ggg
ggg ggg

Zapraszamy do składania projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Ząbki na 2022 rok!

Od ubiegłego poniedziałku, 1 marca mieszkańcy Ząbek mogą zgłaszać propozycje projektów do wykonania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Ząbki na 2022 rok. Nabór wniosków trwa do końca miesiąca.

Ząbkowski samorząd zaprasza mieszkańców do składania propozycji projektów do wykonania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Ząbki, którego realizacja jest planowana w 2022 roku na podstawie Uchwały Nr XXI/195/2020 Rady Miasta Ząbki w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ząbki w formie budżetu obywatelskiego.

Kto może zgłosić propozycję projektu?
Propozycję projektu może zgłosić każdy mieszkaniec miasta Ząbki. Jeden mieszkaniec może zgłosić dowolną liczbę projektów, ale należy pamiętać, że jeden projekt może zostać zgłoszony przez nie więcej niż 3 mieszkańców.
Do kontaktu należy wskazać jedną pełnoletnią osobę. Jeżeli propozycję zgłasza niepełnoletni mieszkaniec, musi być ona poparta zgodą rodzica/opiekuna. Zgłaszane zadanie musi uzyskać poparcie wyrażone podpisami co najmniej 20 mieszkańców miasta Ząbki, nie licząc autorów.

Jak należy zgłosić projekt?
Logując się na specjalnie do tego celu przygotowanej platformie POBO, na której program poprowadzi nas krok po kroku (adres: https://zabki.budzet-obywatelski.org/).
Można również przynieść lub przysłać projekt do Urzędu Miasta Ząbki do dnia 31 marca 2021 r.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia projektu do urzędu.
Należy pamiętać, że projekt musi zawierać dane, o których mowa w §12 Uchwały Nr XXI/195/2020 Rady Miasta Ząbki.
Wobec powyższego zgłoszenie powinno zawierać co najmniej: nazwę projektu sformułowaną w sposób informujący o jego treści; opis projektu, w tym zawierający elementy, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 6 i 7; lokalizację projektu; uzasadnienie realizacji projektu; wskazanie puli, w ramach której projekt będzie realizowany; szacunkowy koszt realizacji projektu, w tym wskazanie kosztów jego wykonania, eksploatacji w roku wykonania oraz kosztów graficznego oznakowania dedykowanego budżetowi obywatelskiemu Miasta Ząbki; dane projektodawców, tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a w przypadku projektodawcy wskazanego do kontaktu również numer telefonu lub adres e-mail; podpisy wszystkich projektodawców.
(Aby ułatwić sobie złożenie projektu można skorzystać z przykładowego wzoru zgłoszenia projektu, zawierającego niezbędne do zgłoszenia projektu elementy, który znajduje się na stronie internetowej UM Ząbki:
www.zabki.pl).

Jakie projekty można zgłosić?
Dotyczące budowy, modernizacji lub remontu infrastruktury miejskiej (z puli infrastrukturalnej).
Dotyczące działań o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym (z puli społecznej).

Jaka kwota na realizację projektów?
Wysokość środków na realizację projektów z budżetu obywatelskiego będzie stanowić 0,8% dochodów Miasta Ząbki uzyskanych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, co będzie wynikało z ostatniego przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu, nie mniej jednak niż 500 tys. zł, z czego na pulę infrastrukturalną będzie przeznaczone 70% a na pulę społeczną 30 %.

Termin zgłaszania projektów.
Propozycje projektów należy zgłaszać w terminie od 1 do 31 marca 2021 r. Jak już wspomniano, do każdego zgłoszenia projektu należy dołączyć obowiązkowo listę poparcia podpisaną przez 20 mieszkańców Ząbek.
Mieszkańcy zainteresowani zgłoszeniem propozycji, w razie jakichkolwiek pytań mogą je przesyłać na dedykowany adres e-mail
(budżetobywatelski@zabki.pl).
/opr. KW, źródło: UM Ząbki/

102 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce zaprasza do nowej siedziby!

W miniony poniedziałek, 1 marca nastąpiło oczekiwane od dawna otwarcie dla mieszkańców nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce. Jak...

Zamknij