ggg

Ząbki uczciły 99. rocznicę Bitwy Warszawskiej

99. rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku, zwaną „Cudem nad Wisłą” obchodzono w Ząbkach uroczyście w dniu 13 sierpnia.

Rozpoczęto uroczystą Mszą Świętą w Kościele Św. Trójcy, celebrowaną przez ks. Andrzeja Ziarka. Msza odbyła się w oprawie muzycznej Chóru Miejsko-Parafialnego Cantores Misericordiae pod batutą Zbigniewa Szablewskiego oraz Orkiestry Dętej Miasta Ząbki pod batutą Barbary Hijewskiej, z udziałem pocztów sztandarowych ząbkowskich szkół, kombatantów oraz Kompanii Honorowej I Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki z Warszawy-Wesołej.
Wśród gości na uroczystości znaleźli się m. in.: szef gabinetu politycznego wicepremiera Jacka Sasina Ryszard Madziar, poseł Piotr Uściński, wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera, wicestarosta powiatu wołomińskiego Robert Szydlik, przedstawiciele Rady Powiatu wołomińskiego: Sławomir Pisarczyk, Grzegorz Siwek oraz Tomasz Kalata, komendant Straży Miejskiej w Ząbkach Zbigniew Forysiak, przedstawiciele miasta Ząbki: przewodniczący Rady Miasta Waldemar Stachera, burmistrz Małgorzata Zyśk, zastępca burmistrza Kamil Kowaleczko, radni gminni, kombatanci, burmistrzowie i wójtowie okolicznych gmin, dyrektorzy szkół i pozostałych placówek, prezes Stowarzyszenia Szkół i Placówek Edukacyjnych Powiatu Wołomińskiego Paweł Poboży, przedstawiciele lokalnego biznesu oraz mieszkańcy miasta Ząbki.
Po mszy nastąpił przemarsz zgromadzonych na mszy mieszkańców i gości na miejscowy cmentarz pod pomnik Poległych w obronie Ojczyzny w sierpniu 1920 r., gdzie odbył się Apel Poległych i złożenie wieńców przez delegacje. Tę część uroczystości poprowadził Mirosław Sobiecki – komendant ząbkowskich Strzelców.
Uroczystości na cmentarzu rozpoczęto od wspólnego odśpiewania hymnu wraz z Chórem Miejsko-Parafialnym „Cantores Misericordiae”. Następnie miały miejsce okolicznościowe przemówienia. Jako pierwszy głos zabrał Ryszard Madziar, który odczytał list wicepremiera Jacka Sasina, skierowany do uczestników uroczystości.
W liście wicepremier napisał m.in.: „Oddajemy hołd polskim żołnierzom i tysiącom ochotników, którzy na przedpolach Warszawy, także tutaj, bronili niepodległości Rzeczypospolitej. Bitwa Warszawska uznawana za jedną z przełomowych batalii w historii świata to świadectwo siły polskiego ducha. Możemy śmiało powiedzieć, że dzięki bohaterskiej postawie naszych rodaków Polska stanęła na drodze pochodu bolszewizmu na zachód, ocalając cywilizację europejską. Zdecydowało o tym wybitne dowództwo, wyszkolenie polskiej armii, ale przede wszystkim determinacja obrońców naszej Ojczyzny”.
Następnie głos zabrał poseł Piotr Uściński. – 99 lat temu ks. Ignacy Skorupka odprawił tutaj nabożeństwo, modlił się ze swoimi ochotnikami, z którymi później wymaszerował do Ossowa. Szedł z podniesionym krzyżem, żeby walczyć z czerwoną zarazą. Dziś również musimy walczyć z różnymi ideologiami. Bardzo dobrze, że kształtujemy nowe pokolenia w duchu wartości patriotycznych, bo to daje nam gwarancję naszej tożsamości – powiedział poseł Uściński. Poseł zaapelował do mieszkańców, aby wzięli również udział w kolejnych uroczystościach, w Ossowie i w Radzyminie.
Kolejnym mówcą był wojewoda Zdzisław Sipiera. – To nie jest tak, że rodzimy się bohaterami, stajemy się nimi poprzez walkę z przeciwnościami losu. Co jakiś czas stajemy przed wyborem albo bronimy godności, honoru, Ojczyzny, albo uważamy, że nie warto. Prawie 100 lat temu, kiedy ginęli młodzi ludzie 14- , 15- czy 16 – letni, to oni nie wątpili, oni po prostu wiedzieli, co zrobić. Przychodzimy tutaj, żeby oddać cześć tym, którzy walczyli o to, żebyśmy mogli żyć w wolnej, suwerennej, niepodległej Polsce. Jak mówił Jan Paweł II wolność nie jest dana nam raz na zawsze. O wolność trzeba walczyć. Przed nami wielkie wyzwanie – upamiętnienie bitwy na stulecie. Wiele narodów upamiętniało takie rocznice w sposób szczególny. Również i my musimy stanąć na wysokości zadania – powiedział wojewoda mazowiecki.
Na zakończenie głos zabrał wicestarosta Robert Szydlik. – Cieszy mnie, że są wśród nas osoby, które niejako służbowo są skierowane do obecności , ale że są również mieszkańcy nie tylko Ząbek, ale z dalszych stron powiatu. To niewątpliwie cieszy. Pokazuje, że te obchody nam wszystkim są potrzebne. Potrzebujemy przypominać sobie o wydarzeniach, które doprowadziły do naszej wolności. To jedna z bitew, którą wygraliśmy. To jest powód do dumy i radości. Od lat w powiecie wołomińskim organizowane są różne uroczystości w Ossowie, Radzyminie, Ząbkach i w zasadzie niemal w każdej gminie naszego powiatu . Doświadczenie zbiorowe i pamięć są bardzo silne – zauważył wicestarosta.
W dalszej części miały miejsce Apel Poległych, salwa honorowa oraz składanie wieńców przez zaproszone delegacje.
Na zakończenie uroczystości głos zabrała burmistrz Małgorzata Zyśk, która podziękowała wszystkim za przybycie.
– Jest to dla nas niezwykła data, bo rozpoczynająca obchody Bitwy Warszawskiej. To w naszym mieście zatrzymał się w marszu pod Ossów ze swoją dywizją ochotników ks. kapelan Ignacy Skorupka. Cieszę się, że nasza młodzież, pomimo że są wakacje, jest dzisiaj z nami. Dziękuję z całego serca wychowawcom i nauczycielom, bo wiem, że w naszych szkołach wychowywani są uczniowie w duchu miłości do Ojczyzny. To znamienne, że większość naszych szkół ma na swoich sztandarach takie wartości jak „Bóg, Honor i Ojczyzna”. Dziękuję mieszkańcom naszego miasta, że tak licznie przybywają na te uroczystości- powiedziała burmistrz Ząbek.
/Info UM Ząbki; foto. Bogdan Śladowski/

1 199 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
W Radzyminie powstanie oddział Muzeum Niepodległości upamiętniający Bitwę Warszawską 1920 roku !!!

Podczas uroczystości w dniu 15 sierpnia, Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, podpisali list intencyjny, dotyczący...

Zamknij