ggg ggg

Zamieszanie w Tłuszczu (12.02.2013)

26 stycznia z pismem do burmistrza Tłuszcza Pawła Bednarczyka zwróciło się kilku radnych gminy: Mirosław Sobczak – przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji, Tadeusz Groszyk – przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Dariusz Kur – przewodniczący Komisji rolnictwa, Handlu i Usług, Robert Szydlik – przewodniczący Klubu Radnych „Razem dla Gminy”, Włodzimierz Malinowski – wiceprzewodniczący Klubu Radnych „Razem dla Gminy”, wyrażając zaniepokojenie informacją dot. umowy zawartej przez Gminę z firmą Deloitte.

Informację radni uzyskali od doradczyni burmistrza Magdy Kuczkowskiej podczas posiedzenia Komisji Budżetu i inwestycji w dniu 18 stycznia. Była to informacja dot. podpisania umowy z firmą Deloitte na usługę odzyskiwania podatku VAT od inwestycji.
„Sprawa umowy z Deloitte była poruszana przez nas kilkakrotnie. Teraz powróciła po kuriozalnych wypowiedziach p. Doradczyni, że w internecie nie znalazła innych firm świadczących podobne usługi, że to firma Deloitte znalazła gminę, a nie odwrotnie. Do tego brak jest dokumentów potwierdzających tezę, że później porównali Państwo oferty firm konkurencyjnych.” – pytali burmistrza radni w swoim piśmie.
A pismo zakończyli postulatami:
„W świetle powyższego oraz „historii” podpisania umowy z Deloitte:
1) Postulujemy, aby rozważył Pan możliwość wypowiedzenia umowy firmie Deloitte i przedstawił na najbliższej sesji informację, czy istnieje taka możliwości i czy gmina nie poniesienie z tego tytułu kosztów.
Do tej pory koszt współpracy z ww. firmą wyniósł jedynie 1000 zł. To dla budżetu obciążenie niewielkie i może warto rozważyć możliwość podpisania umowy z inną firmą – wyłonioną po udzieleniu zamówienia w trybie zapytania ofertowego skierowanego do najmniej do pięciu podmiotów. Będzie to na pewno z korzyścią dla budżetu gminy.
2) Postulujemy, aby proces przystępowania do PPP lub innej zbliżonej formuły, nie był przeprowadzany w pośpiechu, a po wnikliwej analizie dostępnych możliwości.
3) Postulujemy, aby rozważył Pan, czy budowa infrastruktury w ramach np. PPP nie spowoduje, że gmina przez najbliższe 15-20 lat nie znajdzie się w spirali zadłużenia, która uniemożliwi jakiekolwiek inwestycje w przyszłości. Mogłoby to bowiem oznaczać brak w budżecie środków koniecznych jako wkład własny do inwestycji realizowanych w oparciu o fundusze ministerialne i unijne (w przyszłym okresie programowania)”.
W związku z podaniem do wiadomości przez radnych swoich zastrzeżeń w mediach, tą samą drogę obrał burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk. Poinformował w piśmie co sądzi na temat całej sprawy i omówił postulaty radnych.
W jego piśmie czytamy:
„Na wstępie mojej odpowiedzi na Państwa pismo zatytułowane „opinia”, chciałbym bardzo podziękować za to, że w końcu, zainteresowaliście się sprawą odzyskiwania przez Gminę Tłuszcz podatku VAT. Swoją „opinię” skierowaliście Panowie do mediów, w celu poinformowania opinii publicznej o ww. sprawie. Ja również chciałbym poinformować mieszkańców o przebiegu moich starań odnośnie pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na kontynuację budowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Tłuszcz.
Podejmowane przez mnie działania mają zawsze na celu dobro mieszkańców. Budowa sieci wodociągowej to temat najczęściej poruszany na spotkaniach z mieszkańcami. Nie wszyscy mieszkańcy wiedzą, że Gmina Tłuszcz jest w posiadaniu kompletnej dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej wraz z pozwoleniami na budowę, której wybudowanie wyceniono w kosztorysach inwestorskich na ponad 70 000 000 PLN (siedemdziesiąt milionów złotych). Wykonanie tej dokumentacji pochłonęło już z budżetu Gminy Tłuszcz ponad 1 630 000,00 PLN (jeden milion sześćset trzydzieści tysięcy złotych). Wszelkie działania opóźniające pozyskiwanie środków zagrażają realizacji ww. inwestycji, w związku z terminowością pozwoleń na budowę. Mając to na uwadze, nie wyobrażam sobie, ażeby działania Radnych Rady Miejskiej w Tłuszczu doprowadziły do utraty pozwoleń na budowę, a co za tym idzie – naraziły na stratę finansową całą nasza gminę. Dokładam wszelkich starań w celu pozyskania dodatkowych środków na cele inwestycyjne. Tym właśnie podyktowane było podpisanie w dniu 26 marca 2012 r. umowy z firmą Deloitte Legal, Pasternak i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp. k. na świadczenie usług doradztwa prawnego polegających na zastępstwie procesowym/doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług w obszarze optymalizacji podatkowej związanej z rozliczeniem ww. podatku VAT przez Gminę Tłuszcz. Legalność zawarcia tej umowy nie podlega żadnej dyskusji. Jako Burmistrz Tłuszcza posiadam kompetencje by taką umowę zawrzeć i nie potrzebuję do tego zgody Rady Miejskiej. Nie miałem również obowiązku informowania radnych, że podjąłem działania mające na celu odzyskanie zapłaconego już podatku VAT. Firma Deloitte jest światową marką z ogromnym doświadczeniem działającą również na polskim rynku. Firma ta zajmuje się audytem, konsultingiem, doradztwem finansowym, zarządzaniem ryzykiem i doradztwem podatkowym, prowadzi również kancelarię prawniczą. Deloitte, zatrudniając ponad 1000 specjalistów może kompleksowo i w sposób pełny zrealizować zapisy umowy, która obejmuje między innymi wykonanie diagnozy (przygotowani trzy odrębne rozwiązania odzyskiwania VAT z ocena ryzyka poszczególnych rozwiązań) oraz wykonanie fazy wdrożeniowej, podczas której pracownicy Deloitte będą przygotowywać wnioski o interpretację prawa podatkowego oraz reprezentować Gminę w tych postępowaniach, w tym między innymi przed Naczelnikiem Urzędu Skarbowego, Dyrektorem Izby Skarbowej, Dyrektorem Urzędu Kontroli Skarbowej oraz Sądami Administracyjnymi. O wysokości wynagrodzenia związanego z zawarciem tej umowy nie będę z Panami Radnymi polemizował, gdyż nie miałem możliwości zapoznania się z treścią cytowanych w Państwa „opinii” umów i zakresu prac jakie mają wykonać ich wykonawcy. Nie posiadam również wiedzy na temat – czy cytowane przez Panów przykłady innych Gmin posiadają zakłady budżetowe czy spółki prawa handlowego, a są to bardzo ważne informacje wpływające na nakład pracy wykonawców umów i stopień trudności ich realizacji. Mam nadzieję, że jesteście Panowie w posiadaniu wskazanych w „opinii” umów i możecie mi je na dzisiejszej komisji udostępnić w celu zapoznania się z nimi.
W dniu 17 lipca 2012 roku odbyło się spotkanie radnych z przedstawicielami Deloitte, na którym zostały przedstawione wyniki „fazy diagnostycznej”. Zaproponowano trzy rozwiązania z czego najkorzystniejsze wg. Wykonawcy jest rozwiązanie pierwsze polegające na rozwiązaniu ZGKiM, a w jego miejsce zostałaby utworzona spółka prawa handlowego. Na początku sierpnia zwróciłem się do wszystkich Komisji Rady Miejskiej z prośba o wyrażenie stanowiska w przedmiotowej sprawie. Z przykrością musze stwierdzić, że Komisje jedynie opowiedziały się przeciwko przekształceniu ZGKiM w spółkę i odłożeniu decyzji w tej sprawie na późniejszy czas. Komisje nie wyraziły swego stanowiska na temat innych rozwiązań. Podjęta przez pięciu radnych próba publicznej polemiki na temat zasadności zawarcia umowy z firmą Deloitte, kilka miesięcy po przedstawieniu jej wyników radnym, w mojej ocenie ma na celu jedynie wywołanie sztucznego „szumu medialnego”, nic nie wnosząc do sprawy. Zwłaszcza, że zapomnieliście Panowie podać również do publicznej wiadomości, że firma Deloitte poinformowała o możliwości odzyskania podatku VAT ze zrealizowanych już inwestycji na kwotę prawie jednego miliona złotych. Dalsze odkładanie w czasie decyzji w sprawie odliczania podatku VAT spowoduje brak możliwości odliczania podatku zapłaconego w 2008 r. Nie poinformowaliście Panowie mieszkańców o tym, że podatek VAT można odzyskać tylko pięć lat wstecz. Wszelkie przedłużające się dyskusje odnośnie tej kwestii traktuję jako działania celowe, wymierzone w mieszkańców Gminy i wbrew interesowi publicznemu, ukryte „pod płaszczykiem” troski o Gminę.
Z przykrością musze jeszcze wspomnieć, że zarówno radni poprzedniej, jak i obecnej kadencji nie poczynili żadnych kroków, ażeby należny podatek próbować odzyskać!!!”

Pismo Burmistrza

Pismo ws. umowy z Deloitte

1 737 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Po 1000 euro dla laureatów powiatowego konkursu „ZA CZYN” 2012 (12.02.2013)

Nagroda starosty wyszkowskiego Bogdana Pągowskiego „ZA CZYN” trafiła do czterech spośród 15 nominowanych, zgłoszonych w czterech kategoriach konkursu. Tegoroczna edycja...

Zamknij