ggg
ggg ggg

Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wołominie podziękował bryg. Andrzejowi Wysockiemu za wieloletnią, wzorową współpracę

Z dniem 24 lutego br. odszedł na zaopatrzenie emerytalne Komendant Powiatowy PSP w Wołominie bryg. Andrzej Wysocki.
Z okazji zakończenia służby podziękowania za wieloletnią, owocną współpracę ze wszystkimi, 49 jednostkami OSP złożyli Komendantowi przedstawiciele Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wołominie.

W przededniu odejścia na zaopatrzenie emerytalne Komendanta Andrzeja Wysockiego odwiedziła delegacja Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wołominie w składzie: Prezes Zarządu dh Paweł Bednarczyk, Członek Prezydium Zarządu dh Tomasz Żmijewski oraz Członek Zarządu dh Dariusz Kokoszka.
Członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wołominie podziękowali Komendantowi za wieloletnią, wzorową współpracę w imieniu własnym oraz wszystkich 49 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wołomińskiego.
W dowód uznania na ręce bryg. Andrzeja Wysockiego przekazano pamiątkową statuetkę św. Floriana wraz z okolicznościowym dyplomem, na którym wypisano następującą sentencję:
„W imieniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wołominie składamy serdeczne podziękowania dla Komendanta Powiatowego PSP w Wołominie bryg. mgr inż. Andrzeja Wysockiego za owocną współpracę na rzecz rozwoju jednostek OSP. Niech Św. Florian wynagrodzi życzliwość i wspiera w realizacji dalszych zamierzeń oraz planów.”
– Komendant Andrzej Wysocki jest ceniony w środowisku strażackim za profesjonalizm, zaangażowanie i gotowość niesienia pomocy. Jego działania dążą do zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa na terenie powiatu. Udaje się to osiągnąć poprzez doposażenie strażnic OSP w niezbędny sprzęt do ratowania zdrowia i życia ludzi, zakup nowoczesnych samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz zdobywania dofinansowań zewnętrznych. Ochotnicy, którzy są fundamentem straży, zawsze mogą liczyć na jego wsparcie oraz zrozumienie potrzeb i bolączek, dzięki czemu możliwa była realizacja wielu zamierzeń, m.in. pozyskanie ok. 10 nowych samochodów gaśniczych dla jednostek OSP z terenu naszego powiatu – podkreśla dh Tomasz Żmijewski. Jednocześnie dodaje, że pasja z jaką bryg. Wysocki działał w strukturach PSP sprawiła, że wielu młodych ludzi za jego przykładem postanowiło zostać zawodowym strażakiem. – Przebieg służby bryg. Andrzeja Wysockiego stanowi doskonały przykład na to, że dzięki ciężkiej pracy można przejść wspaniałą ścieżkę kariery zawodowej w obrębie jednej, macierzystej Komendy Powiatowej. Od szeregowego strażaka do Komendanta Powiatowego. Tak jak bryg. Wysocki, który w mojej ocenie jest ewenementem w skali kraju i wzorem do naśladowania dla młodzieży – zwraca uwagę dh Tomasz Żmijewski. Trudno nie zgodzić się z tą opinią zważywszy, że bryg. Andrzej Wysocki służbę w KP PSP w Wołominie pełnił od 15 listopada 1986 r. Rozpoczął ją wówczas jako przodownik roty w Zawodowej Straży Pożarnej w Wołominie. Po trzech latach objął obowiązki szefa zmiany. Służbę w podziale bojowym pełnił do 2006 r. Dbając o rozwój zawodowy, podnosił swoje kwalifikacje. W 1985 r. ukończył szkolenie specjalistów pożarnictwa w Szkole Podoficerskiej w Wojskowym Ośrodku Szkolenia Specjalistów Pożarnictwa w Lublinie, w 1989 r. ukończył Szkołę Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu uzyskując tytuł technika pożarnictwa, a w 2003 r. ukończył niestacjonarne studia w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa. W 2004 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie „Bezpieczeństwo budowli” na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP. Od 2006 r. kontynuował służbę w pionie kontrolno – rozpoznawczym, początkowo jako starszy specjalista, a następie jako kierownik sekcji. W 2014 r. ukończył stacjonarne studia magisterskie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.
15 lipca 2014 r. Decyzją Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Wołominie. 1 lutego 2017 r. Mazowiecki Komendant Wojewódzki powierzył mu pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Wołominie, a z 1 dniem kwietnia 2017 r. powołał mł. bryg. Andrzeja Wysockiego na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP.
Przez 35 lat służby był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany m. in.: Srebrnym Krzyżem Zasługi –
018 r., Brązowym Krzyżem Zasługi – 2004 r., Medalem złotym „Za Długoletnią Służbę” – 2020, Medalem srebrnym „Za Długoletnią Służbę” – 2009, Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej – 2018 r., Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej – 2008 r., Srebrną odznaką honorową „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia”. Wyróżniony podwójnym Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa przez ZOSP RP, Dyplomem Komendanta Głównego PSP.
Dziękujemy Komendantowi za lata oddanej służby. Życzymy wielu sukcesów w życiu prywatnym!

/opr. R.L./

173 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Groził właścicielom sklepu – może znasz tego mężczyznę?

Policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego wołomińskiej komendy prowadzą czynności w sprawie kierowania gróźb karalnych w dniu 31 grudnia 2020r w Wołominie...

Zamknij