ggg

Zarębska Biblioteka Chroni Lokalne Dziedzictwo

We wrześniu i w październiku Biblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne uroczyście świętowała zakończenie dwóch projektów, które prowadziła w programach Narodowego Centrum Kultury.

Projekt „O nasze dziedzictwo dbamy – wspólnie działamy!” realizowany był w programie EtnoPolska. Edycja 2023 i dotyczył kapliczek oraz krzyży przydrożnych z terenu gminy Zaręby Kościelne, parafii pw. św. Stanisława BM. Do tegorocznej edycji programu wpłynęła rekordowa liczba 2069 wniosków. Wyłoniono 345 beneficjentów, a wśród nich znalazła się zarębska biblioteka z dofinansowaniem w kwocie 10 tys. zł.
Głównym celem zadania było stworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym oraz zaangażowanie mieszkańców do twórczych, międzypokoleniowych działań na rzecz zachowania, przekazu i kontynuacji tradycji regionalnych. Projekt został zrealizowany poprzez wspólne działania mieszkańców na rzecz ochrony dziedzictwa, lokalnych zabytków kultury tradycyjnej, jakimi są kapliczki i krzyże przydrożne – najpiękniejsze akcenty krajobrazu polskiej wsi. Bezpośrednio w pracach mających na celu odnowienie tych obiektów wzięły udział siedemdziesiąt cztery osoby. Odnowiono dziewięć obiektów w sześciu wsiach: cztery w Świerżach-Kończanach i po jednym w miejscowościach: Grabowo, Zaręby Leśne, Kępiste-Borowe, Stara Złotoria i Zaręby Kościelne (relacje z przebiegu prac i ich efekty można oglądać na stronie i Facebooku biblioteki). W projekt włączyli się sołtysi, członkowie Kół Gospodyń Wiejskich, całe rodziny, sąsiedzi, dzieci i młodzież a także pracownicy i podopieczni Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zarębach Kościelnych. Na bazie zdjęć zarębskich kapliczek i krzyży przydrożnych, które od lipca do sierpnia fotografowała Elwira Krupa – pomysłodawczyni i koordynatorka projektów, powstał ogólnodostępny wirtualny katalog dokumentujący wygląd czterdziestu siedmiu obiektów z terenu gminy Zaręby Kościelne, parafii pw. św. Stanisława BM. Zdjęcia posłużyły także do stworzenia obwoźnej wystawy outdoorowej wybranych kapliczek i krzyży, do której wydrukowano je na wielkoformatowych płytach PCV. W ramach projektu biblioteka ogłosiła również konkurs plastyczny „Kapliczki i krzyże przydrożne oczami mieszkańców gminy Zaręby Kościelne”.
Projekt „13 maja 1863 r. – pamiętamy! Upamiętniamy 160. rocznicę bitwy pod Kietlanką” realizowano w programie Kultura – Interwencje. Edycja 2023. Do tegorocznej edycji programu wpłynęła rekordowa liczba 2177 wniosków. Wyłoniono 341 beneficjentów, w tym zarębską bibliotekę, która otrzymała dofinansowanie w kwocie 5 tys. zł.
Głównym celem zadania było stworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa mieszkańców gminy Zaręby Kościelne w kulturze na poziomie lokalnym, upamiętnienie polskiego dziedzictwa historycznego oraz poszerzenie kręgu osób zainteresowanych lokalną historią. W ramach zadania zorganizowano dwa wyjazdy do miejsca pamięci w Kietlance, w tym wycieczkę rowerową. Przy pomniku-krzyżu, postawionym ku pamięci powstańców styczniowych i pułkownika Ignacego Mystkowskiego, wysłuchano prelekcji na temat bitwy a po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy zmówiono modlitwę w intencji poległych za Ojczyznę. Dodatkowo dla młodzieży przygotowano konkurs wiedzy o Powstaniu Styczniowym i gminie Zaręby Kościelne. Biblioteka zaplanowała także dwa spacery tematyczne, w czasie których odwiedzono miejsca związane z upamiętnieniem Powstania Styczniowego na terenie gminy Zaręby Kościelne, w których wzięli udział podopieczni Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego oraz uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych. W Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym odbyły się również trzy międzypokoleniowe warsztaty malarskie „Tu jest nasz dom, nasze miejsce” i towarzyszący im konkurs z nagrodami. Wspólne spotkanie w przestrzeni sztuki, w którym wzięli udział podopieczni Centrum oraz uczniowie wraz z nauczycielami, stało się idealną okazją do budowania międzypokoleniowego dialogu opartego na wzajemnym szacunku, życzliwości i zrozumieniu. Punktem kulminacyjnym działań było uroczyste świętowanie zakończenia projektu połączone z koncertem muzyki patriotycznej, w czasie którego Państwo Renata i Arkadiusz Korytkowscy zachęcili uczestników do wspólnego odśpiewania najpiękniejszych polskich pieśni.
W trakcie uroczystości Wójt Gminy Zaręby Kościelne Pani Urszula Wołosiewicz pogratulowała bibliotece zrealizowanych w ramach programu Narodowego Centrum Kultury projektów, podkreślając wielką wartość inicjatyw, które pielęgnują pamięć o ważnych dla naszej historii postaciach, miejscach i wydarzeniach, poszerzają krąg osób zainteresowanych lokalną historią oraz angażują mieszkańców gminy w działania na rzecz ochrony dziedzictwa.
/Biblioteka Publiczna
Gminy Zaręby Kościelne/

225 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Nagroda Mazowsze dla sołectw – Ogrodzenie Kuleszki-Nienałty

W dniu 2 października 2023r. w Sali Koncertowej Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Otrębusach odbyła się Mazowiecka Gala...

Zamknij