ggg
ggg ggg

Zakład pod gołym niebem

Wywiad z wiceministrem Tadeuszem Nalewajk

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk odwiedził redakcję naszej gazety, aby podzielić się informacjami dot. stanu rolnictwa z mieszkańcami regionu.

KURIER W… – Prosilibyśmy o aktualną ocenę sytuacji gmin wiejskich i miejsko- wiejskich w naszym regionie po trudnym okresie letnim.

Wiceminister Tadeusz Nalewajk:
Musimy wszystko zrobić, aby te straty oszacować i pomóc rolnikom. Sytuacja w tym roku jest specyficzna. Mamy deficyt wody o 300% większy niż w poprzednich latach, dlatego ważną kwestią jest zbieranie wody, czyli zbiorniki retencyjne. Ale to praca nie w na teraz. Obecnie musimy wszystko zrobić, aby jak najszybciej oszacować straty, jakie ponieśli rolnicy w okresie suszy i pomoc rolnikom w tej trudnej sytuacji.
Szybka pomoc rolnikom jest bardzo ważna, ale forma tej pomocy może być różna: począwszy od kredytu preferencyjnego po dotacje. Nie chciałbym mówić o szczegółach – wszystko jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa . Warunkiem jest protokół, dlatego trzeba jak najszybciej oszacować straty, aby otrzymać dotację.
Od 11 września na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa są juz zamieszczane wnioski o dotację, które rolnik może składać, jeżeli już ma protokół dot. oszacowania szkód związanych z suszą, podpisany przez komisję. Jeśli rolnik ma straty powyżej 30% w danym roku w stosunku do ubiegłych 3 lat komisja szacująca straty, oprócz strat w produkcji, musi liczyć prognozowane straty w produkcji zwierzęcej – nie wg wartość zwierząt. Wniosek może pobrać i składać w biurze powiatowym Agencji. Wymóg posiadania powyżej 30 % strat żeby dostać pomoc jest warunkiem ustalonym i przyjętym w ramach Światowej Organizacji Handlu. Protokół nie wymaga akceptacji wojewody. To znacznie przyspiesza załatwienie wniosku.. Na tę pomoc państwo polskie przeznaczyło 450 mln zł.

1
Bardzo ważnym elementem jest przyjęcie przez komisję UE rozporządzenia odnośnie pomocy w związku z suszą dla producentów bydła. Najgorsza sytuacja jeśli chodzi o suszę, jaka była, to lipiec i sierpień, czyli najbardziej intensywny czas na wzrost paszy dla bydła. U nas jest to kukurydza. Nie urosła, a to szczególnie ważne dla terenów od Wyszkowa i na północ do Ostrołęki. Są to słabe gleby, były małe opady, dlatego zależy nam bardzo, aby dofinansować producentów bydła. Jeżeli rolnik jest producentem bydła w kierunku mięsnym lub mlecznym, uzyska dofinansowanie dodatkowe ze środków Unii. Będzie mógł być beneficjentem programu sygnowanego przez UE.
Trywialnie mówiąc: Krowa musi się najeść i musi mieć paszę energetyczną albo wysłodki, albo kukurydzę, albo kiszonki Jak jej nie ma, to rolnik musi je kupić.
Podkreślam – Ważne jest, że w okresie od 11 do 30 września rolnik w biurze powiatowym złożył protokoły z oszacowaniem przez komisję powołaną przez wojewodę na wniosek gminy. Rolnik może wpisać w stratę np. koszty zakupu pasz. Według założeń rozporządzenia zakłada się że rolnicy posiadający ubezpieczoną przynajmniej jedną uprawę otrzymają 400 zł dotacji do hektara, a jak nie ma ubezpieczenia- 200 zł.
Ten rok pokazał, że musimy dążyć do powszechności ubezpieczeń, bo państwo może pomoc, ale nawet najbogatsze państwo nie zrekompensuje wszystkich strat rolnikowi. A powszechność można wprowadzić poprzez zwiększenie udziału dotacji państwa do ubezpieczeń dla rolników. To musi być specyficzne podejście. Powiem tak: Ja sam jestem synem małorolnego rolnika spod Pułtuska z Lipnik Starych. Z dwóch hektarów pochodzę i wiem jak wygląda robota na wsi. Można się napracować, dobrze nawozić, zastosować środki ochrony roślin, wszystkie sprawy agrotechniczne, a Matka Natura nie da deszczu i nie ma plonów. Musi być podejście specyficzne do upraw rolnych i do zwierząt. Ubezpieczenia powinny być pakietowe od wszystkich ubezpieczeń, a nie od jednego ryzyka. Wszyscy powinniśmy zabiegać, aby to wprowadzić. Bez względu na to, kto rządzi lub kto będzie rządził.

Dziękuję za rozmowę.

Z wiceministrem Tadeuszem Nalewajk rozmawiała Janina Czerwińska.

 

2

 

1 490 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
ŁOCHÓW PRZYWRACA PAMIĘĆ O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH

Pomysłodawcą i inicjatorem budowy pomnika jest Dyrektor Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie – Artur Lis. Wszystko zaczęło się...

Zamknij