ggg ggg

Zakończone inwestycje drogowe w miejscowościach Nowy Brańszczyk i Białebłoto-Kurza

Zadanie pn. „Budowa i modernizacja dróg w gminie Brańszczyk” zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 975 000,00 zł. Całkowita wartość zadania to 3 811 435,57 zł.

W ramach inwestycji wykonano remont nawierzchni drogi gminnej nr 440127W w istniejącym pasie drogowym w miejscowości Białebłoto-Kurza oraz rozbudowę drogi gminnej nr 67W w miejscowości Nowy Brańszczyk.
Modernizacja drogi w miejscowości Białebłoto-Kurza w istniejącym pasie drogowym polegała na przywróceniu nośności jezdni na całym odcinku drogi poprzez wymianę nawierzchni jezdni oraz na budowie zjazdów. Wykonano roboty pomiarowe i przekopy kontrolne, karczowanie zagajników i usunięcie krzewów, dokonano regulacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz przebudowano hydranty, wykonana została warstwa konstrukcyjna jezdni z betonu asfaltowego oraz pobocza.
Natomiast rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Brańszczyk objęła swoim zakresem budowę jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z budową chodnika, poboczy, zjazdów publicznych i indywidualnych, rowu przydrożnego, odwodnienia jezdni, chodnika i zjazdów oraz przebudowę elektroenergetycznej linii napowietrznej. Wykonano nawierzchnię drogi na długości 1336,56m2 z betonu asfaltowego. Chodnik powstały na całej długości przebudowywanej drogi ma szerokość 2 metrów.

/Info UG Brańszczyk/

438 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Ponad 6 milionów złotych trafi do OSP i samorządów z powiatów: makowskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, pułtuskiego i wyszkowskiego

Ponad 2,6 mln zł z WFOŚiGW w Warszawie dla jednostek OSP z powiatów: makowskiego, ostrołeckiego, ostrowskiego, pułtuskiego i wyszkowskiego. Kolejne...

Zamknij