ggg ggg ggg ggg

Życzymy 200 lat i więcej OSP w Wilczogębach

W dniu 30 czerwca 2019 roku odbyła się uroczystość 100- lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczogębach. Dzień ten był wielkim świętem dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczogębach, w gminie Sadowne, gdyż to właśnie w 1919 r. musiała powstać (choć dokładna data nie jest znana) jednostka straży pożarnej.

Jak wynika z rodzimej historii pierwsze wzmianki o 22 strażakach, którzy zgłosili się do 22 siedleckiego pułku piechoty, aby w jego szeregach bronić wschodnich rubieży Rzeczypospolitej, datują się na sierpień sto lat temu. Na czele pierwszego Zarządu OSP w 1919 roku stanął Józef Szczechura. Jego trzon stanowili młodzi żołnierze POW: Jan Puścion ps. Biały – naczelnik, Jan Ojdana ps. Luśnia – z-ca naczelnika, Stefan Gajewski – adiutant oraz nauczyciel miejscowej szkoły Czesław Wycech – sekretarz.
Jubileusz rozpoczęto Mszą Polową koncelebrowaną przez kapelana strażaków ks. Wiesława Niemyjskiego oraz ks. Stanisława Wojciechowskiego i ks. Antoniego Kunickiego, która odbyła się w miejscu szczególnym dla strażaków i całej społeczności – przy pomniku POW w Wilczogębach. Następnie zebrani udali się na plac przed remizą przy akompaniamencie orkiestry dętej, gdzie odbyła się część oficjalna obchodów 100 – lecia.
Swoją obecnością w jubileuszu zaszczycili m.in.: Elżbieta Lanc – członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Jarosław Kalinowski – poseł Parlamentu Europejskiego, poseł Teresa Wargocka, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Maciej Górski, poseł Czesław Mroczek, Ireneusz Królik – członek Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Ryszard Gajewski – prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Jarosław Soszyński – Komendant Powiatowy PSP w Węgrowie, Marek Renik – wicestarosta węgrowski, Waldemar Cyran – wójt Gminy Sadowne i jednocześnie prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP, Marcin Gręda – zastępca wójta Gminy Sadowne, Anna Rukat – skarbnik Gminy Sadowne, Joanna Bala – dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie, Jerzy Derlicki – nadleśniczy, Ewa Piórkowska – dyrektor GOK w Sadownem, Anna Kaszuba – kierownik Delegatury UM w Siedlcach, przewodniczący Rady Gminy w Sadownem – Tomasz Szymanik wraz z radnymi, Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy, Koła Łowieckie LOT oraz Koło św. Huberta, które były reprezentowane przez poczty sztandarowe.
Z okazji 100-lecia istnienia OSP w Wilczogębach wręczono strażakom: Medal Pamiątkowy PRO MASOVIA od Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Medal przyznany przez Prezesa Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Waldemara Pawlaka. Jednostka OSP Wilczogęby została uhonorowana odznaką, którą uroczyście przypięto do sztandaru i zaprezentowano zebranym.
Odznaczeni podczas uroczystości 100-lecie OSP Wilczogęby:
Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza otrzymał dh Kazimierz Szczechura (odebrał syn).
Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali:
Dh Zbigniew Kądziela,
Dh Leszek Gałązka,
Dh Adam Gałązka.
Srebrnym Medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali:
Dh Dariusz Rolk,
Dh Sławomir Styś.
Brązowym Medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali:
Dh Łukasz Biernat,
Dh Mirosław Citko,
Dh Adam Szczechura,
Dh Paweł Gajewski.
Odznaką Wzorowy Strażak odznaczono 8 osób.
Odznaki za Wysługę lat w służbie otrzymało 22 osoby.
Zostały również wręczone dyplomy od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.
Goście honorowi otrzymali w związku z Jubileuszem specjalne – złote statuetki, jako pamiątki udziału w 100-leciu OSP. Ponadto gości oraz sponsorów zaproszono do wbicia symbolicznych gwoździ w tablicę pamiątkową, która następnie zawisła w sali remizy OSP.
Kulminacyjnym punktem uroczystości 100-lecia istnienia OSP Wilczogęby było odsłonięcie kamienia upamiętniającego założycieli i kontynuatorów działalności tej jednostki. Do wspólnego odsłonięcia zaproszono posłów Sejmu, europosła, władze OSP, wójta gminy Sadowne i samorządowców powiatu.
Uroczystość była również okazją do wręczenia prezentów dla jednostki i druhów strażaków zaczynając od polskiej flagi (prezent Wojewody Mazowieckiego), poprzez dyplomy i ubrania ochronne (od władz Mazowsza) i sprzęt strażacki (od Powiatu Węgrowskiego), po ufundowanie 15 miejsc na pobyt strażaków w Brukseli (europoseł Jarosław Kalinowski wraz ze starostą węgrowskim Markiem Renikiem).
Goście wystąpili z gratulacjami i w swoich wypowiedziach podkreślali wyjątkowość jednostki OSP w Wilczogębach oraz podkreślali ogromne znaczenie strażaków w obronie życia i mienia mieszkańców. O ich ofiarności i oddaniu niech zaświadczą odznaczenia, które otrzymali za długoletnią służbę. Najstarszy ze strażaków odebrał wyróżnienie za 55 lat, najmłodsza stażem Pani Strażak odebrała za 10 lat.
Oprócz życzeń miejscowa poetka Pani Elżbieta Sówka odczytała dwa swoje wiersza, a Zespół Śpiewaczy „Sadowianki” pięknie wykonał kilka piosenek ludowych.
Święto zakończono wspólnym biesiadowaniem.

/Janina Czerwińska/

9 445 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Umowa WFOŚiGW z Gminą Pułtusk

80 tysięcy złotych wsparcia finansowego przekaże Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie mieszkańcom gminy Pułtusk na przedsięwzięcia...

Zamknij