ggg

Zdolni uczniowie z Wołomina otrzymali stypendia (03.09.2013)

Początek nowego roku szkolnego w Wołominie zainaugurowała gala wręczenia nagród. W poniedziałek 2 września, wybitnie uzdolnieni absolwenci z wołomińskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych otrzymali z rąk burmistrza Ryszarda Madziara stypendia.

Łącznie 23 osobom przyznano stypendia w wysokości 10 tys. zł. Tego samego dnia 18 nauczycieli, po wcześniejszym złożeniu ślubowania, otrzymało akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego odbyła się w klimatycznych murach Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości przy ul. Orwida 22.
Wręczając stypendia, burmistrz Wołomina pogratulował wspaniałych wyników w pracy nad własnym rozwojem, a także konsekwencji i zdolności osiągania zamierzonych celów, oraz życzył kolejnych sukcesów. Listy gratulacyjne otrzymali również rodzice zdolnych uczniów. W grupie najzdolniejszych absolwentów przeważali uczniowie z Zespołu Szkół nr 5. Aż 14 osób to absolwenci Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 im. C.K. Norwida i Sportowego Gimnazjum nr 5 im. Polskich Olimpijczyków. (Wysokość stypendiów, które przyznane zostały w pięciu kategoriach, zależała od osiągniętych wyników w nauce i wahała się od 300 do 1000 zł. Wybierając najlepszych, Komisja Stypendialna kierowała się średnią ocen i udziałem w olimpiadach i konkursach).  Warto w tym miejscu nadmienić, że stypendia są następstwem uchwały podjętej na wniosek Burmistrza przez Radę Miejską w Wołominie w dniu 28 listopada 2012r. W ten sposób gmina Wołomin postanowiła promować i wspierać młodych, aktywnych, otwartych na świat, zdolnych i pracowitych uczniów z terenu Wołomina.


„Ci wybitnie uzdolnieni ludzie będą w przyszłości mieli możliwość wykorzystania nabytej wiedzy oraz umiejętności, by przyczyniać się do powstania nowoczesnej myśli naukowej, gospodarczej, politycznej i kulturalnej. Swymi osiągnięciami będą przy okazji promować gminę Wołomin w kraju i poza jego granicami” – napisano w uzasadnieniu do uchwały.
Radni podjęli uchwałę, zabezpieczając tym samym w budżecie 2013 r. środki na ten cel. Stypendia przyznawane są jednorazowo, wnioski o stypendia mogą składać rodzice absolwenta lub sam absolwent, jeśli jest pełnoletni. Postępowanie konkursowe przeprowadziła Komisja Stypendialna, w której skład weszło trzech przedstawicieli Burmistrza Wołomina, przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta w Wołominie, przedstawiciel Rady Miejskiej w Wołominie oraz jeden wspólny przedstawiciel szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Wołomin.
/I.B., R.L, foto: Piotr Borowiec/

Galeria zdjęć

Lista nauczycieli

 

 WYKAZ STYPENDYSTÓW 2013 w/g KATEGORII

 

1 994 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Pani Wójt przepędziła deszcz (03.09.2013)

Od wielu lat Gmina Jabłonna obchodzi swoje święto zawsze w pierwszą niedzielę września. Tegoroczne święto przypadło na ostatni dzień wakacji...

Zamknij