ggg

Ząbkowskiej oświacie przybyło 52 nowych nauczycieli mianowanych

Tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, aż 52 ząbkowskich nauczycieli odebrało z rąk Burmistrza Miasta Ząbki Małgorzaty Zyśk, akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Do Urzędu Miasta Ząbki wpłynęły 52 wnioski o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego od nauczycieli zatrudnionych w publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ząbki.
Wnioski wraz z dołączoną dokumentacją spełniały wymogi formalne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Nauczyciele ubiegający się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego przystąpili zgodnie z wymaganą procedurą do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ząbki i zdali egzamin.
Uroczyste ślubowanie i wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego odbyło się we wtorek, 29 sierpnia w Urzędzie Miasta Ząbki.
W uroczystości udział wzięli licznie przybyli goście, wśród których znaleźli się m.in.:
Kierownik Referatu Oświaty i Polityki Społecznej Pani Ewa Wiśniewska, Pani Agnieszka Piskorek – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1, Pani Irena Małyszczuk – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2, Pani Ewa Kacprzak – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3, Pani Ewa Szymczak – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4, Pani Dorota Bisialska – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5, Pani Grażyna Świeżak – Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1, Pani Beata Krajewska – Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 oraz Pani Jolanta Salak – Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3. Nauczyciele otrzymali akty nadania stopnia awansu zawodowego z rąk Burmistrz Ząbek Małgorzaty Zyśk.
Ze Szkoły Podstawowej Nr 1 awans otrzymało 6 nauczycieli:
Pani Bożena Malec, Pani Katarzyna Milewska, Pani Karolina Sienkiewicz, Pani Adrianna Michalska, Pani Teresa Oleksiak i Pani Marta Gerszberg-Grudzińska.
Ze Szkoły Podstawowej Nr 2 awans otrzymało 4 nauczycieli:
Pani Paulina Szymczak, Pan Michał Drużba, Pani Barbara Niedziałkowska i Pani Joanna Rogulska,
Ze Szkoły Podstawowej Nr 3 awans otrzymało 12 nauczycieli:
Pani Justyna Kostrzewska, Pan Wiesław Moszczyński, Pani Olga Szałucho, Pani Agata Cieślikowska, Pan Bartłomiej Derbis, Pani Monika Mierzejewska, Pan Wojciech Dębiec, Pani Izabela Dobrowolska, Pani Joanna Foremna, Pani Małgorzata Jeż, Pani Edyta Ołtarzewska i ks. Przemysław Matuszewski.
Ze Szkoły Podstawowej Nr 4 awans otrzymało 6 nauczycieli:
Pani Anna Chrzanowska, Pan Marek Piłka, Pani Kamila Kościanek, Pani Karolina Ryszawa, Pani Aneta Sawicka i Pani Jolanta Woźnicka.
Ze Szkoły Podstawowej Nr 5 awans otrzymało 3 nauczycieli:
Pani Katarzyna Zbiciak, Pani Katarzyna Pałaś i Pani Anna Żmijewska.
Ze Szkoły Podstawowej Nr 6 awans otrzymało 10 nauczycieli: Pani Justyna Skłodowska, Pani Anna Fotyniuk, Pani Anna Kazanowska, Pani Milena Krubińska, Pani Beata Piotrowska, Pani Katarzyna Podsiadłowska, Pani Marta Wasilewska, Pan Marek Chechłowski, Pani Katarzyna Dzieciątko i Pani Ewelina Malesa.
Z Publicznego Przedszkola Nr 1 awans otrzymało 4 nauczycieli: Pani Anna Rajewska, Pani Edyta Lipiec, Pani
Alicja Kirmuć i Pani Anna Wdzieńkowska.
Z Publicznego Przedszkola Nr 2 awans otrzymał 1 nauczyciel – Pani Dominika Pasek.
Z Publicznego Przedszkola Nr 3 awans otrzymało 6 nauczycieli: Pani Renata Zimin, Pani Olga Banaszkiewicz, Pani Tatiana Paciorek, Pani Daria Lech-Wróblewska, Pani Klaudia Kursa i Pani Małgorzata Przegalińska.
Na zakończenie uroczystości Burmistrz Miasta Ząbki raz jeszcze pogratulowała nauczycielom uzyskania stopnia awansu zawodowego, życząc sukcesów zawodowych, radości z wykonywania zawodu nauczyciela i powodzenia w życiu osobistym oraz zaprosiła wszystkich zebranych na mały poczęstunek.

/opr. KW, źródło: Referat Oświaty i Polityki Społecznej – UM Ząbki/

450 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
XII edycja Festiwalu Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw za nami!

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński już po raz dwunasty zorganizowała Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw. Tegoroczna edycja odbyła się...

Zamknij