ggg ggg ggg ggg

Zebranie sprawozdawcze w OSP Równe Podsumowanie 2021 roku w najaktywniejszej jednostce w Gminie Strachówka

W sobotni wieczór, dnia 26 marca 2022 roku w świetlicy wiejskiej w Równem strażacy z jednostki OSP Równe spotkali się podczas walnego zebrania sprawozdawczego w celu dokonania oceny realizacji zadań za rok 2021.

Zebranie otworzył prezes dh Piotr Wronka, który na początku poprosił o wysłuchanie hymnu strażackiego, a następnie powitał gości w osobach: Dowódcę JRG PSP Wołomin st. kpt. Sławomira Balceraka, Wójta Gminy Strachówka dh Piotra Orzechowskiego, Przewodniczącą Rady Gminy Panią Annę Ołdak, Sołtysa Sołectwa Równe dhę Hannę Wronkę, członka honorowego oraz druhów, druhny i członków MDP Równe. W dalszej części zebrania uczczono minutą ciszy strażaków, którzy odeszli na wieczną służbę z szeregów jednostki, gminy i powiatu. Następnie dh Piotr Wronka przedstawił porządek zebrania oraz zaproponował, aby zebraniu przewodniczyła
dha Hanna Wronka, a protokołowała dha Katarzyna Łokietek. Wybrano składy osobowe do prac w komisji mandatowej, uchwał i wniosków oraz skrutacyjnej. Wszyscy członkowie jednostki w głosowaniu jawnym jednogłośnie poparli zgłoszone kandydatury.
Następnie sprawozdanie działalności jednostki OSP Równe za 2021 rok w formie merytorycznej i multimedialnej przedstawił naczelnik dh Dawid Przyborowski. Zebrani mogli dowiedzieć się, że w okresie sprawozdawczym w jednostce OSP Równe działało 27 członków zwyczajnych; w tym 9 kobiet, członek honorowy oraz 2 członków wspierających i 7 członków MDP. W 2021 r. wybrany został Zarząd, który pracował w następującym składzie: Prezes – dh Piotr Wronka, Naczelnik – dh Dawid Przyborowski, Skarbnik- dha Grażyna Wyrzykowska, Sekretarz – dh Bartosz Flis, Gospodarz – dh Daniel Białek, zaś Komisja Rewizyjna w osobach: Przewodniczący – dh Rafał Zbrzeźniak, Sekretarz – dh Krzysztof Roguski, Członek- dh Przemysław Białek.
Jednostka OSP Równe w roku 2021 uczestniczyła 47 razy w akcjach ratowniczych w tym: w gaszeniu pożarów – 20 razy, likwidacji miejscowych zagrożeń – 26 razy, alarmy fałszywe – 1 raz. Czas w akcjach ratowniczych wyniósł 76 godz. 20 min. W akcjach ratowniczych uczestniczyli następujący druhowie: Dh Marek Mikulski – 34, Dh Piotr Wronka -46, Dh Dawid Przyborowski -19, Dh Maciej Kowalik – 26, Dh Rafał Zbrzeżniak – 35, Dh Bartosz Flis -15, Dha Grażyna Wyrzykowska – 36, Dh Bartosz Wronka-36, Dh Krzysztof Kotkowski – 5, Dh Daniel Białek – 2 , Dh Jakub Podsiadły – 2.
W okresie sprawozdawczym, obok działalności ratowniczej druhowie OSP poszerzali swoją wiedzę pożarniczą, uczestnicząc w szkoleniach. Z wynikiem pozytywnym druhowie OSP Równe ukończyli następujące kursy: Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników – 2 osoby, Kurs w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Przedmedycznej – 5 osób, Szkolenie Komendantów Gminnych – 1 osoba, Szkolenie Kierowców Konserwatorów Sprzętu Ratowniczego – 1 osoba.
Rok 2021 obfitował w dotacje na realizację zadań publicznych. Pozyskano środki m.in. z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Powiatu Wołomińskiego oraz Gminy Strachówka. Z powyższych źródeł udało się pozyskać sprzęt i wyposażenie niezbędne do realizacji zadań statutowych.
Rok 2021 był dla jednostki OSP Równe bardzo pracowity i owocny. Pomimo pandemii, jednostka OSP Równe aktywnie włączyła się w działania na rzecz lokalnej społeczności oraz mieszkańców Gminy Strachówka. Przeprowadzono akcję roznoszenia maseczek ochronnych oraz kolportaż ulotek informujących o szczepieniach przeciwko Covid-19. W partnerstwie z Kołem Gospodyń Wiejskich w Równem zorganizowała pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach projektu „ Aktywne Równe z rowerem i kijkiem” oraz przygotowała kącik medyczny na wydarzeniu „Dzień Ziemniaka Równe 2021” w ramach akcji „SZCZPIMYSIĘ Z KGW”. Ponadto brała udział w uroczystościach kościelnych, patriotycznych, kulturalnych.
W dalszej części zebrania przedstawiono sprawozdanie finansowe i plan finansowy na rok 2022 przez skarbnik dhę Grażynę Wyrzykowską, sprawozdanie komisji rewizyjnej przez dh Rafała Zbrzeźniaka, a plan działalności na rok 2022 zaprezentował dh Bartosz Flis. Po wysłuchaniu sprawozdań, planów oraz przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie udzielono zarządowi absolutorium za poprzedni rok sprawozdawczy.
W wolnych wnioskach głos zabrali zaproszeni goście, którzy gratulowali strażakom sukcesów oraz dziękowali za zaangażowanie w akcjach ratowniczych, a także w innych przedsięwzięciach, które były prowadzone pomimo trwającej pandemii. Podkreślono, że jednostka jest aktywna na obszarze gminy i wyróżnia się swoimi osiągnięciami.
Po zakończeniu zebrania prezes podziękował za przybycie, życzył wszystkim strażakom wielu sukcesów w działaniu na rzecz rozwoju jednostki i zaprosił na strażacki poczęstunek.
BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA POŻYTEK!!!
/Opr.dha. Hanna Wronka/

630 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Ponad 25 mln zł w zaledwie dwa lata

Takimi kwotami warto się chwalić. W zaledwie dwa lata (2020-2021), Gmina Tłuszcz pozyskała 25 191 471,73 zł z dofinansowań zewnętrznych!...

Zamknij