzone roboty budowlane, sanitarne i elektryczne, m.in. poszerzone drzwi, wykonana instalacja odgromowa czy dostosowanie podjazdu i balustrady dla osób niepełnosprawnych. Oprócz tego, roboty będą wykonane także na trybunach stadionu – zostaną naprawione balustrady, zdemontowane popsute siedziska trybun i zamontowane nowe, naprawione spękania konstrukcji trybun i wykonane podesty.
Realizacja tego zadania nie byłaby możliwa jedynie ze środków gminnych, a dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego jest duża szansa, że jeśli uda się sprawnie wyłonić wykonawcę, prace rozpoczną się już podczas wakacji.
– Założeniem projektu jest poprawa warunków na stadionie miejskim, który umożliwia masowe uprawienie sportu. Każdego dnia w godzinach popołudniowych oraz podczas weekendu widać, jak licznie i chętnie dzieci, młodzież i dorośli korzystają z tego miejsca. Obecnie do TOF uczęszcza 220 młodych piłkarzy – powiedział Burmistrza Tłuszcza Paweł Bednarczyk

/Info UG Tłuszcz/

341 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Otwarcie zmodernizowanego odcinka al. Armii Krajowej w Wołominie

W ubiegły piątek, 27 maja Starosta Wołomiński Adam Lubiak zorganizował briefing prasowy, poświęcony oddaniu do użytkowania zmodernizowanego odcinka al. Armii...

Zamknij