ggg
ggg

Zmiana na stanowisku dyrektora Centrum Kultury w Brańszczyku

Dorota Socik nowym p. o. dyrektorem Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki. Swoją funkcję będzie pełnić od 1 lipca 2021 r. do dn. 30 czerwca 2022 r.

Jak poinformowała nas gmina Brańszczyk – wójt gminy Wiesław Przybylski, zarządzeniem z dnia 30 czerwca 2021 r.
powierzył pełnienie obowiązków Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Brańszczyku Pani Dorocie Socik na okres od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. Na czas pełnienia obowiązków dyrektora CKSiT w Brańszczyku nowa Pani Dyrektor otrzymała pełnomocnictwo w zakresie:
– dysponowania dotacją z budżetu gminy dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Brańszczyku;
– podejmowania zobowiązań tylko do wysokości limitów zabezpieczanych w planie finansowym jednostki;
– zawierania umów cywilno – prawnych w przedmiocie spraw objętych strukturą działalności samorządowej instytucji kultury, a w szczególności: umów zleceń z osobami fizycznymi i prawnymi, zakupu środków trwałych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania jednostki objętych planem finansowym Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Brańszczyku;
– zawierania i rozwiązywania umów o pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Podejmowanie wszelkich decyzji majątkowych poza zakres określony w zarządzeniu wymagać będzie każdorazowo zgody wójta Gminy Brańszczyk.
Jak możemy się przekonać nowa dyrektor jest osobą o wielu talentach i dużych kompetencjach, jeśli chodzi o wykształcenie i prowadzenie działalności kulturalnych, historii i edukacji:
Dorota Socik (Podbielkowska) urodziła się w Ostrowi Mazowieckiej. Ukończyła dzienne studia magisterskie o kierunku: historia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ze specjalnością nauczycielską i specjalizacją historia kultury. Jest też absolwentką studiów podyplomowych na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w zakresie archiwistyki, zarządzania dokumentacją współczesną oraz techniką komputerową we współczesnych kancelariach i archiwach. Po studiach prowadziła własną działalność gospodarczą. Od 2015 r. zajmowała się realizacją projektu Ośrodek Dokumentowania Dziejów Ziemi Ostrowskiej i Północno-Wschodniego Mazowsza w ramach Wydziału Promocji Miasta Ostrów Mazowiecka.
Przez ostatnie 5 lat związana z Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej, nowo powołaną samorządową instytucją kultury, współprowadzoną z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Od 2016 r. pełniła funkcję p.o. Dyrektora Muzeum, następie w 2017 r.
powołana na 5-letnią kadencję. W trakcie sprawowania dyrekcji powołano do życia nową placówkę muzealną, przeprowadzono i ukończono inwestycję siedziby Muzeum. Od października 2020 r. obejmowała w Muzeum stanowisko kierownika Działu Organizacyjno – Wydawniczego. Od 2017 r. jest członkiem Zarządu Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów w Łomży.
Życzymy nowej Pani Dyrektor wielu sukcesów w nowej pracy i rozwoju placówki w Brańszczyku.

/Janina Czerwińska/

754 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Podpisanie umów inwestycyjnych w gminie Brańszczyk

W dniu 24 czerwca 2021 r. wójt gminy Brańszczyk, Wiesław Przybylski podpisał umowę z firmą Zakład Usług Techniczno-Handlowych ,,EKO-BUD” inż....

Zamknij