ggg ggg ggg ggg

Z ziemi wołomińskiej do legionowskiej!?!…czyli rzecz o pierwszym rozbiorze powiatu i gminy (17.01.2012)

To nie żart. Już wkrótce powiat wołomiński i gmina Radzymin mogą stracić ponad 41 hektarów swego terytorium na rzecz sąsiedniej gminy Nieporęt i powiatu legionowskiego.
Za zrewidowaniem granicy na południowo-zachodniej rubieży gminy, a tym samym rubieży całego powiatu opowiada się grupa mieszkańców radzymińskiego sołectwa Łąki, która pragnie inkorporacji z Wólką Radzymińską.Stosowny wniosek w tej sprawie złożony został do biura Rady Miejskiej w Radzyminie już 26 października 2011 roku. Podpisało się pod nim 23 mieszkańców obszaru, który miałby zmienić przynależność administracyjną. Zanim jednak wołomińsko-radzymińscy konserwatyści zawiążą konfederację, podniosą larum, naostrzą piki i przekują kosy przeciwko separatystom i domniemanym ,,zdrajcom” świętej ojczystej i jedynej w ich przekonaniu Ziemi Cudu nad Wisłą, uciszmy emocje i wyjaśnijmy kilka najistotniejszych dla sprawy rzeczy.

Tym bardziej, że dotyczy ona stosunkowo niewielkiego w skali powiatu wołomińskiego obszaru, o łącznej powierzchni 41,3053 ha. Na dzień dzisiejszy, jest to najbardziej wysunięta w kierunku południowo-zachodnim zamieszkała część sołectwa Łąki. Oddalona od pozostałych zabudowań wsi i z uwagi na brak bezpośredniej drogi (nie licząc polnych dróżek) zupełnie od niej odizolowana. Ten składający się z kilku domów i pewnej liczby działek letniskowych przysiółek od lat wzbudza zdumienie nie tylko przypadkowych turystów, ze względu na swoją przynależność do Łąk. Tym bardziej, iż do centrum owej wsi jest stąd kilka kilometrów po bezdrożach, podczas gdy do linii zwartej zabudowy Dąbkowizny i Wólki Radzymińskiej zaledwie kilkanaście metrów. Właściwie o tym, że nie jest to jedna miejscowość, i że pomiędzy dwoma budynkami przebiega granica gmin i powiatów przekonuje urywający się nagle w owym miejscu asfalt na drodze i ostatnia w tym miejscu latarnia. Zapewne, gdyby ten nieszczęsny przysiółek znajdował się w granicach Wólki Radzymińskiej, a więc w gminie Nieporęt, jego mieszkańcy mieliby większe szanse na oświetloną drogę z porządną nawierzchnią. Wynika to z prostych względów ekonomicznych. Dla Nieporętu oznaczałoby to tylko kilkaset dodatkowych metrów szosy wybudowanej w ramach kompleksowej inwestycji w podległym mu sołectwie. Podczas gdy z punktu widzenia Radzymina, wybudowanie odcinka szosy dla kilkunastu mieszkańców wydaje się zupełnie nieopłacalne. Podobnie zresztą jak wprowadzenie na ten teren komunikacji. Aby tam dotrzeć radzymiński autobus czy busik musiałby najpierw przejeżdżać przez gminę Nieporęt, dublując funkcjonujące już nieporęckie busy. W chwili obecnej podobny problem dotyczy również policji, straży pożarnej, pogotowia a nawet listonoszy. Żeby dostać się z Radzymina czy Wołomina do mieszkańców przysiółka Łąki muszą przejeżdżać przez gminę Nieporęt. A przecież tamtejsze służby obsługują teren dosłownie za przysłowiową miedzą. Wobec powyższego nie ulega najmniejszej wątpliwości, że dalsze utrzymywanie tego obszaru w granicach terytorialnych powiatu wołomińskiego i gminy Radzymin po prostu nie ma sensu. Zakres wnioskowanej przez mieszkańców zmiany granic pomiędzy gminami Radzymin i Nieporęt uzasadniają uwarunkowania społeczne, przestrzenno-infrastrukturalne i gospodarcze (nawet najbliższy sklep znajduje się w gminie Nieporęt).

41,3053 ha byłoby jak widać niewielką stratą dla powiatu wołomińskiego

W tej sytuacji trudno nie zgodzić się z twierdzeniem, że wszelkie racje leżą po stronie autorów wniosku. Podjęta przez mieszkańców próba doprowadzenia do zmiany granic terytorialnych spotkała się również ze zrozumieniem ze strony radzymińskich rajców. Podczas ostatniej sesji, która odbyła się 20 grudnia, a więc jeszcze w starym roku Rada Miejska w Radzyminie przyjęła uchwałę, na mocy której wyraża wolę zmiany granic terytorialnych gminy Radzymin i zarządza wystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, z wnioskiem o dokonanie zmiany granicy terytorialnej pomiędzy Gminą Radzymin a Gminą Nieporęt w ten sposób, aby obszar położony w miejscowości Łąki, o łącznej powierzchni 41,3053 ha, należący do tej pory do obrębu ewidencyjnego Łąki Gmina Radzymin Powiat Wołomiński Województwo Mazowieckie, należał do obrębu ewidencyjnego Wólka Radzymińska Gmina Nieporęt Powiat Legionowski Województwo Mazowieckie. Niemniej, warto mieć na uwadze, iż samo przyzwolenie Rady Miejskiej w Radzyminie, nie finalizuje procesu, ale dopiero go rozpoczyna.
Teraz konieczne będzie przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami sołectwa w celu uzyskania opinii w przedmiocie zmiany granicy Gminy Radzymin. (Jak również wystąpienie o opinię w przedmiocie zmian granic administracyjnych do Rady Gminy Nieporęt, Rady Powiatu Wołomińskiego, oraz Rady Powiatu Legionowskiego).    Rafał S. Lewandowski

3 547 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Czas podsumowań i planów (17.01.2012)

Spotkanie, mające na celu podsumowanie pracy samorządu Tłuszcza w 2011 roku i przedstawienie planów na rok kolejny odbyło się 9...

Zamknij