ggg

„Zawsze gotowi, zawsze blisko”

„Zawsze gotowi, zawsze blisko” – to motto Wojska Obrony Terytorialnej, których zadaniem jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności.

9 lutego 2022 r. gościem Starosty Powiatu Wyszkowskiego Jerzego Żukowskiego był płk Mieczysław Gurgielewicz, dowódca 5 Mazowieckiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń w zakresie działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców prowadzonych zarówno przez powiat jak i brygadę. Poruszono także kwestie zaangażowania żołnierzy 5 MBOT w działalność związaną z pandemią koronawirusa – warto zaznaczyć, że terytorialsi od samego początku pandemii wspierają działalność powiatowych jednostek organizacyjnych, do dziś służą pomocą w SZZOZ w Wyszkowie. Starosta podziękował za dotychczas udzielone wsparcie. Omówiono także zagadnienia związane z użyciem sił WOT w sytuacjach kryzysowych czy rodzaje współpracy wojsk z samorządem terytorialnym. Powiat Wyszkowski ściśle współpracuje z 5 MBOT także w zakresie podtrzymywania i pielęgnowania świadomości narodowej, dlatego podczas spotkania analizowano możliwości organizacji wspólnych przedsięwzięć na terenie naszego powiatu.
W spotkaniu wziął także udział Stanisław Dymek – kierownik Referatu Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego. Dziękujemy za owocną rozmowę!
/Info/

213 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
„Dolina Bugu – ptaki widzą lepiej”

W ramach Ferii Zimowych 2022 Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie zorganizował niecodzienne spotkanie połączone z pokazem filmu dokumentalnego...

Zamknij