ggg ggg

Wyszków regionalnym centrum

Wywiad KURIERA W… z burmistrzem Wyszkowa Grzegorzem Nowosielskim.

KURIER W…- Panie Burmistrzu, z jakimi zamierzeniami rozpoczyna Pan swoją czwartą kadencję?

Burmistrz Grzegorz Nowosielski:
– Moje priorytety, jeśli chodzi o rozwój Wyszkowa są niezmienne: konsekwentne podnoszenie atrakcyjności gminy jako miejsca inwestowania, zamieszkania i odpoczynku, podnoszenie jakości życia w mieście, zrównoważony rozwój miasta i sołectw, aktywne i skuteczne aplikowanie o fundusze zewnętrzne, budowanie tożsamości i kapitału społecznego. Chcę kontynuować te procesy i zamierzenia, które zostały rozpoczęte i przynoszą pozytywne skutki – jak choćby rozbudowa dzielnicy przemysłowej, otwarcie przestrzeni publicznej na rozwój budownictwa jedno i wielorodzinnego czy szeroki system wsparcia rodziny – ale też podejmować nowe wyzwania, na przykład te związane z planami rozbudowy bazy sportowej. Będzie to więc kadencja konsekwencji i kontynuacji – bo wybierając mnie mieszkańcy pozytywnie ocenili styl i sposób zarządzania naszą wspólnotą, ale nie zabraknie mi kreatywności – bo zawsze jest oczekiwanie zmian na lepsze. Moim priorytetem jest budowanie Wyszkowa jako silnego, regionalnego ośrodka gospodarczego, administracyjnego, kulturalnego – wykorzystaniem wszelkich naszych walorów.

 

11B_7118_1

 

KURIER W…- – Ostatnio przeprowadzone badania społeczne wskazują, że mieszkańcy niechętnie angażują się w sprawy miasta i nie czują swojego wpływu na podejmowane decyzje. Jak chce Pan to zmieniać?

Burmistrz Grzegorz Nowosielski:
– Problem budowy kapitału społecznego miasta nie jest naszą wyszkowską bolączką. Borykamy się z tym w skali całego kraju. Polacy wciąż są nieufni wobec władzy, niechętni do współdecydowania, często zamknięci na sferę publiczną. Mimo dobrze działającego sektora organizacji pozarządowych wciąż trudno nas przekonać do większego zaangażowania i korzystania z dobrodziejstw demokracji. Wyszków ze swoją niełatwą historią, będąc miastem migracji, miał i ma problem z tożsamością i poczuciem wspólnotowości, stąd też nie jest u nas łatwo budować kapitał społeczny. Będziemy jednak podejmować różnorodne działania, aby poprawiać komunikację z mieszkańcami, zachęcać do udziału w konsultacjach, także poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii. Te badania, o których Pani wspomina pokazują wyraźnie – im więcej ludzie wiedzą o działaniach samorządu miejskiego, tym pozytywniej je oceniają. Im bardziej angażują się na przykład w sport, tym większym zaufaniem darzą innych, mają większą skłonność i chęć współdziałania, a tym samym zaangażowania w sprawy publiczne. Jest to więc dla nas wskazówka, że słusznie czynimy, aktywnie wspierając sport w gminie.

 

KURIER W…- Jeśli chodzi o rozwój bazy sportowej, mieszkańcy też są podzieleni…

Burmistrz Grzegorz Nowosielski:
– Ależ ja spodziewałem się tego i wielokrotnie o tym mówiłem. Ludzie zazwyczaj stawiają władzy oczekiwania poprzez perspektywę własnych potrzeb. Ci, którym bardziej potrzebna jest droga uważają, że baza sportowa wcale nie jest nam tak konieczna w tej chwili. Nie chcą, aby jej budowa uniemożliwiła realizację inwestycji infrastrukturalnych. Tutaj potrzeba starannej analizy potrzeb, kosztów, oczekiwań i kompromisu. I w tym kierunku będziemy szli. Proszę zwrócić uwagę, wśród priorytetów budżetowych w opiniach mieszkańców najczęściej pojawiały się kwestie zdrowia i bezpieczeństwa – choć wprost nie leżą one w kompetencjach samorządu gminnego, mieszkańcy oczekują, że będziemy zaspokajać ich potrzeby w tym zakresie.

 

KURIER W…- Oczekują też inwestowania w drogi, chodniki, parkingi…

Burmistrz Grzegorz Nowosielski:
– I dokładnie taką politykę inwestycyjną realizujemy od lat, budując nowoczesną infrastrukturę gminną, która poprawia jakość życia mieszkańców, ale także wartość i atrakcyjność terenów pod inwestycję. Możemy się pochwalić terenami inwestycyjnymi o najwyższych parametrach: z uregulowaną własnością gminną, uzbrojonymi w media, z aktualnymi planami zagospodarowania. Inwestujemy też tam, gdzie skutecznie udaje się nam pozyskiwać dofinansowanie zewnętrzne. Cały czas stawiam na politykę zrównoważonego rozwoju, nie na inwestycje spektakularne, ale te, które najskuteczniej podnoszą komfort życia ludzi. Jeśli naszym mieszkańcom będzie się tutaj żyło bezpiecznie, wygodnie i przyjemnie, to będzie sukces, a jeśli jeszcze uda się dzięki temu pozyskać kolejnych, to będzie wielki sukces. Stąd też wszechstronne działania służące wsparciu rodziny, od Wyszkowskiej Karty Rodziny, której formułę nadal będziemy rozwijać, poprzez stale wzrastającą liczbę miejsc w samorządowych przedszkolach, do budowy placów zabaw i boisk sportowych.

 

KURIER W…- Jest Pan zwolennikiem wsparcia gminy dla szpitala? Z taką prośbą do samorządów zwraca się dyrekcja szpitala.

Burmistrz Grzegorz Nowosielski:
-Uważam, że bez względu na podziały kompetencyjne szpital jest nasz, wyszkowski – choć organem prowadzącym jest tu powiat, korzystamy z niego wszyscy. Zdrowie jest bezcenne i rozumiem oczekiwania mieszkańców, abyśmy jako gmina zaspokajali ich potrzeby w tym zakresie. Myślę, że wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom powinniśmy szukać możliwości wspierania szpitala, oczywiście w miarę swoich możliwości finansowych i solidarnie z samorządami wszystkich gmin powiatu. Jesteśmy na etapie poszukiwania właściwiej formuły tego wsparcia, bo jak wiadomo, gminy liczą każdą złotówkę w ogólnej samorządowej mizerii. Ale myślę, że aby zapewnić szpitalowi normalne funkcjonowanie i diagnostykę, warto go wesprzeć. Problem ochrony zdrowia jest tak duży i tak ważny z punktu widzenia mieszkańców, że nie można się nad nim nie pochylić.

 

KURIER W…- Czy planuje Pan zmiany kadrowe w administracji samorządowej?

Burmistrz Grzegorz Nowosielski:
– Jesteśmy na etapie przeglądu funkcjonowania wydziałów urzędu, jednostek gminnych, analizujemy, wyciągamy wnioski – nowa kadencja to nowe wyzwania i zapewne do ich realizacji potrzebne będą także pewne zmiany personalne. Pracujemy nad tym. Są obszary, które wymagają większego wsparcia, ze względu na stojące przed nimi wyzwania.

 

/Rozmawiała Janina Czerwińska/

2 141 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Piękny wieczór z bożonarodzeniową muzyką jazzową i soulową

To był wyjątkowy koncert Maryla Modzelan- młoda utalentowana wokalnie wyszkowianka zaprosiła nas w świat wielkich, niezapomnianych przebojów i wykonawców. Tematem...

Zamknij