ggg
ggg ggg

Zagospodarowanie terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni

Teren wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni był jeszcze do niedawna własnością skarbu państwa. Od czerwca 2016 roku zostały poczynione starania, aby grunty te były własnością gminy.

Takie rozwiązanie zostało wypracowane i od sierpnia 2016 roku Gmina Małkinia Górna jest właścicielem działki, na której obecnie prowadzone są prace remontowe. Gmina jest także właścicielem działki, na której stoi kaplica Świętej Anny, ona też jest przeznaczona do zagospodarowania.
Bazylika Mniejsza to szczególny obiekt kultu, który odwiedzają nie tylko mieszkańcy lewobrzeżnej części gminy, ale również pielgrzymi z całej Polski. Dlatego budowa parkingu z jednoczesnym zagospodarowaniem terenu była konieczna.
Pierwsze prace rozpoczęły się na początku maja tego roku. Inwestorem jest gmina Małkini Górna, a Wykonawcą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej Sp. z o.o. Koszt inwestycji to 769 999,68 złotych i są to środki pochodzące z budżetu gminy.
Projekt zagospodarowania terenu wokół świątyni wykonała firma Innovia z Oleszyc. Prace przy projekcie trwały od października 2017 roku do marca 2018 roku. Inspektorem nadzoru jest Pan Krzysztof Makowski z firmy Promak Inżynieria Komunikacyjna. Inwestycja będzie zakończona wkrótce, co na pewno ułatwi komunikację wokół świątyni.
Głównym celem zagospodarowania terenu jest utworzenie miejsc parkingowych oraz poprawa dostępności do bardzo ważnego obiektu sakralnego.
W ramach inwestycji powstanie 46 miejsc parkingowych, zostanie utwardzone pobocze wzdłuż drogi powiatowej w rejonie wiaty przystankowej. Ponadto zostaną wybudowane chodniki z kostki brukowej z jednoczesnym montażem elementów małej architektury. Realizowana inwestycja obejmuje również zagospodarowanie terenów zielonych poprzez nasadzenie drzew, uporządkowanie terenu, plantowanie i obsiew trawnika, jak również budowę oświetlenia ulicznego.
Kompleksowe podejście do realizowanej inwestycji poprzez zagospodarowanie całego terenu od strony północnej z pewnością uporządkuje przestrzeń publiczną oraz korzystnie wpłynie na zaspokojenie potrzeb komunikacyjnych mieszkańców i poprawi stan lokalnej infrastruktury oraz jej estetykę.
/Info/

874 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Święto rtm. Witolda Pileckiego

Po raz kolejny w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się Noc Muzeów, a w ramach niej Święto rtm. Witolda Pileckiego zorganizowane przez...

Zamknij