ggg
ggg ggg

Zdany egzamin z solidarności

Wywiad „Kuriera-W…” ze Starostą Wyszkowskim Jerzym Żukowskim

Panie Starosto, jaki w Pana ocenie był 2020 rok?


Trudny, ale i pouczający… i to pod każdym względem. Pandemia COVID-19 jest największym kryzysem z jakim w ostatnich latach musiał zmierzyć się świat. Zagrożenie wywołane wirusem wymusiło wiele trudnych, aczkolwiek koniecznych decyzji rządowych. Samorządy także musiały stawić czoła wielu problemom i wyzwaniom. Epidemia koronawirusa to ogromne wyzwanie dla samorządowych finansów. Wydatki rosną, zwłaszcza na działania związane z przeciwdziałaniem skutkom epidemii, a wpływy maleją. Najważniejsze jednak było dla mnie, dla członków zarządu i wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom naszego powiatu w tej nierównej walce z koronawirusem. Dlatego od początku tzw. pierwszej fali COVID-19 społeczność Powiatu Wyszkowskiego mocno zaangażowała się w pomoc innym. Pracownicy urzędu, wspólnie ze służbami wojewody i Państwową Strażą Pożarną, a także druhami ochotnikami z terenu powiatu koordynowali dystrybucję płynów dezynfekujących, które trafiły do szpitala, szkół, placówek oświatowych i innych jednostek. Bezpieczeństwo mieszkańców to był nasz naturalny priorytet. Piękną, oddolną inicjatywę zaobserwowaliśmy wówczas, kiedy potrzebne były maseczki. Do pracowników starostwa zaczęły zgłaszać się podmioty, które zadeklarowały chęć nieodpłatnego szycia maseczek. Były to firmy, organizacje pozarządowe, pracownicy instytucji i anonimowi wolontariusze. Maseczki szyli też mieszkańcy MONAR-u i pracownicy starostwa po godzinach pracy, w weekendy. Rekordy w szyciu masek dla mieszkańców naszego powiatu pobiło sołectwo Knurowiec, które uszyło ponad 4,5 tys. sztuk! Przekazywaliśmy je potem do naszych jednostek organizacyjnych, szpitala, urzędu pracy, policji a także wszystkim gminom z terenu naszego powiatu.
Ten wyjątkowy czas zmusił nas do rezygnacji lub zmiany formuły imprez sportowo-kulturalnych organizowanych przez powiat. Zamiast tradycyjnych i hucznych – odbyły się symboliczne dożynki. Uroczystości związane z 100. rocznicą urodzin Jana Pawła II transmitowaliśmy on-line, by choć w ten sposób mieszkańcy mogli uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu. Jeśli nie byliśmy pewni czy dana impreza jest bezpieczna, to najzwyczajniej w świecie ją odkładaliśmy w czasie, bądź z niej rezygnowaliśmy. Niektóre, jak np. turniej szachowy, były rozgrywany w formule online. Reżim sanitarny i minimalizacja ryzyka były dla nas najważniejsze – chodziło przecież o bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu. Mimo pandemii, wszystkie nasze jednostki organizacyjne, jak i całe starostwo działało na pełnych obrotach. Choć przez pewien czas pracowaliśmy w trybie wewnętrznym, wspólnie z pracownikami starostwa staraliśmy się, by obsługa klientów urzędu odbywała się bez zakłóceń. Bieżąca obsługa mieszkańców ani na chwilę nie została zawieszona. Zgodnie z planem realizowaliśmy inwestycje drogowe, składaliśmy kolejne wnioski o dofinansowania, podpisywaliśmy umowy, na mocy których do naszych mieszkańców trafiała realna pomoc. We wrześniu otwarta została także długo wyczekiwana, nowa siedziba Wydziału Komunikacji, dzięki której komfort obsługi klientów jak i warunki pracy samych pracowników zwiększyły się. Dostępny tam system kolejkowy, który umożliwia także internetową rezerwację wizyt naturalnie ,,reguluje ruchem”, szczególnie jest bardzo przydatny w czasach pandemii, dzięki czemu klienci mogą czuć się bezpiecznie nie oczekując zbyt długo na swoją kolej.

Mówił Pan, że rok 2020 był pouczający. Czego więc nauczył?


Może nie nauczył, ale przypomniał mi jak bardzo w naszym społeczeństwie jest zakorzeniona idea solidarności, zwykłego człowieczeństwa, pracy na rzecz wspólnoty, poświęcenia dla ogółu. To – trochę paradoksalnie, biorąc pod uwagę pandemię koronawirusa – było pięknym doświadczeniem. Społeczność naszego powiatu zdała wzorowo egzamin z solidarności.
Tak jak wspominałem, był to intensywny czas dla nas wszystkich, zwłaszcza, że musieliśmy odnaleźć się w nowej rzeczywistości. I choć czasem telefon nie przestawał dzwonić, nawet późnym wieczorem i w weekendy, wiedzieliśmy, że musimy pozostawać ze sobą w stałym kontakcie, że musimy podejmować szybkie decyzje, bo przecież służymy mieszkańcom. Te wszystkie działania, inicjatywy, praca w trudnych warunkach, ale i zaangażowanie pokazują, że potrafimy działać w imię wyższego dobra. Pięknym gestem była też pomoc prywatnych przedsiębiorców, którzy przekazywali nam maseczki, płyny do dezynfekcji czy przyłbice. Za to wszystko, za mijający rok, wszystkim środowiskom, firmom, organizacjom pozarządowym, służbom i bezpośrednim współpracownikom z całego serca dziękuję.

Jakie działania podjął powiat w walce z koronawirusem?


Zakupiliśmy środki ochrony osobistej i wyposaZakupiliśmy środki ochrony osobistej i wyposażenie dla SPZZOZ w Wyszkowie, DPS w Brańszczyku, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wyszkowie, PCPR, Powiatowego Urzędu Pracy. a były to m.in.: kombinezony ochronne, przyłbice ochronne, gogle i maski ochronne, rękawiczki, płyny do dezynfekcji. Pomoc trafiała także do podmiotów zewnętrznych, które o nią poprosiły. Nawiązaliśmy współpracę z 5. Mazowiecką Brygadą Wojsk Obrony Terytorialnej, która wspomagała działalność m.in. DPS-u w Brańszczyku. Cały czas aktywnie pozyskiwaliśmy fundusze ze środków zewnętrznych, które pozwoliły na zakup potrzebnego sprzętu do zdalnej nauki. Już w kwietniu Powiat Wyszkowski złożył elektroniczny wniosek do Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) na zakup urządzeń mobilnych dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez powiat, przeznaczonych do zdalnego nauczania w ramach rządowego projektu „Zdalna Szkoła”. Otrzymaliśmy 100.000 złotych. Zarząd powiatu podjął decyzję o przeznaczeniu 20 tysięcy złotych na zakup dodatkowych urządzeń, które uzupełnią liczbę komputerów zakupionych ze środków pozyskanych z projektu. Za całą kwotę ponad 120 tysięcy złotych zostało zamówionych 45 sztuk laptopów. Kolejne prawie 77 tys. zł zostało pozyskane dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Obecnie na terenie powiatu funkcjonuje 74 rodziny zastępcze, w których przebywa ponad 130 dzieci. Z pozyskanych przez powiat środków zakupione zostały komputery stacjonarne, laptopy i drukarki oraz programy multimedialne wspierające rozwój dzieci z niepełnosprawnościami, które ułatwią proces zdalnego nauczania. Środki przeznaczone będą także na wyposażenie rodzin w środki ochrony indywidualnej i meble: łóżka i komody, które są niezbędne do wyposażenia miejsc, w których dzieci przebywają na kwarantannie lub izolacji domowej. Wszystkie nasze instytucje z Powiatowym Urzędem Pracy i PCPR działały przez cały czas tzw. pierwszej fali służąc mieszkańcom naszego powiatu, których dotknęły skutki pandemii koronawirusa radą i pomocą. Ich działania były nieocenione. Chylę czoła za ich zaangażowanie i skuteczną pracę.

Czy wyszkowski szpital stanął na wysokości zadania?


Nie mam wątpliwości, że tak. Trzeba pamiętać, że praca szpitali w czasie pandemii koronawirusa to nie tylko wielkie wyzwanie organizacyjne, ale także finansowe. Odpowiednie zabezpieczenie samego szpitala jak i pacjentów oraz personelu m.in. w specjalistyczne środki ochrony osobistej takie, jak maseczki, płyny do dezynfekcji, fartuchy barierowe czy kombinezony generuje bardzo wysokie, lecz niezapowiedziane koszty. Aby spełnić wszystkie wymagania stawiane szpitalom i dostosować pracę do standardów wyznaczonych na czas epidemii wyszkowski szpital stanął na wysokości zadania i systematycznie, począwszy od początku epidemii, przeznaczał nie tylko pozyskane fundusze ale również środki własne na prawidłowe działanie, ochronę jednostki i zakup niezbędnych materiałów.
Szpital oczywiście może cały czas liczyć także na wsparcie ze strony naszych radnych. W związku z poniesionymi kosztami na zabezpieczenie SPZZOZ-u w czasie epidemii SARS-CoV-2, radni powiatowi na wniosek dyrekcji szpitala postanowili zabezpieczyć środki w swoim budżecie w wysokości 250 tysięcy złotych na sfinansowanie wkładu własnego realizowanej przez szpital i obecnie rozliczanej inwestycji pn. „Wyposażenie SPZZOZ w Wyszkowie w nowoczesną aparaturę medyczną”. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt zakłada zakup m.in. tomografu komputerowego, aparatu KTG i USG, fotela ginekologicznego, kardiomonitora, profesjonalnego sprzętu na blok operacyjny w zakresie neurochirurgii i ortopedii, i szeregu innych urządzeń, które bez wątpienia pozytywnie wpłyną na jakość usług i opieki medycznej świadczonej przez placówkę. Trzeba pamiętać, że w ramach odrębnego projektu w ramach EFRR trwa cały czas termomodernizacja części szpitalnych budynków, na które placówka również przeznaczyła środki własne. Z dobrych wiadomości i to dosłownie z ostatniej chwili warto wspomnieć o dużym dofinasowaniu, które otrzymał Powiat Wyszkowski z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Za tą znaczącą kwotę nasz szpital powiatowy będzie mógł m.in. zakupić 2 ambulanse do transportu medycznego, zmodernizować pomieszczenia i wyposażyć Poradnię Pulmonologiczną i Poradnię Diabetologiczną. Uda się też zapewne zmodernizować blok porodowy na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym oraz dobudować trzyprzystankowy dźwig do transportu osób w pawilonie szpitalnym Oddziałów Wewnętrznego i Kardiologicznego oraz dostosować do wymogów centralną sterylizatornię.
To niezwykle ważne inwestycje dla wszystkich mieszańców naszego powiatu. Mam nadzieję, że dzięki nim już niebawem pacjenci i personel naszego szpitala, będą mieli do dyspozycji nie tylko nowoczesny sprzęt i obiekty, ale i jakość usług świadczonych przez nasz szpital jeszcze dodatkowo wzrośnie. Korzystając z okazji chciałbym podziękować wszystkim pracowników służby zdrowia: lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym, całemu personelowi medycznemu i niezliczonej liczbie wolontariuszy, którzy swoimi działaniami udowadniają, że życie ludzkie stanowi dla nich najwyższą wartość. Dziękuje także dyrekcji i pracownikom administracji za nieustanną pracę na rzecz pacjentów i placówki.

Porozmawiajmy o przyszłości. Jednym z większych projektów, które zaprezentował ostatnio Zarząd Powiatu jest budowa hali sportowej przy CEZiU Kopernik w Wyszkowie. Czy budowa tego obiektu przy ul. Świętojańskiej będzie kluczową inwestycją tej kadencji?

Mam taką nadzieję. W moim przekonaniu będzie to nowoczesne miejsce, w którym swoje sportowe pasje będą mogli realizować nie tylko uczniowie CEZiU Kopernik, ale także i inni mieszkańcy naszego powiatu. Przez ostatnie 3-4 miesiące, co może nie zawsze jest zauważalne dla postronnych obserwatorów, zarząd wraz z radnymi i pracownikami starostwa wykonał tytaniczną pracę. Opracowano różne warianty obiektu, dokonano także wyboru – przy konsultacjach z radnymi i pracownikami szkoły – wyboru ostatecznej koncepcji. Wypracowany projekt przewiduje budowę obiektu składającego się z hali sportowej i nowoprojektowanego łącznika o łącznej kubaturze ponad 2 tys. m3. W części sportowej budynek będzie jednokondygnacyjny, zaś w części zaplecza i łącznika dwupiętrowy. Gmach hali będzie podzielony na dwie części: salę sportowo-widowiskową z boiskiem o wymiarach 26×45 m i zaplecze organizacyjno-techniczne o powierzchni prawie 500m². Na parterze będą mieściły się m.in. szatnie i prysznice dla sportowców, pokoje trenerów i magazynki na sprzęt sportowy, a także pomieszczenia techniczne. Na pierwszym piętrze znajdzie się widownia na 260 miejsc siedzących, ogólnodostępne toalety dla kibiców, pomieszczenia rekreacyjne. Budynek będzie oczywiście przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. W nowopowstałym łączniku uda się prawdopodobnie stworzyć strzelnicę pneumatyczną na 6 stanowisk. Uważam, że dzięki hali mieszkańcy naszego powiatu będą mieli szansę uczestniczenia w zajęciach sportowych, ale także w działalności artystycznej i rozrywkowej. Koszt inwestycji szacujemy wstępnie na około 10 mln złotych.
W projekt zaangażowało się wielu radnych, przede wszystkim z Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, którą doskonale kieruje radna Marzena Dyl. W prace nad koncepcją hali bardzo zaangażowali się wszyscy członkowie zarządu oraz pracownicy Wydziału Inwestycji i Dróg Publicznych starostwa z naczelnikiem Markiem Markowskim na czele. Ich wsparcie, pomysły, inwencja były nieocenione. Radni rozumieją doskonale – podobnie jak członkowie zarządu – że hala to swoista inwestycja w młodzież, to baza do aktywnego uprawiania sportu, organizowania imprez kulturalnych i realizacji przez CEZIU, zadań edukacyjnych. Marzy mi się, by nowa hala była motorem kolejnych inicjatyw mieszkańców Powiatu Wyszkowskiego, swoistym domem organizacji pozarządowych, nie tylko tych ukierunkowanych na sport.
Podsumowując, hala będzie z pewnością, oczywiście poza inwestycjami drogowymi, jednym z większych przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Wyszkowski w obecnej kadencji. Będziemy dążyć do realizacji tego priorytetowego dla nas celu. Jest ona po prostu niezbędna dla uczniów i nauczycieli z 2 naszych dużych jednostek edukacyjnych ulokowanych przy ul. Świętojańskiej. Będą mogli oni w końcu odbywać zajęcia w obiekcie sportowym z prawdziwego zdarzenia.

Parę dni temu na ostatniej sesji Rada Powiatu przyjęła jednogłośnie deklarację w sprawie 200. rocznicy urodzin Cypriana Norwida. Jakie macie Państwo plany w związku z tą uchwałą?

Nie muszę Pani Redaktor mówić, jak ważną dla nas, dla naszego powiatu jest osoba Cypriana Norwida. Od kilku miesięcy przygotowywaliśmy się do jak najlepszego upamiętnienia tego wybitnego poety. Wspólnie z Fundacją Museion Norwid, mającą swoją siedzibę w Dębinkach oraz gminami, najpierw Zabrodzie, a potem Wyszków, odbyliśmy kilka spotkań roboczych. Naszymi działaniami zainteresowaliśmy Powiat Wołomiński i Węgrowski oraz gminy leżące w ich granicach, tak by obchody upamiętniające Norwida miały jak najszerszy i podniosły charakter. Podjęcie wspomnianej uchwały było także naturalną konsekwencją podpisania przez przedstawicieli Powiatu Wyszkowskiego dwóch listów intencyjnych w sprawie upamiętnienia osoby wieszcza i okrągłej, 200. rocznicy jego urodzin. Cieszę się, że w związku z tym nadzwyczajnym jubileuszem radni powiatowi wyrazili wolę włączenia się w ogólnopolskie i całoroczne obchody tego wydarzenia na terenie Powiatu Wyszkowskiego. Bardzo im za to dziękuję. Obecnie trwają intensywne prace nad programem różnorodnych działań o charakterze kulturalnym, sportowym i promocyjnym dla całorocznych obchodów tej niezwykle ważnej dla naszego powiatu rocznicy. Część z nich będziemy organizować wspólnie z 7 samorządami i Fundacją Museion Norwid. Inne wydarzenia będą miały charakter lokalny. Mam świadomość, że naszym przeciwnikiem będzie koronawirus, wierzę jednak, że warto podjąć trud organizacyjny, rysować co najmniej 2 scenariusze dla naszych imprez. Nie chciałbym w tym miejscu zdradzać szczegółów imprez – tak jesteśmy umówieni z naszymi partnerami, że zaprezentujemy kalendarz pod koniec stycznia 2021. W tym miejscu mogę powiedzieć, że szykujemy Norwidowi bardzo godną imprezę urodzinową – oczywiście w Dębinkach, na której każdy mieszkaniec naszego powiatu będzie mógł znaleźć coś dla siebie: i imprezy sportowe, i duchowe.

Czego chciałby Pan Starosta życzyć mieszkańcom Powiatu Wyszkowskiego i naszym czytelnikom na 2021 rok?

Wszystkim nam chciałbym życzyć zdrowia, bo jest ono najważniejsze. Liczę, że nadchodzący rok będzie łaskawszy niż ten, który za chwilę pożegnamy. Życzę wszystkim mieszkańcom naszego powiatu, abyśmy w nadchodzące święta, spędzane w gronie najbliższych, na nowo doświadczyli pogody ducha, miłości i wiary.

Dzięuję za rozmowę.

/Rozmawiała Janina Czerwińska/

358 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
10 lat Pawła Bednarczyka na stanowisku Burmistrza Tłuszcza

14 grudnia 2010r. Paweł Bednarczyk został zaprzysiężony na stanowisko Burmistrza Tłuszcza, które sprawuje do dziś. Trzykrotnie wygrał wybory samorządowe, co...

Zamknij