ggg ggg ggg

Wyjątkowy dzień 1 września 2021 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie

1 września 2021 r. – dzień rozpoczęcia nauki w polskich szkołach był wyjątkowo uroczyście obchodzony w ZS CKR w Starym Lubiejewie. Uroczyście odsłonięto mural „Szkoła Podchorążych Piechoty kuźnią kadr dla Wojska Polskiego” połączonego z wystawą zewnętrzną pt. historia Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie”.

Uroczystość odbyła się przed ścianą budynku szkolnego w Starym Lubiejewie, na której powstał duży symboliczny mural. Na odsłonięcie muralu zaprosił Dyrektor ZS Centrum Kształcenia Rolniczego im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie w Starym Lubiejewie oraz Prezes Stowarzyszenia „Ziemia Wąsewska”. Na ten, dla szkoły i uczniów historyczny moment przybyli znakomici goście, aby przy pięknej słonecznej pogodzie oraz w niecodziennym otoczeniu, czyli najnowocześniejszego sprzętu wojskowego 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Kazimierza Jagiellończyka, mogli uhonorować swoich patronów. Przed muralem stanęła Asysta Honorowa 22 Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie. Odśpiewano hymn i dyrektor Roman Malicki powitał licznie zgromadzonych gości m.in. Wiceministra MRiRW Szymona Giżyńskiego, posła na Sejm Henryka Kowalczyka, dyrektora Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej w MRiRW Roberta Jakubika, Księdza Prałata Jana Okułę, Dziekana Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej, płk Zbigniewa Rysia, przedstawiciela Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, płk Jarosława Dąbkowskiego, przedstawiciela Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, ppłk Bartosza Siemiątkowskiego, Szefa Wydziału Współpracy Cywilno – Wojskowej, który reprezentował dowódcę 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, gen. Krzysztofa Radomskiego, płk Leszka Iwańca, Dowódcę 22. Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie, Krzysztofa Winiarskiego Dyrektora Zarządzającego Zespołu Młynów Jelonki, Marcina Grabowskiego, Kierownika Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Joannę Bala, dyrektora Mazowieckiego Oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wójta gminy Wąsewo Rafała Kowalczyka i licznych przedstawicieli władz i instytucji powiatowych i gminnych, absolwentów, bliskich przyjaciół szkoły i społeczność lokalną.
Dyrektor Zespołu Szkół CKR Roman Malicki zwracając się do zebranych powiedział:
„Dzisiejsza uroczystość dla uczniów pokazuje, że czas beztroskich dni wakacji upłynął i zaczyna się nowy etap, który jest możliwy dzięki wcześniejszym osiągnięciom, stanowi wartość, na której będziecie budowali swoją przyszłość. Mimo to każda nowa sytuacja wywołuje pewien niepokój, ale zapewniam Was, a w szczególności uczniów klas pierwszych, że nasza szkoła jest najbezpieczniejszą placówką oświatową w Polsce. Ten licznie zgromadzony sprzęt wojskowy jest tego najlepszym dowodem.
SZKOŁA MUSI BYĆ NARODOWA! SZKOŁA MUSI DAĆ MŁODZIEŻY MIŁOŚĆ DO OJCZYZNY, DO KULTURY RODZINNEJ I NARODOWEJ…
Słowa Prymasa Polski STEFANA Kardynała WYSZYŃSKIEGO, który jest rodakiem ziemi ostrowskiej i będzie wkrótce beatyfikowany wpisują się doskonale w nasz sposób myślenia zmierzający do wspierania wychowawczej roli rodziny.
Dzisiejsza uroczystość to koleiny etap działań wspierających rodziców w procesie wychowawczym, w tym wychowania patriotycznego. Organizujemy uroczystości rocznicowe i bierzemy udział w patriotycznych uroczystościach gminnych i powiatowych. Organizujemy wycieczki do miejsc ważnych dla naszej historii. Uczestniczymy w projekcie „Dialog Pokoleń”, którego celem jest ocalanie od zapomnienia resztek gwary, która zachowała się jeszcze w języku najstarszych mieszkańców wsi.
Prezentujemy uczniom i społeczności lokalnej we współpracy z IPN wystawy: „W objęciach Wielkiego Brata”, „Ojcowie Niepodległości”, „Ukradzione Dzieciństwo” itp. Współpracujemy z wieloma instytucjami i organizacjami, do których należy 22 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny w Komorowie, mający swoją siedzibę na terenie Szkoły Podchorążych oraz Wojskowym Biurem Historycznym. Efektem współpracy jest między innymi Konkurs Wiedzy o Szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie, który odbywa się pod Patronatem Ministra Rolnictwa. Konkurs jest jednym z elementów Dnia Patrona, który jest obchodzony 15 marca. Data ta nie została wybrana przypadkowo, ponieważ SPP wywodzi swój rodowód od Szkoły Rycerskiej, która została założona 15 marca 1765 roku.
Mural jest kolejnym elementem propagowania i upamiętniania pięknych tradycji absolwentów Szkoły Podchorążych Piechoty, którzy zapisali piękne karty w historii polskiej wojskowości II Rzeczypospolitej oraz przybliżania Komorowa, który jest perełką z unikalnymi alejami pomników, w tym pomnika Józefa Piłsudskiego, który znajduje się również na muralu. W Polsce nie ma miejsca gdzie by upamiętniono szkołę, która kształciła kadry dla Wojska Polskiego w taki sposób. Z kolei odznaka jest widocznym znakiem przynależności do konkretnej grupy osób, którzy składając przysięgę byli jej wierni do końca. Następny element muralu to ceremoniał mianowania na pierwszy stopień oficerski szablą, który to zwyczaj utrzymuje się do czasów współczesnych a został wprowadzony przez dowódcę SPP- płk Ludwika Bociańskiego.
Dzisiaj pamiętamy o 82 rocznicy wybuchu II wojny światowej, która przyniosła ogromne straty dla narodu polskiego. Przerwała ten piękny rozwój II Rzeczypospolitej zapoczątkowany w 1918 roku i potwierdzony zwycięstwem nad Rosją 1920 zwanym Cudem nad Wisłą.
Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką.
Czy to była kula, synku, czy to serce pękło?
Krzysztof Kamil Baczyński Elegia o… [chłopcu polskim]
Pamiętajmy, że za każdym razem, gdy byliśmy zmuszeni do wywieszenia białej flagi następowała przemoc, bezkarność, niszczenie rodzin i naszych wartości. Oby zawsze nad naszymi głowami powiewała biało czerwona flaga, którą z dumą będziemy nieśli, pamiętając, że jesteśmy wspaniałym dumnym narodem, którego przeszłość zawiera tyle pięknych kart świadczących o szlachetności naszych przodków i w tych wartościach wychowujmy młodzież.
Radość nasza dziś jest pełna, ponieważ swoją obecnością zaszczycili nas znamienici goście i jesteście Państwo tutaj, dlatego ponieważ troska o młode pokolenie jest na tyle ważna, żeby dzisiaj być tu razem z nami.
Szanowni Państwo niech trud związany z przekazywaniem właściwych wzorców oraz kształtowania charakterów młodych ludzi owocuje uformowaniem wielu wartościowych osobowości, potrafiących w przyszłości z odwagą brać odpowiedzialność za losy Państwa i Narodu.”
Do tych wartości i znaczenia wychowania patriotycznego w swoich przemówieniach nawiązali Wiceminister MRiRW Szymon Giżyński oraz poseł na Sejm Henryk Kowalczyk, doceniając rolę naszej szkoły w kształtowaniu postaw patriotycznych uczniów. Na ręce Dyrektora przekazano listy z podziękowaniami za osiągnięcia szkoły. List Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego odczytał Marcin Grabowski Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, podziękowania od Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka odczytał płk Leszek Iwaniec, Dowódca 22. Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie. Podziękował również za możliwość wzięcia udziału w uroczystości i kultywowaniu przez szkołę pamięci o żołnierzach, którzy własną krwią i życiem dowiedli, że są wiernymi przysiędze wojskowej, a najwyższymi wartościami były: HONOR i OJCZYZNA. Po przemówieniach i gratulacjach nastąpiło odsłonięcie muralu przez gości uroczystości i przedstawicieli władz cywilnych i wojskowych, przedstawiciel Rady Rodziców, absolwentów i młodzieży. Mural został poświęcony przez ks. Prałata Jana Okułę Dziekana Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Ostrowi. Następnie zebrani i młodzież zaproszeni zostali do zwiedzania wystawy poświęconej Historii Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie i najnowszego sprzętu używanego przez 16. Pomorską Dywizję Zmechanizowanę. Można było obejrzeć z bliska wojskowe pojazdy, a nawet wejść do środka. Dodatkowe atrakcje stanowiły stoiska promocyjno- informacyjne, których przedstawiciele wojska informowali zwiedzających o służbie wojskowej, szkoleniu i ćwiczeniach, o rodzajach służby i możliwościach związania się z Wojskiem Polskim. Druga część uroczystości odbyła się w budynku szkolnym. Dyrektor szkoły podziękował wszystkim uczestnikom i uhonorował statuetkami i podziękowaniami. Statuetkę „Zasłużony dla Zespołu Szkół CKR” gości: wiceministra MRiRW Szymona Giżyńskiego, generała Krzysztofa Radomskiego, płk Leszka Iwaniec oraz prezesa Stowarzyszenia Ziemia Wąsewska Cezarego Pałubińskiego.
Na zakończenie tej części uroczystości zebrani obejrzeli i wysłuchali montażu słowno – muzycznego w wykonaniu młodzieży szkolnej, która również zachęcała obecnych gości do śpiewania podczas krótkiego koncertu patriotycznego.

/JCz/

1 159 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Już niedługo rozpoczną się roboty budowlane na drodze powiatowej w Gminie Zaręby Kościelne!

31 sierpnia zostały podpisane dwie umowy dotyczące zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W wraz z budową ronda oraz rozbudowa...

Zamknij