ggg ggg ggg

Za mało uczniów – za duże koszty (14.02.2012)

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gzach z oddziałem przedszkolnym do likwidacji – tak zdecydowała większość radnych gminy podczas ostatniej Sesji Rady Gminy. Wygrała ekonomia i mimo rosnących protestów rodziców władze gminy nie widzą innego rozwiązania.
Utrzymanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach to roczny koszt  111, 299 zł. Wszystkie wydatki ponoszone na placówkę to łącznie 798, 900 zł. Szkoła zapewnia 10, 4 etatów na  48 uczniów. W perspektywie kolejnych 6 lat przewidywany jest znaczny spadek liczby uczniów w sześciu oddziałach placówki.  Z informacji jakiej udzielił nam Wiesław Ochtabiński  – zastępca wójta – wynika, iż za likwidacją przemawia jedynie czynnik ekonomiczny. „Utrzymanie jednego ucznia to koszty 16 643, 75 zł. Z analizy wynika, że w przyszłym roku szkolnym będzie do 44 uczniów maksymalnie, a z roku na rok, liczba ta będzie malała do 38 podopiecznych w roku szkolnym 2017 – 2018” – skomentował. Do wniosków o spadającej wciąż liczbie uczniów doprowadziła analiza urodzeń w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach.  Radni podjęli na razie uchwałę o zamiarze likwidacji placówki oświatowej. „Za” opowiedziało się 12 radnych. Przeciw było dwóch – Kazimierz Żebrowski i Joanna Świderska. Wstrzymał się od głosu radny z miejscowości Grochy Stare – Mieczysław Sadowski. „Przed sesją napływały do gminy listy od rodziców sprzeciwiających się likwidacji Szkoły Podstawowej  w Gzach. Również  byli obecni podczas głosowania. Uważam , że protesty są silne i nie ma się czemu dziwić, bo rodzice sami uczestniczyli przy budowie tej szkoły, jednak nie widzimy na chwilę obecną innego rozwiązania jak likwidacja” – skomentował Wiesław Ochtabiński. Dla porównania – W Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym uczy się obecnie 105 uczniów. Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włościańskim uczęszcza 64 podopiecznych. Gimnazjum w Gzach ma obecnie 141 uczniów. W perspektywie na lata 2017 – 2018 palcówki te nie prognozują znacznego spadku liczby uczniów. W Przewodowie przewiduje się 106 uczniów,  Skaszewie – 74. Do gimnazjum w Gzach prawdopodobnie będzie uczęszczało 116 uczniów. Zgodnie z przyjętą uchwałą o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Gzach, placówka ma zostać  zamknięta z dniem 31 sierpnia. Uczniom likwidowanej szkoły z miejscowości Begno, Borza Strumiany, Nowe Borza, Ostaszewo Włuski, Ostaszewo Wielkie, Sulnikowo zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w Publicznej Szkole Podstawowej  w Skaszewie Włościańskim. Uczniowie z miejscowości Grochy Serwatki, Gzy,  Gzy Wisnowa mieliby uczęszczać do Publicznej Szkoły Podstawowej  w Przewodowie Poduchownym.  Likwidacja PSP w Gzach zdaniem radnych  nie spowoduje negatywnych skutków dla uczniów. Twirdzą, że zostanie zapewniony dojazd do wybranej szkoły autobusami przewożącymi uczniów zgodnie z art. 17 ustawy o systemie oświaty. „W szkołach tych nie organizuje się żadnych zajęć lekcyjnych w klasach łączonych, co obecnie jest realizowane w PSP Gzy. Ponadto sale lekcyjne o powierzchni od 51 m2 do 72m2 zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy. Baza sportowa tych szkół to zastępcze sale sportowe o powierzchni 72 m2 i 90 m2, przyszkolne place zabaw, boiska szkolne oraz w PSP w Skaszewie  – wielofunkcyjne  boisko sportowe. Świetlice szkolne i pracujący tam wychowawcy zapewniają opiekę uczniom oczekującym na odjazd” – czytamy w uzasadnieniu do uchwały z 8 lutego o zamiarze likwidacji PSP w Gzach.  Likwidacja placówki to również problem zatrudnionych nauczycieli i pracowników oświatowych. Zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami nauczyciele zatrudniani w Gzach, od 1 września 2012 r. podejmą pracę w pozostałych szkołach na terenie gminy.  Dwóch  nauczycieli – mając uprawnienia emerytalne – może z nich  skorzystać otrzymując należne im odprawy. Podobne uchwały zostały przyjęte przez radnych gminy Obryte. Radni zdecydowali o zamiarze likwidacji filialnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Sadykrzu wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem. Obecnie do filii w Sadykrzu uczęszcza 24 uczniów. Podjęto również uchwałę  o zamiarze obniżenia stopnia organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Psarach.
Bernadeta Hamowska

3 919 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Jednomyślność i profesjonalizm w przededniu jubileuszu 110-lecia… (14.02.2012)

Dyspozycyjność i mobilność radzymińskich strażaków zasługuje na słowa najwyższego uznania. W 2011 uczestniczyli w 288 akcjach ratowniczo-gaśniczych, w tym 46...

Zamknij