ggg ggg

Za rok jubileusz Tłuszcza!

W Urzędzie Miejskim w Tłuszczu trwają przygotowania do wyjątkowych obchodów. Na rok 2017 przypada cały wachlarz historycznych rocznic – 100 lat od powołania gminy i utworzenia osady (miasteczka) Tłuszcz, 540 lat od pierwszej wzmianki o miejscowości oraz 50 lat od nadania praw miejskich. – Rozpoczynamy działania, których celem będzie upamiętnienie tych ważnych dla naszej społeczności rocznic – zapowiada burmistrz Paweł Bednarczyk.

 

pawl_wyb072

W Metryce Koronnej przechowywanej w Archiwum Głównym Akt Dawnych znajduje się dokument traktujący o Tłuszczu, pochodzący z roku 1477. Wtedy bowiem pisarz ziemski warszawski – Paweł z Pomiechowa, sprzedał wójtostwo z dwóch włók ziemi w nowo lokowanej wsi Tłuściec wójtowi ze Słupna – Piotrowi zwanemu Połeć. Mazowsze było wówczas księstwem, w którym panowała boczna gałąź dynastii Piastów. Tłuszcz – wedle dokumentu lokowany około 1477 roku – położony był na skraju powiatu kamienieckiego ziemi nurskiej, podczas gdy na przykład sąsiednia Jasienica znajdowała się już w ziemi warszawskiej.
Tłuszcz przez stulecia był wioską o niewielkim znaczeniu. Dopiero powstanie linii kolejowej z Petersburga do Warszawy w 1862 roku i umiejscowienie tu stacji przyczyniło się do rozwoju okolicy. Wioska przekształciła się w sporą osadę przyciągającą nowych mieszkańców, których liczba przekroczyła tysiąc już na początku XX wieku. W 1915 roku podczas pierwszowojennej pożogi tereny polskie zostały zajęte przez Niemców, którzy z werwą przystąpili do reorganizacji administracji na okupowanym terenie. W 1916 roku zlikwidowali powiat radzymiński, jego wschodnią część przyłączając do powiatu nowomińskiego (dziś Mińsk Mazowiecki). W Tłuszczu powstała wtedy siedziba zastępcy Naczelnika Powiatu. Rok później, w 1917, Niemcy podnieśli Tłuszcz do rangi miasteczka (osady) i ustanowili tu siedzibę gminy powstałej z części dotychczasowych gmin Małopole, Zabrodzie i Międzyleś. Do niedawna wśród lokalnych historyków panowało przekonanie, że gmina została powołana w 1916 roku, pogląd ten zweryfikował swoimi ustaleniami w 2011 roku regionalista Jarosław Stryjek, wyniki swoich wnikliwych badań publikując w wydawnictwie: „Tłuszcz. Źródła i materiały do dziejów miasta i gminy”.
W latach międzywojennych Tłuszcz nadal się rozwijał. Tutejsi samorządowcy dyskutowali o możliwości podniesieniu osady do rangi miasta, lecz ostatecznie nie zdecydowali się podjąć kroków w tym kierunku. Ostatecznie Tłuszcz uzyskał prawa miejskie już po II wojnie światowej – w 1967 roku.

– Już od kilku miesięcy trwają prace koncepcyjne nad tym jak uczcić w naszym mieście trzy, przypadające za rok najważniejsze dla niego historyczne rocznice – mówi Paweł Bednarczyk, burmistrz Tłuszcza. – Mamy już doświadczenie w zakresie takich wydarzeń, w 2012 organizowaliśmy w naszej gminie podniosłe uroczystości z okazji 150-lecia kolei warszawsko-petersburskiej. Chcę powtórzyć tamten sukces. Wkrótce powołam komitet organizacyjny, który zajmie się przygotowaniami stulecia gminy i 50-lecia miasta. Już w tym roku rozpoczęliśmy cykl spotkań o historii miasta w ramach Tłuszczańskiego Klubu Historycznego. To właśnie takie inicjatywy, połączone np. z okolicznościowymi wystawami w tłuszczańskich szkołach i muzeum, będą obecne w naszej gminie przez cały 2017 rok. – podsumowuje burmistrz Bednarczyk.

1 935 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Rozmowy o rzeczach ważnych, bardzo ważnych i całkiem zwyczajnych…

18 lutego 2016 r. Zarząd Powiatowy Prawa i Sprawiedliwości w Wyszkowie zainicjował nowy cykl spotkań mieszkańców naszego miasta i powiatu...

Zamknij